25.01.2022
ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
 
ZAMANA HAKİMİYET  

 

Zaman bir enerji türüdür. Onun da bir akış düzeni, hızı ve yoğunluğu vardır. Zaman enerjisi kainatın her yerinde mevcut olan bir süreklilik meydana getirir. Evrende ilk gelişim evrelerinde seyyal halde bulunan madde topluluklarının giderek yoğunluklarının artmasıyla gerçek bir oluşum haline gelip sabitlenebilmeleri için zaman enerjisinin, varoluşun en küçükten en büyüğüne kadar her düzeyinde faaliyet göstermesi, tüm mevcudat olarak ifade edebileceğimiz bilgi şebekesinin içine bir doku gibi sızmış olması gerekir. Eğer zaman enerjisi olmasaydı, fizik enerjinin madde halinde form tutup, bütünlüğünü muhafaza edebilmesi mümkün olmazdı. 1960’larda zaman enerjisiyle ilgili yaptığı deneylerle tanınan Rus astrofizikçi Dr. Nikolai A. Kozyrev bu konuda şunları söylüyor. Zaman, hala daha keşfedilmemiş olan olayların tüm dünyasını içerir. Zamanın doğanın tüm fenomenleriyle bağlantısı vardır. Zamanın evrenimizde oluşan her şeyde payı vardır. Zamanın bir enerji olduğu fikrini öne süren diğer bir bilim adamı da Amerikalı teorik fizikçi Dr. Charles A. Muses’dır. Ona göre zamanın açığa çıkardığı enerji titreşim ya da salınım yapmaktadır. Dr. Muses, Jerome Rothstein’ın İletişim, Organizasyon ve Bilim adlı kitabına yazdığı önsözde zamanın subjektif olmasına rağmen, niceliksel olarak ölçülebilen özelliklere sahip olduğunu belirtmektedir.

 

         Evrende meydana gelen olaylar doğal ritimleri ve döngüleri izler ki bunların esası zaman enerjisinden kaynaklanır. Örneğin, dünyamızın ekseni üzerinde ve güneşin çevresinde dönüşü zamanı yaratmaz fakat belli bir boyutta bürünebileceği biçimlerden birini gösterir. Ayrıca savaşlar, barışlar, çeşitli medeniyetlerin ortaya çıkışı ve çöküşü, bilimsel keşifler, ekonomik krizler… zaman enerjisinin kapsadığı mekandaki akış düzeni ve yoğunlaşmasına bağlı olarak ortaya çıkan konumlanmalardır.

        

Evrenin farklı boyutlarında çeşitli yoğunluk derecelerinde bulunan zaman enerjileri farklı işlevsel özelliklere sahiptir. Bizim içinde bulunduğumuz boyutta geçerli olan zamanın enerjetik fonksiyonu, bir burulma hareketi sonucu kendini geçmiş, şimdi ve gelecek tarzında bir basınçla hissettiren zaman algısı meydana getirmektedir. Bu kişi üzerinde mesafenin hükmünü zorunlu kılar. Geçmiş, şimdi ve gelecek üçlüsü birbirlerinden kesin sınırlarla ayrılmış olmayıp, devamlı bir tesir alışverişi içindedirler. Bu esnada yeni basınç alanları oluşur. Fakat zaman enerjisinin yarattığı basıncı kontrol altına almak mümkündür. Bunun için dikkatin geliştirilmesi gerekir. Dikkatin geliştirilmesi, kişinin kullandığı şuur enerjisinde giderek daha fazla bir yoğunluk meydana getirmesi demektir. Kişi o zaman şuur üzerinde basınç yaratan bu zaman enerjisini kontrol ederek ona hakim olmaya başlar. An’ı yaşamak da ancak böyle bir hakimiyetin sonucu olarak ortaya çıkar ve gelişir.

 

         Zaman enerjisi son derece elastiki, şuur enerjisine uyum sağlayabilmesi açısından muazzam kabiliyet gösteren bir yapıdadır. Hatta makro bir perspektiften bakacak olursak zamanın değişik boyutlar içerisinde uzaması, kısalması, genişlemesi… kainatta sonsuz bir yayılım ve süreklilik gösteren Kozmik Şuur Enerjisi’nin kapsayıcılığı ve tesirliliği altında olmaktadır.

 

         Şuur enerjisinde meydana getirilecek yeterli bir yoğunluğa bağlı olarak elde edilecek zaman hakimiyeti sonucu, kişi bu enerjiyi adeta bir körük gibi gerektiği zaman sıkıştırıp gerektiği zaman genişletebilir. Bu işlemin çok küçük bir kısmını gündelik hayatta kendi etrafımızda oluşan zaman enerjisi alanı içerisinde  pek de farkında olmadan yoğun ve seyreltik zamanlar arasında gidiş gelişler yaparak gerçekleştirmekteyiz. Dr. Kozyrev de insanlar ve nesneler üzerinde yaptığı bir dizi deneyde onların çevresinde belli koşullara bağlı olarak oluşan yoğun ve seyreltik zaman enerjilerini bilimsel olarak tespit etmiş, insanın düşünce faaliyetinin zamanın yoğunluğunu değiştirebileceğini kanıtlamıştır. Gerçekten de zaman, içinden geçtiği güç alanlarının doğasına, yoğunluğuna ve frekansına göre farklı niteliklerde ortaya çıkan bir enerji türüdür.

 

         Zaman enerjisine hakim olmadıkça, onunla birlikte yoğunlaşıp, onunla birlikte seyrelmedikçe, ki bu enerjinin iyi sirküle olması için gereklidir, gerçek bir farkındalığın gelişmesi çok zordur. Olaylara hakim olmak da ancak buna bağlıdır. Çünkü karşılaştığımız çeşitli düzeylerdeki olayların meydana gelişi ve sıklığı da zaman enerjisinin çeşitli derecelerdeki yoğunluğuna ve hızına bağlıdır.

 

         Zaman enerjisini genişletip, onu seyreltik bir hale sokan kişinin kendisi de bir genişleme hissi deneyimleyecektir. Bu, yaptığı şuur yayılımı sayesindedir. Kişi kendisini merkezlenmiş hissetmekte, geçmiş, şimdi ve gelecek olarak ifade bulan mesafenin hükmünden de kurtulmaktadır. İfade ettiğimiz gibi şuur zamanı sıkıştırabilir de. Bu, kısa sürede çok iş görerek, belli hedeflere ulaşmak için kullanılır. Sıkıştırılmış zamanda olaylar çok yoğun bir şekilde ardı ardına gelmektedir. Zamanı bilerek sıkıştırmak kolay olmayan, şuurun olaylara nüfuz edebilme gücüyle doğru orantılı bir uygulamadır. Böylesi durumlarda tek bir an bile boşa harcanmaz. Bir ölüm kalım savaşında bir saniye, sonucu belirleyecek bir sonsuzluk demektir. Fakat o bir anlık süreyi bile doğru kullanmak için bir ömür belki enkarnasyonlar gerekebilir. Dünyada gerçek anlamda kalıcı ve değerli hiçbir şey kolay yoldan öğrenilmez.

 

         Hayatta takıldığımız her an veya kontrolsüz hareketlerimiz, zaman enerjisine verdiğimiz kontrolsüz bir yönden ibarettir. Böylesi durumlarda enerjinin iyi sirküle olmasına engel olarak kontrolümüz dışındaki gelişmelere sebep olmaktayız. Hatta kurduğumuz gündüz düşleri, ufak tefek sabırsızlık halleri bile bu konudaki irili ufaklı engellerimizi oluşturmaktadır. Zaman enerjisini aleyhte harekete zorlamamak için düşünceyle eylem arasında bir kopukluğun olmamasına, bunların aynı anda gerçekleşmesine dikkat etmek gerekir. Zaman kontrolleri doğru bir şekilde yapıldığı takdirde gelişim açısından çok önemli ve hızlı sonuçlar almak mümkün olur. Hatta kişi, zamanın akışına bağlı olarak hangi olayların ardı ardına geleceğini dahi sezmeye başlar ve kendi gerçek gücünü fark eder. Böylesi bir kişi için telaş, boşuna enerji tüketimi söz konusu değildir. Hiçbir enerjiyi boşa harcamadan meydana getirmek istediği etkiyi gerekli olan yerde gösterir ve karşılığını alır. Zamanın akış düzeni içinde konumlanmış, kendisini ilgilendiren malzeme ve bilgiyi yeri geldiğinde kullanır, sırası gelmemiş bir işi yapmak için de boşuna telaş hali göstermez. Elbette bu durum, evren yasalarının kişinin içinde bulunduğu boyutu alakadar eden yönlerinin işleyiş prensipleri ve bunların kullanılması hakkında bilgili olmayı da gerektirir.

 

         Zaman kontrolü alıştırmalarına yaşadığımız gündelik olaylar sırasında farkında olmadan yaptığımız küçük konsantrasyon uygulamalarının farkına vararak başlayabilir ve bu süreçleri giderek  daha geniş bir zaman sürecine yayabiliriz ta ki gerçek ve kalıcı özellikte bir dikkat hali oluşana kadar. Tüm bunların neticesi de gerçek bir farkındalık hali olacaktır.

 

Ali KARACA

 

KAYNAKLAR:

Sadıklar Planı “Ruhsal tebliğler”, 3. baskı, Ruh ve Madde Yayınları, İstanbul, 2010.

Hope, Murry, Aslan Halkı, Ruh ve Madde Yayınları, İstanbul, 2009.

Sirius Misyonu Tebliğleri.

Brunton, Paul, Yüce Benliğin Bilgeliği, Çev: Güneşi Akol, Ruh ve Madde Yayınları, İstanbul, 1999.

Braden, Gregg, İç İçe Geçmiş Zamanlar, Çev: Işıl Ölmez, Butik Yayıncılık, İstanbul, 2009.

Zaman Enerjisi Bilimsel Etütleri, B.A.M Yayınevi.

Castaneda, Carlos, Zamanın Çarkı, Çev: Nevzat Erkmen, Jülide Değirmenciler, 1. baskı, Söz Yayın, İstanbul, 2001.

SON GİRİŞLER
CHAKRA
RUHSAL AKTÜALİTE
REİKİ
SHAMBALLA ŞİFA SİSTEMİ
NLP
EFT
FENG SHUI
MEDİTASYON
YOGA
YAŞAM KOÇLUĞU
PRATİK BİLGİLER
NADİR ÖZYİĞİTTEN MAKALELER
EVRENDE ZEKİ HAYAT
TEKRARDOĞUŞ-ENKARNASYON
RÜYALAR
PARAPSİKOLOJİ
ÖLÜM-ÖLÜME YAKIN DENEYİMLER-ÖTEALEM
NEW AGE
KAYIP UYGARLIKLAR
YARATICI İMGELEME
REGRESYON TERAPİSİ
ÖZLÜ SÖZLER
ALDEA NIN KALEMİNDEN
GMA-GÜMÜŞ MOR ALEV ENERJİSİ
BOLLUK VE BEREKET BİLİNCİ
ERGÜN ARIKDAL
BEDRİ RUHSELMAN
SPİRİTÜEL PAYLAŞIMLAR
ALİ KARACA'DAN PAYLAŞIMLAR
SİRİUS MİSYONU TEBLİĞLERİ
ALTIN ÜÇGEN ENERJİSİ-GOLDEN TRIANGLE HEALING
IŞIL JALE
MAKALELER
ETKİNLİKLER
BİLİNÇALTI ,TELKİN VE OLUMLAMALAR
DUYURULAR
ÇALIŞMALARIMIZDAN GÖRÜNTÜLER
EĞİTİMLERİMİZ
ÜRÜNLERİMİZ
KİTAPLARIMIZ
SORU-CEVAP BANKASI
ŞİİRLER
ÜYELERİMİZDEN GELEN YAZILAR
HİKAYELER VE ÖYKÜLER
DOĞAL YAŞAM
KİŞİSEL GELİŞİM
TAMAMLAYICI TIP
METAPİSİŞİK SÖZLÜK
RUHSAL TEBLİĞLER
ENERJİ DENGELEME TEKNİKLERİ
TEMEL BİLGİLER
TEMEL KONULAR

 

  ışığa doğru