14.08.2022
ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
 
IŞIĞA ODAKLANMAYI BIRAKMA  
IŞIĞA ODAKLANMAYI BIRAKMA
İçinde bulunduğumuz bu özel günlerde İlahi Plan sürekli olarak bizi ışığa odaklanmaya devam etmemiz için çağırmakta. Her ne kadar zor bir dönem geçiriyor olsak da düşüncelerimizi, kelimelerimizi, duygularımızı ve eylemlerimizi Dünya?da yapmak istediklerimizi gerçekleştirmek için doğru olarak kullanmamız önemlidir. Eğer biz odağımızı onları aşmamız ve ışığa dönüştürmemiz için su yüzüne çıkmakta olan korkularımızın ve olumsuzlukların üzerine yoğunlaştırırsak, Dünyadan silmek istediğimiz olguları besleyip onları güçlendirmiş oluruz. 

Bilin ki her bir düşünce, kelime, duygu ve eylemi Dünyanın Işığına veya Karanlığına katmaktasınız! Bu gerçeğin farkında olun ve dikkatinizi yoğunlaştırdığınız odağın değişimini an be an kontrol altında tutun.

Sizi devam etmeye yüreklendirmek için kritik kütlenin hayatımızı nasıl değiştirmeye yardım edeceğini açıklamak istiyorum.

KRİTİK KÜTLEYE ULAŞMAK
Hayatımızı değiştirme konusunda bizi hayal kırıklığına uğratarak çaresiz bırakan bazı olaylar vardır. Bu olaylardan biri bardağı taşıran son damla? olarak nitelendirebileceğimiz kritik kütledir.

Farkındalığımız artmaya başladıkça düşünce ve duygularımızın gücünü de anlamaya başlarız. Aynı zamanda, üzerinde dikkatimizi yoğunlaştırdığımız odağın değişimini ve davranış modellerimizin kontrolunu sağlamanın önemini idrak ederiz.. Edindiğimiz bu yeni farkındalık ile geleceğe olumlu bakmak için çaba sarfederiz. Duygularımızın ve düşüncelerimizin korku veya hayatımızda olmasını istemediğimiz olumsuzlukların yerine yaşantımızda olmasını istediğimiz şeyler üzerinde odaklanmasına çabalarız.; yani Cenneti bu Dünya?da hayal eder ve ibadet, inanç, sevgi ve yürekden gelen bir coşku ile düşüncelerimize olumlu yönde hayat veririz.

Ancak, bazen; çok cesurca hareket etmemize rağmen, geçmişte yaşadığımız aynı problemleri tekrar tekrar yaşamaya devam ettiğimizi fark ederiz. Bu talihsiz durum cesaretimizi kırar ve hayatımızı değiştirme konusunda güvenimizi kaybetmemize neden olur. Bu aşamada, tüm çabalarımızın boş olduğunu düşünüp vaz geçme noktasına gelip hayatımızı iyileştirmekten vaz geçeriz.

Biz vizyonumuzu ve umutlarımızı yitirdiğimizde, eski olumsuz düşünce kalıplarına geri gideriz. Hedefler, umutlar ve rüyaların yerine korkular, problemler ve engellerle dolu bir kısır döngüye gireriz. Bu trajik olay nedeni ile hayat daha da kötüye gider ve yaşamımız olduğundan daha ümitsiz gözükür. 

Ancak, kritik kütle kavramına ulaşmayı anladığımızda, bu bize hedeflerimizi gerçekleştirinceye kadar ısrar etme gücü verir. Başarısızmış gibi görünsek de; ki bu HER ZAMAN bir illüzyondur, ışığa odaklanmayı sürdürecek güce sahibiz. 

Etrafımızdaki herşey enerji, titreşim ve bilinçden oluşmuştur. Quantum Fiziğinin sınırsız bilgisinin çok küçük bir parçasını araştırdığımızda görürüz ki kritik kütleye ulaşıldığında DURDURULAMAZ BİR DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM meydana gelmektedir. Örneğin; bir elektron titreşimini arttırarak bir üstteki yüksek frekansa uygun kritik kütleye ulaştığı ANda elektron yeni frekansına yükselir. Elektron kritik kütleye ulaştığı anda gerçekleşen bu değişimi hiçbir güç durduramaz. Örneğin, bir elektron vibrasyonunu arttırdığında, bir üst enerji seviyesinin kritik kütle değerine ulaştığı anda yeni elektron yeni ve daha yüksek bir frekans seviyesine yükselir. Elektron kritik kütleye ulaştığı anda hiçbir şey bu durdurulamaz sıçramaya engel olamaz.

Kritik kütle oldukça komplike bir kavram olup her bir durum için farklılık gösterse de, İlahi Plan, basit olarak  kritik kütleyi enerjinin, titreşimin veya bilincin %51 ine ulaşmak olarak düşünebileceğimizi söylüyor. Bir elektronun %51 inden daha fazlası daha yüksek frekansta titreşiyorsa, elektronun geri kalan %49 u yeni ve yüksek enerji seviyesine çekilir.

O zaman, gelin düşünelim; Quantum Fiziği?nin bu yeni yüzü bizi hayatımızı değiştirebilmemizde nasıl etkiler?

Yaşamımızı iyileştirmek için çabalarken de Kuantum Fiziği kuralları geçerlidir. Bu kanunlar evrenseldir ve Dünyadaki herşeyi etkisi altına almıştır. Bir vizyon veya düşüncenin oluşmasına izin verdiğimizde, bir an gelir ki işte o ANda enerjinin, titreşimin ve düşüncenin kritik kütle sine ulaşılır. Artık bu oluşumu hiçbirşey engelleyemez. Tek sorun kritik kütlenin oluştuğu o sihirli ANa tam olarak ne zaman varacağımızın bilinmemesidir. 

Ne yazık ki, çoğunlukla, kritik kütleye ulaştığımıza dair dışardan gelen herhangi bir işaret olmaz. Üstelik, çoğu zaman bu değişim anından uzakmışız gibi görülür. Aynı zamanda, BEN olgusu su üstüne çıkarak vizyonumuzu bloke eden engelleri ve direnci ortadan kaldırmak için fırsat arar. Bu durum bizi bunaltır ve hata edip gayretlerimizin boşa çıktığını düşünerek vaz geçme noktasına geliriz. 

Işık Varlıklar birçok defa bize hedefimizin kritik kütlesine ulaşmamıza ramak kaldığını söylediler. Ancak, biz bunun bilincinde olmadığımız için ümitsizliğe kapılır ve yaşantımızı değiştirecek şeyler için çabalamaktan vaz geçeriz. Dolayısıyla, ümitlerimizi ve hayallerimizi gerçekleştiremeyiz. 

Değerliler, Bir daha bunun olmasına izin vermeyelim! Bu yıl yeni başlangıçlara gebedir ve İlahi Plan bize daha önce hiç vermediğinden daha çok yardımı 2008 yılında yapmaktadır. Dolayısıyla, basitçe düşünürsek, kelimelerimizin, düşüncelerimizin, davranışlarımızın ve duygularımızın kritik kütlesi fakirlik bilinci yerine refah bilincinde oluşmuşsa, yaşantımız değişime uğrar ve biz refah duygusunu yaşarız. Kritik kütle enerjisi öz enerjimiz ve sevgi frekansımız ile eşdeğer titreşime ulaştığında, olumlu ilişkileri hayatımıza çekeriz. Bizim enerjimizin Kritik kütlesi ile barış, uyum, denge enerjileri hizzalandığında İlahi keyfiyetlerin somut örnekleri bu yaşamda açığa çıkar. 

Başarının sırrı bize başarısızmışız gibi görünse de yola devam etmemizdir. Tanrının Işığının insanların istemeyerek yarattıklar parçalanmış yaratıdan çok daha üstün olduğunu anlamamız önemlidir.Fakirliğin Allahın bereketi üzerinde hiçbir gücü yoktur. Bizim İlahi potansiyelimiz herhangi bir hastalıkdan, nefret, hırs, yolsuzluk veya herhangi başka bir insan-kaynaklı hastalıktan çok daha güçlüdür.

Işığa odaklanmaya devam eder ve enerjimizi Tanrıya adarsak sadece kendi yaşamımız için değil Dünya için düşündüğümüz pozitif hayallerimizin ve rüyalarımızın çok hızlı bir şekilde gerçekleştiğini görürüz. 

Ne yaparsan yap sakın vaz geçme!

Bu bilgiler bize İlahi Planın Işık Varlıkları tarafından içinde bulunduğumuz kritik bir dönemde eğer hayatımızda yaşadıklarımızı beğenmiyorsak, bu konuda yapacak birşeylerimiz olduğunu hatırlamamız için verilmektedir. Bu hatırlatma her bir bir birey için ve Bütünsel Ailelerimiz için geçerlidir. 

Bu dünyada yaşayabilmek için Evrensel Kanunlara inanmamız gerekmez. Ancak, hepimiz bu güçlerin etkisi altında olduğumuza göre mantıklı olan bunları kabullenmektir. Her bir düşüncemizin, kelimemizin, davranışımızın ve duygunun bizden çıkıp dünyayı etkilediğine ve sonra geri gelip hayatımızı etkilediğine inanmak istemiyorsak inanmayabiliriz. Ancak, bu bilimsel olarak gerçekleşmektedir ve biz inanmasak da olmaktadır.

Önemli olan hayatımızı değiştirme konusunda sorumluluğumuzun bilincine varacak bir bakış açısı kazanmaktır. Eğer, bilinçli olarak yaşantımızı değiştirmeyi ve Dünyada cenneti yaratmak istiyorsak, çabalarımız BEN olgusunun sonsuz sınırsız ışığı ile gerçekleşecektir. Ve bir de bize destek olması için İlahi Planı yanımıza alabilirsek; başarı kaçınılmazdır. 

__________________
Bak.. Bil ki domuzların önüne inciler serilmez, 
Mücevherden sarraflar anlar ancak, başkası bilmez. 
Ne fark eder ki kör insan için, elmas da bir cam da, 
Sana bakan bir kör ise, sakın kendini camdan sanma.
Mevlana
 

"Talihsizliklerinizin üzerinde ne kadar durursanız,sizi o kadar daha fazla incitebilir." 

"Düşünce hızlı,hafif,devingen,değişken ve akışkan bir enerji şeklidir.Madde gibi daha yoğun şekillerden farklı olarak hemen,bir anda belirir."
SON GİRİŞLER
CHAKRA
RUHSAL AKTÜALİTE
REİKİ
SHAMBALLA ŞİFA SİSTEMİ
NLP
EFT
FENG SHUI
MEDİTASYON
YOGA
YAŞAM KOÇLUĞU
PRATİK BİLGİLER
NADİR ÖZYİĞİTTEN MAKALELER
EVRENDE ZEKİ HAYAT
TEKRARDOĞUŞ-ENKARNASYON
RÜYALAR
PARAPSİKOLOJİ
ÖLÜM-ÖLÜME YAKIN DENEYİMLER-ÖTEALEM
NEW AGE
KAYIP UYGARLIKLAR
YARATICI İMGELEME
REGRESYON TERAPİSİ
ÖZLÜ SÖZLER
ALDEA NIN KALEMİNDEN
GMA-GÜMÜŞ MOR ALEV ENERJİSİ
BOLLUK VE BEREKET BİLİNCİ
ERGÜN ARIKDAL
BEDRİ RUHSELMAN
SPİRİTÜEL PAYLAŞIMLAR
ALİ KARACA'DAN PAYLAŞIMLAR
SİRİUS MİSYONU TEBLİĞLERİ
ALTIN ÜÇGEN ENERJİSİ-GOLDEN TRIANGLE HEALING
IŞIL JALE
MAKALELER
ETKİNLİKLER
BİLİNÇALTI ,TELKİN VE OLUMLAMALAR
DUYURULAR
ÇALIŞMALARIMIZDAN GÖRÜNTÜLER
EĞİTİMLERİMİZ
ÜRÜNLERİMİZ
KİTAPLARIMIZ
SORU-CEVAP BANKASI
ŞİİRLER
ÜYELERİMİZDEN GELEN YAZILAR
HİKAYELER VE ÖYKÜLER
DOĞAL YAŞAM
KİŞİSEL GELİŞİM
TAMAMLAYICI TIP
METAPİSİŞİK SÖZLÜK
RUHSAL TEBLİĞLER
ENERJİ DENGELEME TEKNİKLERİ
TEMEL BİLGİLER
TEMEL KONULAR

 

  ışığa doğru