16.06.2021
ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
 
LEMURYA  
LEMURYA 

LEMURYA NEDEN VE KİMLER TARAFINDAN KURULDU


Dünya, Turkyua denen uygarlık tarafından yerleşim alanı olarak seçildi çünkü bu uygarlığın yeni bir yaşam alanına ihtiyacı vardı. Bunun sebebi gezegenlerinde veya içinde bulundukları sistemde olan ve yaşamı ciddi bir şekilde etkileyen patlamaydı. Patlama olduğunu biliyoruz ama henüz sebebi ve sonucu hakkında detaylı bilgilere sahip değiliz. Alınan kanal bilgileri içimize sinecek kadar doğrulanmadığı için henüz paylaşmıyoruz. Sizlere aktarılan tüm bilgiler birbirini tanımayan birçok kanal tarafından da teyit edildi. Aldığımız bilgileri veya görülen bir vizyonu başka kanallara doğrulatmadan kullanmadık. Bazen içimize sinmesi için aylarca hatta birkaç yıl üzerinde çalıştıklarımız oldu. 
Bu patlamadan hemen sonra yaşamı devam ettirebilmek için bazı önlemler alındı. Bir kısım insan yakın bir gezegene taşındı. Kalanlar için üzeri enerji kalkanları ile örtülü bir yaşam alanı oluşturuldu. İki farklı uygulama yapılmasının sebebi, hangi çözümün soyun devamını sağlayacağından emin olunmamasıydı. 
Diğer gezegen istenilen özelliklere tam olarak sahip değildi. Burada yaşam sürdü ama ortama ayak uydurmak amacıyla insanlar bazı değişimlere uğradılar. Zaman içerisinde yaşam koşulları geliştirildi ama duygular geri plana çekildi. Keyif, coşku ve eğlence yerini hüzünlü ve telaşlı, yoğun ve ciddi çalışmalar aldı. Bu durum enerji frekanslarının daha düşük hale gelmesine sebep oldu. 
Kendi gezegenlerinde kalanlar ise alıştıkları doğal ortamdan uzak yaşamaya başladılar. Artık bitki örtüsü zarar görmüştü ve hemen hemen hiç kalmamıştı. Kurak ve kızıl tonların hakim olduğu bir gezegen haline gelmişti. Oluşturulan suni ortam ise çok daha farklıydı. Enerji kalkanının görüntüsü bir fanus gibiydi. İçinde küçük beyaz yapılar vardı. Üstleri düz ve birbirine bitişik yaşam üniteleriydi. Aralarında az da olsa ağaçlar vardı ama bu ağaçların hiç biri eski görüntüsünde değildi. 
Bu koşullarda yaşamak zor ve doğalarına aykırıydı. Bir karar verildi. Yeni bir gezegende kendilerine uygun yeni bir yaşam alanı oluşturulacaktı. Bu alana bütün uygarlık taşınacaktı. Seçilen gezegende önce doğa ıslah edildi. En uygun hale getirildi. Sonra yaşam buraya taşındı. Tam anavatanda olana benzeyen bir ortamdı bu. Gelenler arasında ilk sırayı bilgi bankası olarak kodlananlar aldı. Bunun amacı var oluşları, tarihleri, genetik özellikleri gibi tüm bilgilerin doğru olarak yeni nesillere taşınabilmesiydi. Planlayıcılar, enerji oluşturan ve dengeleyenler geldi. Diğer bir grup ise eğitmenlerdi. Kısaca aynı düzen kuruldu. Her şey Tanrı’nın onları ilk yarattığı saf hallerine yakın ve taşınabilecek en yüksek enerjideydi. Her şey istenilen gibi oluşturuldu. Hedef tutturulmuştu. Her şey dengedeydi. Artık keyifli ve sevgide yaşayanlar alanıydı Dünya. Doğal olarak kendi alışkanlıkları ve var oluş tarzları gibi yaşamaya başladılar. Yani sevgiyle var oldular ve sevgiyle var etmeye devam ettiler. Tanrı’nın bir yansıması olarak, sahiplenmediler ve özgür iradeye müdahale etmeden var olmayı seçtiler. Tüm yaşam alanını enerji kalkanları ile örtülü tuttular. Ama her şey o kadar yolunda görünüyordu ki korumak ve korunmak ihtiyacı duymadılar.
Bu düzen çok uzun süre böyle devam etti. Kimse kimseyi sahiplenmedi, hatta çocuklarını bile. Çünkü ben değil biz bilinci hakimdi. 

LEMURYA ÇALIŞMA DÜZENİ

(Detay bilgiler THYO serisinden yedinci kitap olan “BİR AVUÇ LEMURYALI” da yer almaktadır. Bu kitap tüm THYO serisi gibi Ayça Tan tarafından kaleme alınmıştır.)

Bu bölüm kanal bağlantıları ile alınmış bilgileri içermektedir. Birkaç bağlantı da bazı kişilerin Lemurya’da planlayıcı, eğitmen veya konsey üyesi olduğu söylenmişti. O zaman fark ettik ki belli meslekler ve görevler vardır. Bu konu ile ilgili biraz daha çalıştığımızda bazı meslek veya görevlerle ilgili bilgilere ulaştık. Bu arada fark ettik ki herkes kendi ruhsal ve fiziksel özelliklerine göre ve bilinç ve enerji seviyelerıne göre görev alıyordu. Böylelikle sevdiğin veya istediğin görev olmuyor bütün kararlar Lemurya’da ki insanların hayrına olacak şekilde ortak bilinç ile alınıyordu. Aşağıda meslek grupları ve görevlerle ilgili daha detaylı bilgi yer almaktadır. 

Sistemin güvenli çalışabilmesi için mükemmel bir model oluşturulmuştur. Görevler tek bir kişiye yüklenmemiştir. Kişinin Çalışma da yerini alamaması ya da bir aksaklık durumunda süreci etkilememek için bir yedeği devreye sokulmaktadır. Sistemdeki ilişkiler ve görevler hatta kişilerin konumları birbirine bağlanmıştır. Bütünlüğün ve birliğin kopmasına asla izin verilmemiştir. Burada amaç güçlü bir zincir oluşturmak olmamıştır. Birbirinin içine girmiş zincir halkaları ile bir ağ oluşturulmuştur. Böylelikle bir halka kopsa bile diğer halkalar birbirlerini taşıyıp eksikliği kapatmaktadır. Ağ hiçbir zaman fonksiyonunu ve gücünü kaybetmemektedir.

KONSEY

Karar vericiler. 12 kişiden oluşan ve tüm idari mekanizmanın en üstünde yer alan kurul. Bu kurul üyeleri bilgeliği ve ruhsal özellikleri ile Tanrısal frekansa en yakın kişilerden seçilmiştir. Burada olmak bir ayrıcalık değil sorumluluktur. Bu 12 kişinin bilinç seviyesi o kadar yüksektir ki eğer bir başka kişi daha fazla gelişir ve bütünün adına daha faydalı olabilecek hale gelirse ona yer açarak görevlerini kendi istekleriyle devrederlerdi. Bu konseye seçimle gelinmezdi. 


KORUYUCULAR 

Bu kişilerin görevi tüm grupta bulunan kişileri Tanrısal olmayan boyut tarafından yapılacak her türlü müdahaleye karşı korumaktır. Oluşturdukları enerji alanları ile negatif enerjileri durdurmakta ve diğer görevlilerin işlerini yapmalarını kolaylaştırmaktadır. 
Bu arkadaşlarımızdan bir tanesi ile Fethiye’de karşılaştık henüz kim olduğunu anlamamıştık. Ancak çok yakın bir enerji olduğunu ve Lemuryalı olduğunu biliyorduk. Bir gün geçmiş yaşamlarla ilgili bir çalışma yaparken aniden ağlamaya başladı. Lemurya’nın batışı ile ilgili hatırladıklarını anlatıyordu. Hiç konuşulmadığı ve yazılmadığı halde anlattıkları bizim bilgilerimizle aynı idi. Tüm o batışı olduğu gibi hatırladı ve anlattı. Gündüz’den özür dilemeye başladı ve ağlayarak onu koruyamadığını söyledi. Görevini yapamamanın sıkıntısını yaşıyordu ve bu onda bu güne yansıyan bir olumsuzluktu. Çalışmalar yapıldı ve o olayın bugüne yansıyan izleri iptal edildi. Şu anda o arkadaşımız ışığı ile birçok kişiyi sevgiyle bilinçlendirirken diğer taraftan da beni ve Gündüz’ü sürekli korumaya almaktadır. Daha ileriki bölümlerde okuyacağınız Mirna Krişha ile ilgili yazı da bir koruyucunu ağzından dökülmüştür. Ashua’dan defalarca onu koruyamadığı için özür dilemiştir. Mirna isim, Krişha ise onun ünvanını yani konumunu gösteriyormuş. Aynı koruma görevi Ankara’da çalışan arkadaşlarımız tarafından da devam ettirilmektedir. Bazı arkadaşlarımız bilmeden başladıkları koruma çalışmalarını şimdi bilinçli olarak devam ettirmektedirler. Bunun dışında herkes büyük bir sevgi ile birbirini korumakta, en ufak bir sorunda hiç kimse yalnız bırakılmamaktadır. 


İDARİ MECLİSLER
JOKERLER
TAŞIYICILAR 
OKUYUCULAR 
ŞİFACILAR 
BİYOLOJİK GEN TAŞIYICILAR 
ENERJİ YÜKSELTİCİLER 
ENERJİ TEMİZLEYENLER
SES İLE FREKANSI YÜKSELTENLER VE ENGELEYENLER 
EĞİTMENLER
PLANLAYICILAR 
DOĞAYI DENGELEYENLER 


Ayrıca araştırma ekipleri, düşünenler, üretenler, gözlemciler, bilimsel çalışma yapan ekipler, teknik ekipler gibi çalışma grupları da vardı.
SON GİRİŞLER
CHAKRA
RUHSAL AKTÜALİTE
REİKİ
SHAMBALLA ŞİFA SİSTEMİ
NLP
EFT
FENG SHUI
MEDİTASYON
YOGA
YAŞAM KOÇLUĞU
PRATİK BİLGİLER
NADİR ÖZYİĞİTTEN MAKALELER
EVRENDE ZEKİ HAYAT
TEKRARDOĞUŞ-ENKARNASYON
RÜYALAR
PARAPSİKOLOJİ
ÖLÜM-ÖLÜME YAKIN DENEYİMLER-ÖTEALEM
NEW AGE
KAYIP UYGARLIKLAR
YARATICI İMGELEME
REGRESYON TERAPİSİ
ÖZLÜ SÖZLER
ALDEA NIN KALEMİNDEN
GMA-GÜMÜŞ MOR ALEV ENERJİSİ
BOLLUK VE BEREKET BİLİNCİ
ERGÜN ARIKDAL
BEDRİ RUHSELMAN
SPİRİTÜEL PAYLAŞIMLAR
ALİ KARACA'DAN PAYLAŞIMLAR
SİRİUS MİSYONU TEBLİĞLERİ
ALTIN ÜÇGEN ENERJİSİ-GOLDEN TRIANGLE HEALING
IŞIL JALE
MAKALELER
ETKİNLİKLER
BİLİNÇALTI ,TELKİN VE OLUMLAMALAR
DUYURULAR
ÇALIŞMALARIMIZDAN GÖRÜNTÜLER
EĞİTİMLERİMİZ
ÜRÜNLERİMİZ
KİTAPLARIMIZ
SORU-CEVAP BANKASI
ŞİİRLER
ÜYELERİMİZDEN GELEN YAZILAR
HİKAYELER VE ÖYKÜLER
DOĞAL YAŞAM
KİŞİSEL GELİŞİM
TAMAMLAYICI TIP
METAPİSİŞİK SÖZLÜK
RUHSAL TEBLİĞLER
ENERJİ DENGELEME TEKNİKLERİ
TEMEL BİLGİLER
TEMEL KONULAR

 

  ışığa doğru