08.12.2022
ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
 
REİKİNİN AŞAMALARI VE İNİSİYASYON  

İNİSİYASYON NEDIR?


Toplumumuzda “el verme” olarak da bilinen bir uyulmama süresidir.Kelime anlamı başlatmadır. Bir kişinin Reiki uygulayıcı (kanalı) olabilmesi için mutlaka bir Reiki master tarafından uyumlanması yani inisiye edilmesi gerekmektedir.

Reikiyi diğer elle şifa verme yöntemlerinden ayıran özellik bu uyulmama sürecidir. İnisiye edilmek bir şifa süreci deği, bizzat şifacıyı ortaya çıkaran ve onun bir enerji kanalı olması sürecidir. İnisiyasyon elektrik tesisatı kurulmuş ama çalıştırılmamış bir evde şartelin açılarak tüm evin aydınlatılmasıdır.


Reiki Uygulayıcısını uyması gerekli genel kural;
Tüm aşamalardaki Reiki uygulayıcıları için geçerli olan kurala göre; Reiki'nin çalışması için uygulanacak kişinin kendisinin bunu istemesi gerekir.

Yani biri gelipte size benim oğlum için Reiki uygularmısın derse bu olmaz. Reiki çalışmaz. Şu şekilde istisnala vardır, eğer bir kişi hastanede komada yatıyorsa ona soramadığınız için belki o isteyebildi diyerek üstbenliğinden izin alınarak Reiki gönderilebilir. Bunun dışında şu kişi beni sevsin, aşık olsun vb. gibi durumlarda da Reiki çalışmaz. 

Reiki 3 seviyede öğrenilir.


REİKİ 1 .derece inisiyasyonu kişiyi evrensel gücüne açar.Yani şarteli açar. Ellerdeki çakralar açılır ve elle dokunularak enerjinin akması sağlanır. Reiki 1 seviyesindeki kişi, fiziksel hastalıkları tedavi eder. Bunu yaygın reiki uygulaması ile hem kendisine hem de bir başka canlıya uygulayabilir. Japonya'da “Shoden” diye adlandırılan Reiki eğitiminindeki tüm seviyelerin temelidir.


REİKİ 2 derecede şifa enerjisi çok belirgin bir şekilde artar. Bundan sonra Reiki 2 uygulayıcısı 3 adet sembol kullanmaya başlar. Şifayı bu sembollerle gerçekleştirir. Artık ruhsal bedenimize de şifa verebilir, karmik tedavi yapabilir, bilinçaltına mesaj yerleştirebilir ve bunların hepsini de yayından olduğu gibi uzaktan da yapabilir konuma gelir. Etik olarak bu sembollerin çizim yönler reiki almayan kimselere gösterilmez. İnisiye edilmeyen biri tarafından kullanılan bu semboller kendisine zarar verir. Bu doktor olmayan birinin ameliyat yapması gibidir.


Usui Reiki'nin en ilgi çekici yönü sembollerdir. Bu sembollerle özel enerji kanalları ile bağlantı kurulur. Bu sembollerle Reiki akışının yönlendirilmesi sağlanır. Kısaca bu semboller anahtar görevi görürler. Bu sembollerin çalışabilmesi için mutlaka bir master tarafından inisiye edilmek gerekir. İnisiyasyon esnasında bu semboller bilinçaltına yerleştirilir ve uyarı-cevap mekanizmasıyla çalışır.

Uyumlanan kişinin sembolleri harekete geçirmek için özel bir şey yapması gerekmez sadece bu sembollerin öğretildiği gibi havada elle çizilmesi ya da gözlerle çizmek yeterlidir.Bunun için belli başlı kurallar vardır. Bunlardan biri; sembolün çizimi sırasında doğru yerden başlamalı , doğru devam etmeli ve doğru yerde bitirmelisiniz. Bunun aksi durumunda sembol çalışmayacaktır. İkinci önemli kural her sembolün bir mantrası vardır. Bu mantraları çizdiğiniz sembolün arkasından 3'er kere tekrar etmeniz gerekmektedir.


İleri Reiki eğitiminde (Advanced Reiki Training-ART)
ART . öğrencinin master sembolüne inisiye olmasını, aura temizleme ve tedavi tekniğini, kristal taşlarla çalışmayı ve Reiki Rehberi meditasyonunu kapsar. Master olanların şifa yeteneklerini arttırdığı gibi henüz master olmayanların ve masterlığa hazırlananların da şifa yeteneklerini arttırması için uygulanan bir eğitim sistemidir.Bu seviye eğitim çok güçlü ve etkili şifa tekniklerini içerir.


REİKİ 3 seviyesinde de önemli bir sembol daha öğrenilir.Bu sembolü öğrendikten sonra kişi artık Reiki öğretmeni yani Reiki Master olmuştur. Reiki inisiyasyonunu gerçekleştirebilir aşamaya gelmiştir.



REIKI SEMBOLLERI


REIKI 1 . aşamada hiçbir sembol kullanılmaz ve sembollerle çalışılmaz.

REIKI 2. aşamanın 3 adet temel sembolü vardır bunlar;


1.Sembol: “Cho-Ku-Rei

Güç arttırıcı bir semboldür. Reiki enerjisinin gücünü arttırır.

Anlamı “Evrenin bütün gücünü şimdi buraya koy “ demektir.

Başlangıç sembolü olduğu ve diğer tüm sembolleri harekete geçirdiği için çalışmayı başlatan düğmedir.Reikinin enerjisini arttırmak ve şifa enerjisini belirli bir bölgeye odaklamak için kullanılır.Negatif enerjiden arınmamızı sağlar ve pozitif enerji alanı oluşturur.Sembolün çalışması için doğru yönde ve şekilde çizim yapıldıktan sonra 3 kere “Cho-Ku-Rei” mantrası söylenir. 


2.Sembol.: “Sei-He-Ki”


Mental bir semboldür.Bu sembolle ruhsal, duygusal ve bu durumlardan kaynaklanan fiziksel rahatsızlıklar şifa verilmesinde kullanılır. Aynı zamanda bilinçaltına pozitif mesaj yerleştilmesinde de bu sembol kullanılır. Egoyu azaltarak kişilerde uyum sağlar. Beyin içindeki enerjiyi dengeler, barış ve uyum getirir. Duygusal kaynaklı tüm problemlerde, utangaçlık duygusunun ortadan kaldırılmasında, unutkanlık ve istenmeyen kötü alışkanlıklardan kurtulmada bu sembol kullanılır. Ayrıca geçmişimizden getirdiğimiz negatif ruhsal şartlandırmalardan da bu sembolle kurtulabilir. Sinir, korku, depresyon, kızgınlık öfke, kıskançlık, kendini kötü hissetme, korkular, alkolizm, sigara bağımlılığı , aşırı yeme veya yememe gibi zihinsel ve duygusal problemlerin giderilmesinde de etkilidir. Karşınızdaki insandan negatif enerji aldığınızı hissediyorsanız, o kişi ile aranıza “Sei-He-Ki” sembolü çizerseniz o kişinin olumsuz enerjinizden etkilenmezsiniz ve böylece kendinizi koruma altına almış olursunuz.

Bunun dışında kristallerinizi bu sembolle temizleyebilir ve kullandığınız ilaçların yan tesirlerinden korunabilirsiniz. Bunun için Reiki 2'ye inisiye olmuş olmanız ve sembolü doğru kullanmanız yeterlidir. Bu sembolü yiyecek ve içeceklerinizin üzerine çizer ve yüksek şifa dilerseniz size yardımcı olacaktır. Bu sembol ruhsal bedende çalışır ve şifa verilmesine yardımcı olur ve niyetimize daha iyi odaklanmamızı sağlar.


3.Sembol: Hon-Sha-Ze-Sho-Nen


Reiki'yi tamamen anlamak için ikinci basamak olan “Okuden”i çok iyi anlam gerekir.Bu sembol Reiki'yi uzaktan göndermek için kullanılır. Bu sembol zamandan ve mekandan bağımsız olarak çalışır. Uzaktaki kişiye, geçmiş veya gelecek zamana şifa enerjisi göndermemizi sağlar. Sembolün anlamı “ Ne geçmiş, ne bugün, ne gelecek” anlamını taşır. Diğer bir anlamı ise; “benim ve senin içindeki yüksek benlik, uyum ve barışı yükseltmek için bir olsun” dur. Reiki enerjisini dünyanın her bir yerine gönderebileceğimiz gibi, geçmiş ve gelecek yaşamımıza da gönderebiliriz. Bu sembol dokunarak şifa veremediğimiz , fiziksel ve zamansal olarak ulaşamadığımız durumlarda kullanılır.Kişiyi gözümüzün önünde imgeleyerek ve ya o şahsın fotoğrafına bakarak enerji gönderebiliriz. Gelecekte yapılacak önemli bir iş için o zamana önceden Reiki gönderilebilir. Gönderildiği tarih geldiğinde , gönderilen kişinin çevresini Reiki enerjisi sarıp sarmalar. Aynı şekilde geçmişte başımızdan geçmiş kötü bir olayın bilinçaltımıza yerleşmiş kötü etkilerini azaltmak için de , olayın geçtiği geçmiş zamana Reiki gönderilebilir. Tabii ki yaşanılan olan yok olmaz ancak bizde bıraktığı derin izler ortadan kaldırılabilir. Böylecekarma temizlemesi yapılabilir.Tüm bunlar 3.sembolle gerçekleşir. Uzaktan şifa gönderirken sevgi ve ışık göndermek, sağlıklı ve iyi olduğunu düşünmek, dua etmek gibi yöntemler kullanılır.


REIKI 3 . aşamada geleneksel Usui Usta sembolü olan “Dai-Ko-Myo”dan başka bazı ekollerde Tibet Usta sembolü olan “Raku” sembolü de öğretilir.Bayan Takata “Raku” sembolünü kullanmamıştır. Kullanılan ekollerde her ikisi de uyumlama sürecinde kullanılır fakat yalnızca bir tanesinin şifada işlemi vardır. Reiki 3'teki her şey uyulmamaya götürür, semboller de bunun bir parçasıdır.

Master Sembolü : “Dai Ki Myo”

Son basamak olan “Shinpiden” ise gizem, sır öğretisidir. Reiki master'ı olmak ve sistemi öğrenmeye başlamak için ilk adımdır. Bu aşamada , başkalarına el verme öğrenilir. Aynı zamanda daha evvelki aşamada öğrenilen diğer 3 sembolün tamamlayıcısıdır.“Dai-Ko-Myo”, hem şifada hem de Reiki uyumlamalarının aktarımında kullanılır. Yaratan katından gelen titreşimleri taşıdığı için etkisi çok güçlüdür. Kişinin benliğindek Ki ile Tanrısal Ki bu sembolün yardımıyla birleştirilir.Kişi evrensel bir bütünün parçası olduğunu hisseder, kendini kısıtlayan düşüncelerden, duygulardan ve egosundan tamamen ayrılır.Ustalık sembolü çalışmlarda yalnız başına kullanılacak kadar güçlüdür.Tabii ki ihtiyaç duyulduğunda tüm semboller beraber kullanılır.Dikkat edilecek husus semboller arasındaki büyükten küçüğe ilkesi uygulanmalı ve önce “Dai-Ko-Myo” kullanılmalıdır. Bu sembolü, biri Geleneksel diğeri de modern yöntemde kullanılan ve vs birbirinden oldukça farklı çizilen iki versiyonu olması bakımından özeldir.

Uyulmamada kullanılan RAKU Sembolü;

Çok eski bir Sanskrit (eski Hint dili) yazıttan bulunmuştur. Parlayan ve düşen bir yıldırımı, ateşi ifade eder. El verme ve uyulmama sırasında öğrenciden çıkan negatif enerjiyi , öğretmen vasıtası ile yere akıtmaya, topraklamaya ve öğrencide karmik temizleme yapılmasına yardım eder. Uyulmama sonunda öğrencisi ile öğretmenin “Dai Ko Myo” ile birleştirilmiş enerji bedenleri Raku ile ayrılır. Sadece uyumlamada kullanılıp, şifa çalışmalarında kesin olarak kullanılamaz.

Allah'ın yaratma gücünün bir şimşek hızı ile bedene inişini simgeler. “Parlayan şimşek ateşi besler” anlamındadır.

SON GİRİŞLER
CHAKRA
RUHSAL AKTÜALİTE
REİKİ
SHAMBALLA ŞİFA SİSTEMİ
NLP
EFT
FENG SHUI
MEDİTASYON
YOGA
YAŞAM KOÇLUĞU
PRATİK BİLGİLER
NADİR ÖZYİĞİTTEN MAKALELER
EVRENDE ZEKİ HAYAT
TEKRARDOĞUŞ-ENKARNASYON
RÜYALAR
PARAPSİKOLOJİ
ÖLÜM-ÖLÜME YAKIN DENEYİMLER-ÖTEALEM
NEW AGE
KAYIP UYGARLIKLAR
YARATICI İMGELEME
REGRESYON TERAPİSİ
ÖZLÜ SÖZLER
ALDEA NIN KALEMİNDEN
GMA-GÜMÜŞ MOR ALEV ENERJİSİ
BOLLUK VE BEREKET BİLİNCİ
ERGÜN ARIKDAL
BEDRİ RUHSELMAN
SPİRİTÜEL PAYLAŞIMLAR
ALİ KARACA'DAN PAYLAŞIMLAR
SİRİUS MİSYONU TEBLİĞLERİ
ALTIN ÜÇGEN ENERJİSİ-GOLDEN TRIANGLE HEALING
IŞIL JALE
MAKALELER
ETKİNLİKLER
BİLİNÇALTI ,TELKİN VE OLUMLAMALAR
DUYURULAR
ÇALIŞMALARIMIZDAN GÖRÜNTÜLER
EĞİTİMLERİMİZ
ÜRÜNLERİMİZ
KİTAPLARIMIZ
SORU-CEVAP BANKASI
ŞİİRLER
ÜYELERİMİZDEN GELEN YAZILAR
HİKAYELER VE ÖYKÜLER
DOĞAL YAŞAM
KİŞİSEL GELİŞİM
TAMAMLAYICI TIP
METAPİSİŞİK SÖZLÜK
RUHSAL TEBLİĞLER
ENERJİ DENGELEME TEKNİKLERİ
TEMEL BİLGİLER
TEMEL KONULAR

 

  ışığa doğru