08.12.2022
ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
 
ÖLDÜKTEN SONRAKİ HAYATIM  

Öldükten Sonraki Hayatım

Network Dergisi'nin 54. sayısının 53. sayfasında George G. Richie tarafından yazılan Öldükten Sonraki Hayatım adlı kitabın incelemesini büyük bir ilgiyle okudum. 1982'de, ışığın tarif edilemez güç ve netlik hakkında birkaç anlayış getirdiği iki mistik deneyim yaşadım. Bunlardan biri -kendi ÖYD'si sırasında Dr. Richie'ye gösterildiği gibi- varoluşun yapısı idi.
Dr. Richie'nin kitabını okumadım, neleri anlattığını bilmiyorum ama benim gördüğüm varoluşun dört seviyesiydi. Seviye 1, hepimizin aşina olduğu fiziksel/animal seviyedir. Seviye 2 tamamen başka bir meseledir. Bu; Seviye 1'in bütünsel bir ve ayrılamaz bir parçası olduğu, astral/psişik seviyedir. Doğa'nın bu trafosunu, bu Hayat rezervuarını tarif edecek sözleri bulmakta çok zorlanıyorum. Seviye 1'de olan her şey -eşzamanlı ve evrensel biçimde- Seviye 2'de kopyalanmakta ve orada kaydedilmektedir. Seviye 2 fiziksel dünyanın bir parçası olmasına ve zaman/mekan içinde var olmasına rağmen, beklediğimiz sınırlamalar oraya uygulanmaz. Bir yerdeki aksiyon, aynı anda diğer her yerde de olmaktadır. Bu, telepati gibi şeyleri açıklıyor. Olan her şey Seviye 2'de kayıtlıdır ve dolayısıyla, eğer giriş anahtarını bulabilirsek bize açıktır.
Bilimcilerin, gelecekte Seviye 2'yi idare eden kanunları keşfettikleri zamanla ilgili büyük bir tehlike hakkında uyarıldım. Bilimciler bütün cevapları bulduklarını ve Seviye 2'deki görünürde mucizevi olan kuvvetler tarafından izah edilebilenlerden başka hiçbir şeyin mevcut olamayacağını iddia edecekler. Seviye 2'nin, inananların ruhsallık dediği şeyin tam izahı olduğu iddia edilecektir. Bilimciler yanılacaktır ama inananlar, onlara bugüne kadar yapılmış en güçlü saldırının altında kalacaklardır.
Deneyimler esnasında, bazı kavramlar tam bir anlayış halinde o kadar basit ve açıktılar ki, maalesef bazıları şimdi benden kaçıyor. Diğer kavramlar, Işık'ta bile kavrayışımın bir hayli ötesindeydi. Ancak Seviye 2'de Doğa'nın doğası ve evrimin doğası hakkında gördüğüm şey hala net. Tıpkı bir ruhsallığın oluşu gibi, Hayat dediğimiz tek bir şey, tek bir kuvvet vardır. Hayatın kaynağı Seviye 2'dir. Mevcut olan her şeyin nasıl olması gerektiğini gösteren bir "şablon" vardır. Fiziksel hayat deneyimleri şablonu değiştirir, o da fiziksel hayatı değiştirir. Meydana gelen her şey -birlik yüzünden, Hayatın birliği yüzünden- diğer her şeyi değiştirir. Dolayısıyla "hiçbir insan ada değildir," sözü fiziksel, pozitif ve pratik anlamda kesinlikle doğrudur. Gerçekten de her ne olursa olsun hiçbir şey bir ada olarak mevcut olmaz. Her şey, istisnasız, Seviye 2'deki her şeye bağlıdır.
Seviye 2'yi anlamak bana, Doğa'nın, Hayatın sürekliliği diye bir amaca sahip olduğunu gösterdi; öyle ki, zaman içinde, fiziksel şuurumuz ve canlısal farkındalığımız (Seviye 1) (şimdiki) şuuraltımızla (Seviye 2) kaynaşacaktır. Bu gelişme, evrim; sonu gelemeyen bir çevrimde, deneyimin özümsenişinin sürekli biçimde Seviye 2'yi değiştirdiği, bunun da Seviye 1'i değiştirdiği, bunun da sonra Seviye 1'i değiştirdiği biçimde meydana gelmektedir. Bu sadece sizin yaptığınızın benim Seviye 2'deki "şablonumu" değiştirmesi veya tam tersi değildir. Hayatın tekliği ele alındığında, herhangi bir şeyin Seviye 2'deki herhangi bir şeyi etkilemeksizin meydana gelmesi mümkün değildir. Bir büyük kontrol eden zihin yoktur ama kesin bir hareket, bir yön, bir akış vardır.
Hayal edilemeyen uzak bir gelecekte bedenden çok zihin, fizikselden ziyade astral hale nasıl geleceğimizi gördüm. Bu safhada ruhsallığımızı gerçekten anlayacağız. O uzak geleceğin esiri varlıklarını gördüm ve bu belirgin anlayışa eşlik eden altta yatan hüznü anlayamadım, ta ki orada ne kadar az olduklarını fark edene kadar. Bunun niye böyle olması gerektiğini anlamadım.
Bu türden birçok ÖYD'de rapor edilenlere çok benzer olan ölüm süreci ile ilgili net bir anlayış aldım, burada ayrıntıya girmiyorum. Ancak, hayatı gözden geçirmek, anladığım dört farklı Seviyeyi anlamak açısından önemlidir. Ölürken, şuurumuz fiziksel bedenlerimizden çekilir ve Seviye 2'den geçerler. Bunu yaparken şuur, kendi hayatını ve hayatının diğer hayatlar üzerindeki etkisini yeniden deneyimler. Daha önce belirtildiği gibi, bunların hepsi Seviye 2'de kayıtlıdır ve kayıt, biz öldükten sonra da orada kalır. Bu tam bir gözden geçiriştir; bu safhada özürlerimizi veya bahanelerimizi sunamayız. Yaptık veya yapmadık; bu kadar basittir. Aslında toplamında bütün hayatımızı ve bunun Hayat üstündeki etkisini deneyimleriz. Anladığım biçimiyle, hayatın gözden geçirilişi, bir soruyu cevaplamaktadır: "Sana sınırsız sevgi sunuldu. Sen bununla ne yaptın?"
Gözden geçirmeden sonra, şuurumuz Işığa hareket eder; en saf Sevgi'nin Özüne. Bu, Seviye 3'tür -ruhsal yuvamız. Burada, uzay ve zamanın dışında o Birlik, içgüdüsel olarak hedeflediğimiz o bütünlük vardır. Bu dinlerin Cenneti gibi görünmektedir ama, aslında, bizim nihai hedefimiz burası değildir. Bu, Seviye 4'tedir. Bu Bir'dir, Mutlak'tır, Mükemmel'dir, kavrayışın ötesinde, düşüncenin ötesinde, tartışmanın ötesinde. Bize uzanır ama asla temas etmez. Mükemmel ve kusurlu birbirine karışamaz. Seviye 4'le ilgili hiç anlayışım yok -basit olgu, mutlak hakikat, onun var olduğudur. Kendimizi bu Seviye ile meşgul etmemiz gerekmez -sadece Işığa ve Seviye 3'e girmek ve kavrayamadığımız son Birleşme'ye kadar orada kalmak.
Işık beni, keşfetme ve anlama yolculuğuma götürürken, bu dünyaya ait olmayan bir berraklıkla, şuur sahibi olan bizlerin çok ağır ikili bir sorumluluk taşıdığımızı gördüm -hem her birimizin geçici bir pay aldığımız Hayat için ve hem de her birimizin bireysel bir pay sahibi olduğu tek ruhsallık için. Işık'ta bu anlayışla birlikte gelen hüznün farkına vardım; bu hüzün, gerçekten ne olduğumuzu inkar etmekten veya anlamamaktan dolayı iki kez başarısız olduğumuzun farkına varmaktan kaynaklanıyordu.

SON GİRİŞLER
CHAKRA
RUHSAL AKTÜALİTE
REİKİ
SHAMBALLA ŞİFA SİSTEMİ
NLP
EFT
FENG SHUI
MEDİTASYON
YOGA
YAŞAM KOÇLUĞU
PRATİK BİLGİLER
NADİR ÖZYİĞİTTEN MAKALELER
EVRENDE ZEKİ HAYAT
TEKRARDOĞUŞ-ENKARNASYON
RÜYALAR
PARAPSİKOLOJİ
ÖLÜM-ÖLÜME YAKIN DENEYİMLER-ÖTEALEM
NEW AGE
KAYIP UYGARLIKLAR
YARATICI İMGELEME
REGRESYON TERAPİSİ
ÖZLÜ SÖZLER
ALDEA NIN KALEMİNDEN
GMA-GÜMÜŞ MOR ALEV ENERJİSİ
BOLLUK VE BEREKET BİLİNCİ
ERGÜN ARIKDAL
BEDRİ RUHSELMAN
SPİRİTÜEL PAYLAŞIMLAR
ALİ KARACA'DAN PAYLAŞIMLAR
SİRİUS MİSYONU TEBLİĞLERİ
ALTIN ÜÇGEN ENERJİSİ-GOLDEN TRIANGLE HEALING
IŞIL JALE
MAKALELER
ETKİNLİKLER
BİLİNÇALTI ,TELKİN VE OLUMLAMALAR
DUYURULAR
ÇALIŞMALARIMIZDAN GÖRÜNTÜLER
EĞİTİMLERİMİZ
ÜRÜNLERİMİZ
KİTAPLARIMIZ
SORU-CEVAP BANKASI
ŞİİRLER
ÜYELERİMİZDEN GELEN YAZILAR
HİKAYELER VE ÖYKÜLER
DOĞAL YAŞAM
KİŞİSEL GELİŞİM
TAMAMLAYICI TIP
METAPİSİŞİK SÖZLÜK
RUHSAL TEBLİĞLER
ENERJİ DENGELEME TEKNİKLERİ
TEMEL BİLGİLER
TEMEL KONULAR

 

  ışığa doğru