08.12.2022
ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
 
Dünya Gezegenine Bağlı İnsanın Gelişim Şekli  

Gezegenimiz dünya, çok mutsuz bir aileye benzetebileceğimiz acılı bir büyüme döneminden geçiyor. Ebeveynler arasında geçimsizlik, ailenin diğer üyeleri ve akrabalarla uyumsuz ilişkiler söz konusu. Bu aile yapısı içinde herşey karmaşadır. Ev kirli, bakımsız, yiyecekler besin değerinden yoksun ve çoğu zaman kıt, zulüm var,sevgi ise dikkate değer ölçüde eksik.

Tüm bu sıkıntılara ve olumsuzluklara rağmen, dünya insanlığının önemli bir kısmı gösterdikleri samimi gelişim çabaları sonucu kozmik yetişkinlik aşamasına ulaşmışlardır. Kimileri kendi köklerine, amaçlarına cevap bulmak için bilim ve hümanizmaya, kimileri metafiziğe, parapsikolojiye ve değişik kültlere yönelmiş, köken arayışları onları kozmik çapta düşünebilmenin eşiğine kadar getirmiştir.

Bugüne kadar dünya gezegeninde evrendeki hiyerarşik sistemlerle ilgili sayıların önemine ait çeşitli dini ve okült inançlar oluşmuştur. Kutsal Yedi, Dokuzlar Meclisi, Büyük Beyaz Birader, Kutsal Üçleme, Tacın Etrafındaki Yirmi Dört Büyükgibi… Bunlar gerçekten var mıdır? Kuşkusuz bu evrene nereden baktığınıza bağlı.Evren mutlaklık arzedecek kadar sonsuz olduğu için ona sayısal bir sınır konamaz fakat her gezegenin kendi gelişim şekli ve istikametine uygun bir tanrısallık kavramı ve o gezegende yaşayan varlıkların da bunu ifade etmek için kullandıkları isim ve sayılar vardır.Başka bir gezegenden dünyamıza enkarne olan bir varlık, kendi gezegeninde geçerli dini hatıralarını da  beraberindegetirir. Bu hatıralar zaman zaman bilinç düzeyine çıkar böylece yeni bir inanç veya felsefe haline gelir. Sirius, Orion veya Auriga bölgelerindeki zeki varlıklarla iletişim kuracak olsanız size evrenin yaradılışı ve onukimin  ve niçin yönettiği konusunda değişik hikayeler anlatırlar. Acaba hangi yorum doğrudur? Hepsi farklı bakış açılarından olmak üzere doğrudur. Burada önemli noktatekamül etmekte olan varlığa bireysel sorumluluğunu hissedene dek tutunacak bir dal uzatılır ve bir Merkez Nokta’nın yada mutlak hakikatin ve kavrayışın tanrısallığı teslim edilir.

Biz insan varlıkları olarak kendi gezegenimizdeki gelişim şeklimizle alakalı olarak dört rakamına önem vermeliyiz. Çünkü bizler, kozmik olgunluk kazandıkça şekil alıp evrimleşen dörtlü bir doğaya sahibiz. Bunlar, bedenlerimizi meydana getiren Hava, Su, Toprak ve Ateş elementleridir. Dünya üzerinde bir insan bedeninin oluşması, yeryüzünde mevcut fizik unsurların  son derece kompleks bir organik yapı olan insan bedenini oluşturmakta kullanılabilecek kadar evrimleşmiş olmasına bağlıdır. İnsan bedenini oluşturan çeşitlilik büyük oranda dünya maddesinden elde edilmiştir. Bu yöndeki okült bilgiye göre mineraller kemiklerin oluşmasında rol oynamışlardır ki bu Toprak elementine karşılık gelir. Bitkiler, kasları ve iç organları sağlarlar ki bu, Hava elementine karşılık gelir. Hayvanlar, sinir hücrelerini sağlarlar, bu da Ateş elementiyle ilgilidir. Son olarak organik sıvılar Su elementine karşılık gelir. Bu dört element anlaşılması ve hakim olunması gereken belli ilkeleri temsil ederler. Buna göre Hava, entellekti, Su, duyguları, Toprak, pratikliği,Ateş de yaratıcılığı temsil eder. Tüm bu özellikler dizginlenmek ve nazik bir biçimde dengede tutulmak zorundadır. Bir elemente hakim olmayı öğrenen bireyler bütün hayatlarını bu ustalığı yükseltmekle geçirme eğilimindedirler.

Pratik olma özelliğiyle beraber, insandaki maddi yönden sahip olma içgüdüsünü temsil eden toprak elementini anlamayı yeni başarmış bir adam örneğini düşünelim. Bu kişi bütün hayatı boyunca bu ilkeyle uğraşabilir, bir sonraki elementin meydana okumasına cevap vereceği daha zor bir enkarnasyona geçmeden önce bu elementin prensibiyle ilişkili her şeyde ustalaşan bir hayatı seçebilir. Dokunduğu her şeyi altına çeviren, Midas’ın dokunuşuna sahip başarılı bir bankacı ya da finansçı bu sınıfa girer. Dört elementten dünya insanı için öncelikli olanı su’dur. Üzerinde yaşadığımız gezegen, kullanmış olduğumuz bedenler ağırlıklı olarak bu elementten oluşur. İnsanlarpara kazanma, entellektüel başarı,yaratıcılık veya duygusal tatminle dolu bir enkarnasyonuseçebilirler, fakat maddi yönden başarılı olmak veya tek bir elementin niteliklerinde ustalık bilgelik işareti değildir. Gerçek anlamda dengeli varlık hepsini bilir fakat hiçbirinde uzman değildir.

Ayrıca hayatın bir yanını ihmal etmek bir dengesizliği işaret eder. Bu yüzden olgun bireyler bedenleriyle ilgili hiçbir şeyi ihmal etmez, yanlış beslenmez, onu temiz, sıcak ve zinde tutup her türlü aşırılıktan kaçınırlar. Bu tutum o kişinin bedenini oluşturan dört elementin doğasını anladığını, bu aracın moleküler yapısı ve maddesi aracılığıyla ifade edilen ilkelere gerekli özeni gösterdiğine işaret eder.

Ali Karaca

DEĞERLENDİĞİ KAYNAKLAR :

Hope, Murry, Aslan Halkı, Meta Yayınları, İstanbul, 2009.

Papus, Reenkarnasyon, Çev: Haluk Özden, Ruh ve Madde Yayınları, İstanbul, 1999.

SON GİRİŞLER
CHAKRA
RUHSAL AKTÜALİTE
REİKİ
SHAMBALLA ŞİFA SİSTEMİ
NLP
EFT
FENG SHUI
MEDİTASYON
YOGA
YAŞAM KOÇLUĞU
PRATİK BİLGİLER
NADİR ÖZYİĞİTTEN MAKALELER
EVRENDE ZEKİ HAYAT
TEKRARDOĞUŞ-ENKARNASYON
RÜYALAR
PARAPSİKOLOJİ
ÖLÜM-ÖLÜME YAKIN DENEYİMLER-ÖTEALEM
NEW AGE
KAYIP UYGARLIKLAR
YARATICI İMGELEME
REGRESYON TERAPİSİ
ÖZLÜ SÖZLER
ALDEA NIN KALEMİNDEN
GMA-GÜMÜŞ MOR ALEV ENERJİSİ
BOLLUK VE BEREKET BİLİNCİ
ERGÜN ARIKDAL
BEDRİ RUHSELMAN
SPİRİTÜEL PAYLAŞIMLAR
ALİ KARACA'DAN PAYLAŞIMLAR
SİRİUS MİSYONU TEBLİĞLERİ
ALTIN ÜÇGEN ENERJİSİ-GOLDEN TRIANGLE HEALING
IŞIL JALE
MAKALELER
ETKİNLİKLER
BİLİNÇALTI ,TELKİN VE OLUMLAMALAR
DUYURULAR
ÇALIŞMALARIMIZDAN GÖRÜNTÜLER
EĞİTİMLERİMİZ
ÜRÜNLERİMİZ
KİTAPLARIMIZ
SORU-CEVAP BANKASI
ŞİİRLER
ÜYELERİMİZDEN GELEN YAZILAR
HİKAYELER VE ÖYKÜLER
DOĞAL YAŞAM
KİŞİSEL GELİŞİM
TAMAMLAYICI TIP
METAPİSİŞİK SÖZLÜK
RUHSAL TEBLİĞLER
ENERJİ DENGELEME TEKNİKLERİ
TEMEL BİLGİLER
TEMEL KONULAR

 

  ışığa doğru