16.06.2021
ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
 
PSİŞİK BECERİLERİNİZİ GELİŞTİRİN  

Resim


Psişik Becerilerinizi Geliştiriniz..Kitap

Orjinal ad: Develop Your Psychic Skills
Yazarı: Enid Hoffman
Kapak tip: Karton
Sayfa sayısı: 207
Baskı Durumu: YOK
Yayınevi : Ruh ve Madde Yayınları

SUNUŞ
Yaşanmayan bilgi etkisizdir. Bizi sınırlayan duyularımızın ötesine geçtiğimizi çoğu kez fark ederiz, ama gene de “nasıl ve neden olmaktadır” sorulana yeterli bir şekilde cevap veremediğimiz için çabucak unutur, geçer gideriz. İnançlar yaşanmazsa, bilgiler uygulanmazsa, ilham ve önsezilere dikkat edilip Simgesel dili çözümlenmezse, hayatı sadece biyolojik bir varoluş biçiminde yaşıyoruz demektir.
Her şeyin aşkın yanı vardır: fizik, metafizikle: biyoloji, meta biyoloji ile: bilim, aşkın bilimle bir arada yaşanmazsa insan evrimi eksik kalır. Aynı şekilde psişik olan, metapsişik ya da psişik ötesi ile beraber olmak zorundadır…
İşte bu zorunluluğun hayata geçirilmesinde önemli işlevler yapan PRATİK ÖĞRETİLER daima tercih edilmiştir.
Pratiği olmayan hiçbir öğretinin ömrü uzun olmamıştır.
Çünkü bireyler bu öğretinin psişik deneyimini yapabildikleri sürece gelişebilirler. Her türden ibadet, dua ve derin düşünme çalışmaları bu sebepten dolayı her zaman uygulana gelmiştir.
E.Hoffman, bilimsel bir yöntem içinde kalarak, modem insana, kendi kendini aşması yolunda Duyular Dışı Algılamasını nasıl geliştirebileceğini çok güzel öğretiyor. Yeteneği olan, ciddi ve ısrarlı bir çalışma ile sonuç alabilir. Bireyde yetenek yok ise ya da sınırlı bir yetenek varsa, psişik becerileriniz hakkında kuramsal bilginiz olur, ama onları yakından tanıyamazsınız. Unutmayalım ki ders kitabı gibi okuyup öğretilecek değil: aksine uygulanıp öğrenilecek bir çalışma ile karşı karşıyasınız.
Erol Konyalıoğlu’na konuya kökünden vakıf bir çeviri yaparak böyle çok faydalı bir eseri bize kazandırdığı için teşekkür ederiz.

Ergün ARIKDAL
Ruh ve Madde Yayınlan

GİRİŞ
Hayatınızı sadece yan yana canlı olarak sürdürmek ister misiniz? çoğumuz, doğuşumuzla beraber sahip olduğumuz beynimizin ancak yarısını kullanmaktayız. Beynin bu sol yarı küresi mantıksal, çözümsel ve akılsal işlevlerden sorumludur. Bu kitap, birincil beyin olan diğer yarı kürenin güçlerini geliştirmekte size yardımcı olacaktır. İşte bu sağ yan küre “ilk izlenimlerin”, sezginin ve hislerin beynidir. Şimşek gibi çakarak normal şuursal idraklerin ulaşabildiği noktanın ötesindeki bilgiyi kaydeder. Bu yüzdendir ki, ortak bir inanışa göre, “Genellikle ilk izlenimleriniz doğrudur.” denir. Sağ beyin ”bilir”, sol beyin ise ancak “tahmin eder” ve teori kurar.
Tahmini cevaplar vererek belirsizlik içinde bir hayat yaşamaktansa, psişik becerilerinizi geliştirin ve fevkalade bir duyum veren emin olmanın neşesini yaşayın. Objektif gerçeklerin içinde ve görünenin arkasında yatan hakiki realiteyi bilmenin tadına varın.
Psişik becerilerini geliştirmekte olan öğrencilere sık sık ilk izlenimlerini takip etmeleri öğütlenir. Neden? Çünkü ilk izlenim, ”birincil beyin”den, yani sağ yan küreden, pek azımızın kullandığı ya da geliştirdiği sezgi güçlerinin yatağından gelir.
Tahminler teoriler, aklileştirmeler ise mantıksal sol yan küreden gelirler. Burası ikinci düşünemeye ve düşünce sonrasına ilişkin “ikincil beyin”dir: hemen hemen tüm yaşamımızı sürdürdüğümüz alışılmış şuur hallerinin yatağıdır.
Doğuştan sahip olduğumuz psişik duyularınızı geliştirmek suretiyle başkalarıyla iletişimde tümüyle yeni kanallar açacaksınız. Onların içlerinde olup biteni hissedeceğinizden, insanları farklı “göreceksiniz”. İnsanlara akan ve onları çevreleyen, düşünce ve duygulara ilişkin hayatsal enerjileri hissetmeye başlaycaksınız. Bu enerjileri gözler görmez, kulaklar işitmez beş duyumuz bu enerjileri algılayamazlar. Karşıdaki kimsenin daha sonra ne söyleyeceğini sezebileceksiniz’. Tutumlarınız görünüşte olup bitene değil, gerçekte olup bitene göre belirlenebilecektir.
Bu yeni gücün size verdiği kavrayış ve ön bilgi ile, şüpheye düştüğünüzde, işin esasına bakabilecek ve arkada ne yattığını anlayabileceksiniz. Bu iç bilgi deniziyle kolayca ve çaba harcamadan bağlantı kurabilirsiniz. Üstün şuur işte şuracıkta: “Normal” şuurumuzun ötesinde ve onun tarafından gizlenmiş vaziyette.

Psişik becerilerimin hakkını vermek ve önsezilerimi izlediğimde, ilham pırıltılarının geçen zamanın acısını nasıl çıkardığını görmek yıllarımı aldı. Yeteneklerim keskinleştikçe, başkalarına nazaran bir avantaja sahip olduğumu anladım. Böylece daha önce aldırmadığım iç duyularıma giderek daha fazla güvenmeye başladım.
Genellikle evlerde, bürolarda, fabrikalarda yaşarız. Fakat buraları çok mantıksal, sistemli ve mekanik oldukları için iç ilgimizle teması kaybederiz. Yapılması gereken işlerde aklı ve mantıklı, yani düşünce sistemimiz duygu sistemimize göre öncelik taşır. Böylece hayat sıkıcı, donuk ve kupkuru tekrarlardan ibaret bir hale gelir.
Sadece yüzeysel bakmak yerine, onların içine baktığınızda insanlar ve hayatın kendisi yepyeni bir anlam ve amaç kazanır. Dış kabuklarının ötesini görmeyi öğrendiğinizde, insanlar içten ve birleşici bir şekilde canlanıverir. Olup bitene, kabul edilen resmi kurallar yerine, kendiliğinden ve doğal bir biçimde katılırsınız.
Genişleyen algılarınız ve yeni durumlar yaratma kabiliyetinizle gerek kendiniz, gerekse başkaları için daha etkin, daha canlı ve daha heyecan verici bir insan olursunuz. Bu kitapta sunulan uygulamalara vereceğiniz zamanın ve enerjinin karşılığını kendi yaşamınıza ve başkalarının yaşamlarını zenginleştirmek üzere verdiğiniz fırsatlarla alacaksınız. Alışılmış yolların ötesinde denediğiniz yetenekleriniz geliştikçe, yeni şuur ve uyanıklık boyutlarına ilerleyeceksiniz. O seviyeden bakılan bir hayat yeni ve heyecan vericidir. Dahası bu hal giderek gelişir. ‘Psişik becerileriniz, arzu ve isteklerinizin doyumunu kolayca manyetik olarak cezp edecektir.
Bu kitaptaki deneyleri yapmanız, sezgisel beyninizi harekete geçirecektir; yaptıkça “olay”dan önce haklı olduğunuzu “bilme” tecrübesi size giderek normal gelmeye başlayacak ve böylece psişik becerilerinizin güçlendiğini görmüş olacaksınız.

Psikolog ve iç uzay kaşifi olan John Lily şöyle demişti:
“Sizi sınırlayan yegane şey inançlarınızdır.” Birçokları gibi aykırı inançlar içerisindeyseniz, hayatınız zıtlaşmalarla dolup taşacaktır. Bu kitapta açıklanan teknikleri kullanmak suretiyle hayatınızda zıtlaşmalar yaratan iç çatışmalarınızı çözmeye başlayabilirsiniz. Psişik becerileriniz hakkında, kendiniz hakkında ve dünya hakkında sizi gerileten olumsuz inançlardan yakanızı sıyırmaya başlayabilirsiniz.
Bu kitap size faaliyet ve uygulamada geniş bir tercih hakkı ve de psişik becerilerin nasıl ve niçin çalıştığı konusunda sağlam bilgiler verecektir. Geçmiş yaşamları hatırlayarak ya da gözleriniz kapalıyken renkleri hissetmeyi öğrenerek, dostlarınızla heyecan verici bir akşam geçirebilirsiniz. Auraları görmeyi ve hayatsal enerjilerin süptil tezahürlerini hissetmeyi öğrenebilirsiniz.
Burada verilen alıştırmalar, özellikle grup halinde yapılanlar çok eğlencelidir. Toplu olarak çalışırsanız, birçok konuda daha hızlı sonuç alır, daha kolay ilerleme kaydedersiniz. Kendi kendime ve başkalarıyla yaptığım tecrübelere dayanarak şunu söyleyebilirim ki, bu alıştırmaların iyi sonuç verdiği kanıtlanmıştır. İşte bu nedenle elinizdeki kitap, “psişik becerileri geliştirme dersleri” için özellikle çok yararlı bir metindir.
Bu kitaptan yararlanmanın pek çok yolları vardır. Baştan sona sistemli bir şekilde okuyabileceğiniz gibi, kullanmaya karar verene kadar verilen deneylere ilişkin ayrıntılı talimatları atlayabilirsiniz. Konunun gerçek yüzüyle bir an önce karşılaşmak istiyorsanız, otobiyografik ayrıntılar bulunan birinci bölümü atlayabilirsiniz. Ama dikkat edin; o bölüm psişik becerilerinizi geliştirmede bazı adımları içermektedir!
Bu kitap, psişik beceri alanını tümüyle içine alan geniş bir kapsama sahiptir. Kendinizi tatmin Etmek üzere psişik becerilerinizi geliştirmeniz için, beş duyunun ötesinde algıların mevcut olduğunu başkalarına kanıtlamak için ya da onlara yardım etmek için elinizdeki kitaptan yararlanabilirsiniz. Psişik becerileriniz geliştikçe geniş bir tercih alanına sahip olacaksınız. Bir ruhsal şifacı olabilirsiniz. Başkalarının yaptıklarını ve düşündüklerini bilebilirsiniz. Geleceğin sizin için ve başkaları için neler sakladığını görebilirsiniz. Diğer insanlarla olan ilişkilerinizi daha candan ve anlamlı kılabilirsiniz. Tüm duygularınızın olumlu kanallardan tezahür edeceği bir yaşam tarzı yaratabilirsiniz. Seçiminizi yapın. Ya da tümünü birden seçin. Önceliği hangisine verirseniz verin, elde edeceğiniz şeyler olacaktır.
Bundan sonrası size bağlı.
SON GİRİŞLER
CHAKRA
RUHSAL AKTÜALİTE
REİKİ
SHAMBALLA ŞİFA SİSTEMİ
NLP
EFT
FENG SHUI
MEDİTASYON
YOGA
YAŞAM KOÇLUĞU
PRATİK BİLGİLER
NADİR ÖZYİĞİTTEN MAKALELER
EVRENDE ZEKİ HAYAT
TEKRARDOĞUŞ-ENKARNASYON
RÜYALAR
PARAPSİKOLOJİ
ÖLÜM-ÖLÜME YAKIN DENEYİMLER-ÖTEALEM
NEW AGE
KAYIP UYGARLIKLAR
YARATICI İMGELEME
REGRESYON TERAPİSİ
ÖZLÜ SÖZLER
ALDEA NIN KALEMİNDEN
GMA-GÜMÜŞ MOR ALEV ENERJİSİ
BOLLUK VE BEREKET BİLİNCİ
ERGÜN ARIKDAL
BEDRİ RUHSELMAN
SPİRİTÜEL PAYLAŞIMLAR
ALİ KARACA'DAN PAYLAŞIMLAR
SİRİUS MİSYONU TEBLİĞLERİ
ALTIN ÜÇGEN ENERJİSİ-GOLDEN TRIANGLE HEALING
IŞIL JALE
MAKALELER
ETKİNLİKLER
BİLİNÇALTI ,TELKİN VE OLUMLAMALAR
DUYURULAR
ÇALIŞMALARIMIZDAN GÖRÜNTÜLER
EĞİTİMLERİMİZ
ÜRÜNLERİMİZ
KİTAPLARIMIZ
SORU-CEVAP BANKASI
ŞİİRLER
ÜYELERİMİZDEN GELEN YAZILAR
HİKAYELER VE ÖYKÜLER
DOĞAL YAŞAM
KİŞİSEL GELİŞİM
TAMAMLAYICI TIP
METAPİSİŞİK SÖZLÜK
RUHSAL TEBLİĞLER
ENERJİ DENGELEME TEKNİKLERİ
TEMEL BİLGİLER
TEMEL KONULAR

 

  ışığa doğru