08.12.2022
ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
 
BEDEN AURASI'NIN İŞLEVLERİ  

         Kainatta varolan herşeyi kapsayan tesirliliğe Şuur Enerjisi diyoruz. Şuur vibrasyonu, uzay ve zamanda yerel olmayan sonsuz bir yayılım ve süreklilik gösterir. Sahip olduğu enerji birimi son derece küçük olmasına karşın olağanüstü bir güçle yüklüdür. Maddesel ortamlara enkarne olan varlıklar gelişmiş ve gelişecek olan durumlarına bağlı olarak bu Şuur Enerjisi’nden yararlanıp O’nun birer uzantısı durumundadırlar. Ayrıca insanlar ve diğer tüm canlıların fizyolojik olarak büyümeleri ve çoğalmaları da evrendeki yaşamın esas kaynağı olan Şuur Enerjisi’nden yararlanmaları suretiyle olur. Aura da, kökeni Şuur Enerjisi olan ve kaba maddi sahaya doğru şuur sahası şeklinde yayılan uzantılarının meydana getirmiş olduğu dinamik bir enerji alanıdır. Beşer tipi insanın şuur sahası incelendiği taktirde, onu meydana getiren süper partiküllerin yani çok yüksek titreşimli ve o derecede ince maddi parçacıkların varolduğu görülür ve orada belirli ve çok yüksek bir frekans skalası ortaya çıkar. İşte bu, kirlian fotoğraf  tekniğiyle tespit edilen veya durugörürler tarafından algılanan beden aurasıdır.

     Beden aurasının esas fonksiyonu, beden organizasyonunun devam ettirilmesi için gerekli olan enerjinin transforme olmasını sağlamaktır. Kaynağı fizik ötesi olan bir tesirin frekansı, fizik bedende, fiziksel bir harekete dönüşünceye kadar transformasyon dediğimiz mekanizmalarla değiştirilmesi gerekmektedir ki bu işlem kademe kademe yapılmaktadır. İşte bu kademelerden biri de fizik bedene en yakın olan aura kuşağıdır.

      Auranın meydana getirdiği bu aktivitenin sonucu olarak enerji, süptillik derecesinden bir miktar kaybetmek suretiyle fizik beden dahilindeki sahalara intikal ederek, sınırlanmış bir ortamda elektriki diyebileceğimiz tesir akımına dönüşmekte ve bu transformasyon olayı fizik bir hareket meydana gelinceye kadar devam etmektedir. Şunu da ilaveten belirtelim ki, bütün bu transformasyon zincirinde, fizik beden dahilindeki tesir alanlarında meydana gelen enerji değişimleri, diğer bir transformasyon kademesi olan bedenin sinir sisteminde meydana gelmekte ve bu tesirler söz konusu transformasyondan sonra süptillik derecesinden bir miktar daha kaybederek devam etmektedir. Özel ve istisnai durumlarda söz konusu enerji değişimleri daha lokal durumda bulunan organ gruplarını da direkt alakadar etmektedir. Bu seviyede meydana getirilen enerji transformasyonu da organlara has tesir düzenleyici zarf ile olmaktadır. Sağlıklı olmanın şartlarından biri de bu transformasyon zincirinde enerjinin bir kayba uğramadan veya olabilecek en az kayba uğrayarak yoluna devam edebilmesidir. Kişinin bu konuda yapabileceği en iyi iş, aura seviyesinde birikmiş düşük titreşimli enerji partiküllerinin temizlenmesini sağlamaktır. Ayrıca bedenin gerçek dengesini oluşturan onun fiziksel yapısının titreşimleri olduğu için söz konusu dengedeki bir aksaklık şuur titreşimlerinin beden tarafından layıkıyla toplanmasına engel olur. Örneğin, merkezi sinir sisteminin organlarından biri olan beyin mekanizmasındaki enerji transformasyonlarında meydana gelecek en ufak bir sapma bile deliliğe sebebiyet verir.

    Auranın, fizik bedenden çevreye yayılan ve özellikle de çevreden fizik bedene ulaşan tesirler bakımından aynı derecede önemli işlevleri vardır ki bu da esas itibarıyla fizik bedenin çevresel tesirlere karşı korunmasıyla ilgilidir. Auranın bu maksatla bir süzgeç gibi filtre ettiği tesirler yine beden organizasyonunun devam ettirilmesi için gerekli ve onunla ilgili olan tesir gruplarıdır. Bu filtrasyon işlevi de belirli kategorilerdeki tesirlerin yumuşatılması tarzında düşünülmelidir. Bundan dolayı auranın bedenin çeşitli bölgelerindeki özellikleri ve yoğunluğu değişiktir. Bu da esasen aura dahilindeki mevcudun dış tesirlere karşı olan hassasiyetiyle ilgili bir husustur. Dış tesirler, aurada önceden yumuşatılmaya, belirli bir enerji seviyesine indirilmeye çalışılmakta fakat bu konuda gördüğü fonksiyon da  belirli bir sınıra kadar olmaktadır. Bundan dolayı bu filtrasyon işlemi esnasında auranın yapısında bir değişim olmamakla beraber, enerji depolanması veya enerji tüketimi tarzında bir fazlalık veya noksanlık ortaya çıkmaktadır ki bu da organizatör şuur dediğimiz şuur sahasının üstün bir kademesinden gerekli zamanlarda yapılan müdahalelerle düzeltilmekte veya auranın normal işleyiş kanunlarına bağlı olarak zaman içinde ortama yayılarak giderilmektedir. Bedenin esas organizatörü durumunda bulunan şuur, organizatörlük görevini yerine getirirken bu tesir süzgecini kullanmakta, beden yapısına ulaşan tesirleri kendi amacına uygun olarak ayarlayabilmekte, azaltıp çoğaltabilmekte veya çeşitli sentezlerin oluşmasını sağlayabilmektedir.

     Auranın oluşumunda aynı zamanda fizik beden organizasyonunu oluşturan varlıkların tesir bileşkeleri de rol oynadığı için bu alanın varlığının temeli bir yönden de fizik bedenin kendisine dayanmaktadır. Bundan dolayı aura ve fizik bedenin sınırları birbirinden kesin çizgilerle ayrılmış olmayıp, birbiri içinde kaynaşmış şekilde faaliyet gösteren ikili bir yapı söz konusudur.

 

 

Ali Karaca

 

 

KAYNAKLAR :

 

Sadıklar Planı “ Ruhsal Tebliğler ”, 3. Baskı, Ruh ve Madde Yayınları, İstanbul, 2010.

Dean, I. Radin, Bilinmeyen Gücümüz, Çev: Kemal Budak, Ruh ve Madde Yayınları, İstanbul, 2005.

Uzaylı Öğretmen  Ashtar Sheran’dan Dünyalılara Bildiriler, Çev: Yavuz Keskin, Ruh ve Madde Yayınları, İstanbul, 1991.

Sirius Misyonu Tebliğleri ve Bilyay Vakfı’na ait çeşitli ruhsal tebliğ metinleri. 

 

SON GİRİŞLER
CHAKRA
RUHSAL AKTÜALİTE
REİKİ
SHAMBALLA ŞİFA SİSTEMİ
NLP
EFT
FENG SHUI
MEDİTASYON
YOGA
YAŞAM KOÇLUĞU
PRATİK BİLGİLER
NADİR ÖZYİĞİTTEN MAKALELER
EVRENDE ZEKİ HAYAT
TEKRARDOĞUŞ-ENKARNASYON
RÜYALAR
PARAPSİKOLOJİ
ÖLÜM-ÖLÜME YAKIN DENEYİMLER-ÖTEALEM
NEW AGE
KAYIP UYGARLIKLAR
YARATICI İMGELEME
REGRESYON TERAPİSİ
ÖZLÜ SÖZLER
ALDEA NIN KALEMİNDEN
GMA-GÜMÜŞ MOR ALEV ENERJİSİ
BOLLUK VE BEREKET BİLİNCİ
ERGÜN ARIKDAL
BEDRİ RUHSELMAN
SPİRİTÜEL PAYLAŞIMLAR
ALİ KARACA'DAN PAYLAŞIMLAR
SİRİUS MİSYONU TEBLİĞLERİ
ALTIN ÜÇGEN ENERJİSİ-GOLDEN TRIANGLE HEALING
IŞIL JALE
MAKALELER
ETKİNLİKLER
BİLİNÇALTI ,TELKİN VE OLUMLAMALAR
DUYURULAR
ÇALIŞMALARIMIZDAN GÖRÜNTÜLER
EĞİTİMLERİMİZ
ÜRÜNLERİMİZ
KİTAPLARIMIZ
SORU-CEVAP BANKASI
ŞİİRLER
ÜYELERİMİZDEN GELEN YAZILAR
HİKAYELER VE ÖYKÜLER
DOĞAL YAŞAM
KİŞİSEL GELİŞİM
TAMAMLAYICI TIP
METAPİSİŞİK SÖZLÜK
RUHSAL TEBLİĞLER
ENERJİ DENGELEME TEKNİKLERİ
TEMEL BİLGİLER
TEMEL KONULAR

 

  ışığa doğru