22.09.2021
ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
 
CHAKRA MUCİZESİ  

CHAKRA MUCİZESİ

 

MULADHARA CHAKRA (KÖK CHAKRASI)

Bizi maddi dünyaya bağlamaktadır. Kozmik alandaki enerjileri maddi ve manevi düzeylere aktarıcıdır, manevi enerjiyi de sübtil sistem üzerinde etkiler. Burada toprak ananın ruhu ile bağlantı kurarız ve onun ana gücünü, ilgisini, sevgisini, sabrını görürüz. İnsanoğlunun bu gezegende yaşaması ve yaşamını devam ettirmesi açısından kişisel ve evrensel ihtiyaçlar duyar. Bütün bunlar birinci chakranın etkisel küresine yani sahasına aittir. Onu açmayı başaranlar bu dünyadaki yaşamı her yanıyla kabullenerek, fiziksel varlıklarına pozitif yaklaşacaklar, dünyasal güçlükler karşısında uyumlu yaşam ve davranış sergileyeceklerdir. Bu chakra, dünyasal öğelerce tanımlandığından dolayı rengi kırmızıdır. 
Dünyanın çekirdeğinden fışkıran enerji ve canlılığın kırmızısıdır. Bize dünyasal kararlılık ve hayatımızı sağlam temellerle kurabileceğimiz öz güveni verir. Bir maddi güven bulmak, bir aile kurmak, soyunun hayatta kalmasını sağlama, cinselliğin fiziksel bir işlev olduğu ve çocuk sahibi olmanın bir yolu olarak kullanımı bu chakranın alanına aittir.

Bu chakra başka yüksek chakraların yaşamsal temelini oluşturmaktadır ve hayat kaynağıdır.İşte burda tükenmez kundalini enerjisiyle iç içeyiz. Sushumna, ida ve pingala, insan bedeninin üç temel enerji kanalıdır, bu chakradan çıkış yaparlar. Bedendeki kalp gibi kök chakra da sübtil enerji çevriminin merkezini teşkil etmektedir. En önemlisi ortak bilinçdışının gerçek mekanı da burasıdır. Ortak bilinçdışının kaybedilmiş bilgisine bu chakrayla girebilirsiniz. İçsel dengeyi sürdürebilmek açısından bu chakra yedinci chakra ile uyum içinde çalışmalıdır.

 

SVADHİSTANA CHAKRA (CİNSEL CHAKRA)

Süzülmemiş, saf ve ilkel duyguların, cinsel enerjilerin ve üretkenliğin merkezidir. Bütün biyo-yaşamın kaynağı olan su ile tanımlanmaktadır ve astrolojik sistemde duygusal merkeze karşılık gelir. Su, yeni yaşamı döller ve üretir. Bu chakra yoluyla doğanın tümünden geçen enerjileri dölleme ve alma işlemine katılırız. Kendi işimizde duygu ve yaratıcılık şeklinde ifade eden yaratma sürecinin bir parçası oluruz.

Bu chakra sıklıkla yaratıcı enerji şeklinde var olan Tanrı'nın dişil yönü ile Şakti'nin gerçek yeri olarak düşünülmektedir. Etkisel alan içinde yeni yaşam yaratma dürtüsü taşıyan erkek üretme organları ve kadınlarda da yaratıcı dürtüler olup üreme hücreleri üretim bölgelerinde bulunur. Bu bölgelerde büyüme gösteren varlık beslenir, korunur ve gelişimi dahilinde ihtiyacı olan her şey sağlanır. Diğer yandan su unsuru temizler ve saflaştırır. Yaşamsal akışını engelleyen fonksiyonları yok eder. Maddi düzlemde bu, böbrekler ve mesanenin temizleyici işleviyle kendini sergiler. Ruhsal alanda ise bizim hayatı her an yenilenen bir şeymişçesine görmemizi sağlayan duygular devreye girer. Diğer bireylerle özelliklede karşı cinsle ilişkilerimiz bu chakranın işlevi etkisinde olur. Eros'un pek çok ego ve etkisinin sınırından kurtulup cinsel birleşmede en çok bütünlük yaşama arzusu bu alana aittir.


MANİPURAKA CHAKRA (GÜNEŞ SİNİRAĞI CHAKRASI)

Diğer pek çok isimle adlandırılır. Bunun neticesinde de yeri hakkında çok değişik düşünceler vardır. Aslında söz konusu olan ikinci chakraya sahip temel bir chakradır, işleyiş açısından beraber sıkı ilişkide olduklarından dolayıda tek bir chakra gibi düşünülebilir. Yani bu chakranın işlevi oldukça karmaşıktır. İlgili unsuru ateştir. Ateş ışığı, sıcaklığı, enerjisi ve aktivitesini simgeler. Burada ruhsal düzeyde saflaşma, arınma dile getirilebilir. Güneşimizi, güç merkezimizi temsil eder. Eterik bedenimizi besleyerek fizik bedenimizi canlandıran ve yaşatan güneş enerjisini emeriz. Bu chakrada insanlarla ve maddi dünya ile ilişki içine gireriz. Bedenin duygusal enerji yaydığı bölge burasıdır. Ayrıca insan ilişkilerimiz, hoşlanma ve hoşlanmama duygumuz, uzun vadede sürdürülen ilişkiler burada kontrol edilir. Kişi için karakterin temelini oluşturur, toplumsal kimliğimizi buluruz. Otoriteyi, gücü, başarıyı ve toplumsal uyumu yakalarız. Bu chakranın en önemli görevi bilinçli bir biçimde yaratıcı enerjinin kontrolü,düşük olan chakralardaki istekleri saflaştırır. Bunların dışında yüksek chakraların ruhsal zenginliğini maddi dünya aracılığı ile sergiler. Duyguların taşıyıcısı olan astral bedene doğrudan bağlıdır. Düşük chakraların yaşamsal istekleri dengelenir. 
Bedensel olarak geldiği bölge karaciğerdir. Bağlı bulunduğu sistemde yemek düzenini dengeler. Deneyimlerin kabullenildiği, bütünleştirildiği bu chakra duygu ve isteklerin kolay açılımına yardımcı olur. İçsel ışığımız aydınlanarak yaşam fonksiyonlarımız üzerinde ferahlık sağlar. Genel anlamda ruhsal halimiz içimizdeki ışığın parlamasıyla orantılıdır. Bu chakra açıldığında kendimizi aydınlanmış, mutluluk dolu hissederiz. Aynı zamanda duygularımızı dünyaya yansıtma konusunda yaşam bize parlaklık yada karanlık verir, görüş açıklığımızı da belirler. Bu chakra içsel bütünlüğü arttırarak entel anlayışın sarı ışığını bilgelik, bolluk rengine çevirir. 
Solar pleksüs chakra aracılığıyla diğer kişilerin titreşimini algılayarak tepki gösteririz. Negatif titreşimlerle karşılaşıldığında bu chakranın ani olarak daralması halinde bizi tehlikeye karşı uyarıcı görevi görür. 
İçimizdeki ışık bedenimizi kalkanmış gibi sarıp geçici bir koruma mekanizması oluşturur

 

ANAHATHA CHAKRA ( KALP CHAKRASI)

Tüm chakraların merkezidir. Üç düşük fizik ve duygu merkezi ile üç yüksek zihin ve ruh merkezini birleştiricidir. Sembolik olarak altıgendir, düşük ve yüksek chakraların karşılıklı aldığı düzen sistemini gösterir. Unsuru havadır. Bu da kalbin esnek oluşu, ilişkilerdeki yeteneği, dokunma ve dokunulma özelliğini gösterir. Başkalarından hoşnut olma ve kozmik titreşim üzerinde de etkilidir.

Aynı enerji merkezi aracılığıyla doğa güzelliği, müzik, sanat, şiir arasındaki uyumu algılayabiliriz. Bu chakrada hayaller, sözcük ve sesler duygulara dönüşür. Bu chakranın amacı sevgi kanalıyla tam birleşime ulaşmaktır. Üzüntü, acı, ayrılık korkuları veya sevgi eksikliği şeklinde görünse dahi derin alakayı, ahengi, sevgiyi bu yolla anlatırız. Saf ve tam anlamıyla açık olduğunda sadece kendi için var olan ve kazanılınca kaybolmayan gerçek, mutlak sevginin merkezini teşkil etmektedir. Bu sevgi de yüksek chakralarla bağlanınca Bhakti'ye yani tüm yaratılışta bulunan ilahi varlığın farkına varmamıza sebep olur.

Daha sonra ise her şeyin kalbi ile bütünleşen ilahi sevgiye döner. Bu amaca ulaşma yolunda kalbimiz kendi karakterimizi sevmemizi, anlamamızı, kabullenmemizi, herkese hayatta evet dememizi öğretir.

Başlangıçta her şeyi (istek, arzu) kabul edip amaçladıktan sonra bu chakra yolu ile yaşamı sevgi dahilinde kabulleniriz. Pozitif yönde ve sevgi yüklü kabul ediş, bilinçli bir evet deyiş, negatif ifade şeklinden kurtuluş,duygularımıza karşı konulamaz titreşim verecektir. Kader, öfke, umutsuzluk, duyguları sevgi ile tarafsız ve eksiksiz bir ilgi dahilinde nötralize edilir, bunun farkına varırsınız. Acı, hüzün yada hastalık çekiyorsanız, zarar gören organa veya bölgeye sevgi dolu ilgi verirseniz sağlığınıza kavuşmak daha da hızlı olacaktır. Bunu başkaları içinde kullanacak potansiyele sahipsiniz.

Karakterin tüm yönünü sevip kabul etmeyi algılarsanız şefkat ve anlayış dahilinde herkese yardımcı olabilirsiniz. Bilinç dahilinde ve kasıtlı iyileştirme durumlarında iç göz chakrası da rol oynar. Chakra yeşil, pembe, altın renginde ışınlamalar yapar.Yeşil tedavi, sempati ve ahenk rengidir.

Aura görme yeteneğine sahip birinin kalp chakrasında açık yeşil renk yer alıyorsa gelişmiş bir şifa verme gücünün sahibidir. Aura pembe ile karışık altın rengi ise kişi ilahi olanın saf ve cömert sevgisini taşıyor demektir.

Bu chakra sevgide canlılık ve derinlik zeminidir. Ruhumuzun evrensel parçasıyla, ilahi içsel varlığımızın parıltısı arasında bağ kurabiliriz. Bu chakranın açılması için algıların artışı rol oynar. Yaratılışın gizli yönü arasında ilişki kurmak yönüyle alakalı olarak kalbi adamadan geçer. Yani altıncı chakranın yüksek yetenekleri bu chakra ile iş birlikteliği içindedir. Bundan dolayı doğu ve batı sprit'leri disiplini okullarda özellikle bu chakranın açılımı için kullanırlar.

 

VİSHUDHA CHAKRA (BOĞAZ CHAKRASI)

Bu chakra anlatım, iletişim ve kabiliyetin merkezidir. Boyunda bulunan ve arkaya doğru açılan daha ufak bir chakrayla bağlantılıdır. Bu iki enerji bölgesi tekmiş gibi görülür. Bu chakra ile çok sıkı ilişkide bulunduğundan dolayı birleştirilmiştir. Bu chakra Sahasrara chakrası ile bağlantı kurmaktadır. Duygu ve düşüncelerimiz, dürtü ve tepkilerimiz arasın- da köprü görevi görürler. Bütün chakralarla dünya arasında olan iletişimi sağlar.

İçimizdeki canlı olan her şeyi onun aracılığı ile ifade ederiz. Mutluluk, hüzün, ağlamak, gülmek, saldırganlık, isteklerimiz düşüncelerimiz ve bilgilerimiz, iç dünyamızı algılamamız gibi... Alakalı olan unsuru esir'dir. Yoga da düşük chakralar su, ateş, toprak ve hava 'yı oluşturan temel unsur olarak görülmektedir. Esir, sesin de ileticisidir. Genel anlamda konuşulan sözün, yaratıcı kelam'ın, tüm var ve yok oluş düzeylerindeki bilginin iletici ve aracı öğesidir. Sanatsal alanlarda yaratıcı ifade şekilleri de gelmektedir.

Bu chakra da yaratıcılık konusunda diğer chakraların enerjisi ile birleşerek dış dünyaya iletilecek şekle dönüşür. Düşünce ve eylemlerin genişletilmesi ve yansıtılmasına yardımcı olur. Onu ne derece genişletirsek, zihinsel bedenin farkına varmak da o kadar bilinçli bir biçimde oluruz ve diğer enerji bedenleri arasındaki ayrımı algılarız. Düşüncelerimiz duygu ve fizik duyularımızın egemenliğinden çıkıp objektif bakış açısına sahip olur. Esir ayrıca zamanın başından itibaren kaybedilmiş olayların, düşünce ve duyguların ışığı olan Akaşa kavramıyla da açıklanır. Eğer sınırsız uzay, sonsuz gökyüzü gibi açılırsak içsel görü ve bilginin en derin seviyesiyle ödüllendiriliriz. Esirin açık mavi rengi bu chakra'nında rengidir. Bu bilgiye ulaşmanın en iyi yolu sakin biçimde iç ve dış uzayımızı dinlemektir.

İşitme duyusuda bu chakraya aittir, kulaklarımızı açıp yaratılışın açık ve gizli sesini dinleriz, kendi sesimizi algılar, içsel ruhumuzla ilişki kurup, onun esinine sahip oluruz. Kişisel yol göstericiliğimize sağlam bir güven duyarız. Dharma 'mızın bilincine varırız. Mistik düzeylerin, maddi hayat kadar gerçek olduğunu anlarız. Bu ilahi esin kendimizi ifademizin temelidir. Tüm oluş düzeylerindeki kusursuzluğun bireysel ifadesini buluruz.

 

AJNA CHAKRA (ÜÇÜNCÜ GÖZ CHAKRASI)

Var oluşun ve yok oluşun bilinçli olarak algılanmasını sağlar. Zihinsel yüksek güçlerin, entelektüel kapasitemizin, irade ve hafızamızın merkezidir. Fiziki düzlemde, merkezi sinir sistemimizin yönetim merkezidir. Lacivert ( berrak çivit mavisi) reel rengi olanın yanı sıra sarı ve menekşe rengi de bulunabilir. Tüm bunlar farklı boyuttaki bilinç seviyesine göre işlev yaparlar. Akılsal yada entel düşünce sarı ışığa, sezgi ve holistik düşünceyse berrak ve koyu mavi renge sahiptir. Duyu üstü algılamalar ise menekşe' dir.

Üçüncü göz bilince ulaşmak açısından ana mekandır, maddeyi belirleyerek ayrıştırabilirsiniz. Fiziksel anlamda yeni realiteler yaratabilir, eskileri ise çözebilirsiniz. Kuralsal olarak bu zaman bizim açımızdan otomat olarak bilinç dışı gelişir. Hayatınızdaki kararlı fikirlerin çoğunluğu çözümlenmemiş duygusal kalıplarla gelişir, kontrol edilir. Başkalarının fikir ve ön yargılarına göre programlanır.

Çoğu zaman zihnimiz duygu yüklü düşüncelerimizin efendisi değil uşağıdır. 
Üçüncü gözümüzü açarak ve zihnimizi geliştirerek bu süreci daha iyi denetleyebiliriz. Açık bir Anahata chakrası iş birliğiyle hayal gücümüzde isteklerimize ulaşmak için gereken enerjiyi yaratabilir yakın ve uzak mesafelere şifa dağıtan enerjiler gönderebilirsiniz. Aynı zamanda fiziki gerçeğin ötesinde tüm yaratılış seviyelerine ulaşabiliriz. Bunun bilgisi bize duyarlı işitme, sezgi, his şeklinde ulaşır. Önceden belirsizce şüphe duyduğumuz her şey daha açık bir biçimde algılanır.

 

SAHASRARA CHAKRA (TEPE CHAKRASI)

En yüksek kusursuzluğun kaynağıdır,genellikle kafanın üzerinde yer alır şekilde simgelenir. Gökkuşağı renkleri ile parıldar. Baskın rengi mordur.

Bu chakranın dış çiçekleri dokuz yüz altmış yapraktan oluşur. İçinde bulunan ikinci bir çiçek beyaz ışıkla parlayan on iki taç yapraktan oluşur. Düşük merkezlerin bütün enerjisini içinde barındırır, tüm chakra enerjilerinin kaynak ve başlangıç noktasıdır. Bütün oluşmamış şekillerin ve niteliklerin mevcut olduğu oluşum düzeyiyle burada birleşir. Hayat yolculuğu burada başlar, gelişimimizin sonunda da buraya döneriz. İlahi ilke ile beraberlik burada yaşanarak kişisel enerji alanımız da evrenle bütün olur. Bize bu chakra ile verilen farkındalık, Ajna chakrasıyla verilen bilginin çok ötesinde ; artık algıladığımız nesneyle bütünüz.

Yaratılış ifadelerini parçası olduğumuz ilahi bir bilinç oyunu olarak yaşarız. Açılım yolu mor renk aracılığıyla belirtilir. Bu renk meditatif duygu ve kendini adamanın rengidir. Altı düşük enerji merkezini bilinçli olarak etkileme gücüne sahip olmasına rağmen bu chakra durumunda yapabileceğimiz tek şey, kendimizi açarak oluşun üzerimizden geçmesine bizi aşmasına izin vermek olacaktır. Açıldığında diğer tüm tıkanıklıklar çözülür ve enerjileri yüksek frekanslar etkisinde titreşmeye başlar. Her chakra kendi seviyesinde ilahi oluşumun bir aynasıdır ve kendisini mümkün olan en yüksek potansiyel dahilinde ifade eder. Bu chakra uyanır uyanmaz kozmik enerjileri emme görevi son bulur, enerjiyi kendi şekli dahilinde yayar. Çıkan bir lotus çiçeği başın üzerinde saf ışıktan bir taç oluşturur.

SON GİRİŞLER
CHAKRA
RUHSAL AKTÜALİTE
REİKİ
SHAMBALLA ŞİFA SİSTEMİ
NLP
EFT
FENG SHUI
MEDİTASYON
YOGA
YAŞAM KOÇLUĞU
PRATİK BİLGİLER
NADİR ÖZYİĞİTTEN MAKALELER
EVRENDE ZEKİ HAYAT
TEKRARDOĞUŞ-ENKARNASYON
RÜYALAR
PARAPSİKOLOJİ
ÖLÜM-ÖLÜME YAKIN DENEYİMLER-ÖTEALEM
NEW AGE
KAYIP UYGARLIKLAR
YARATICI İMGELEME
REGRESYON TERAPİSİ
ÖZLÜ SÖZLER
ALDEA NIN KALEMİNDEN
GMA-GÜMÜŞ MOR ALEV ENERJİSİ
BOLLUK VE BEREKET BİLİNCİ
ERGÜN ARIKDAL
BEDRİ RUHSELMAN
SPİRİTÜEL PAYLAŞIMLAR
ALİ KARACA'DAN PAYLAŞIMLAR
SİRİUS MİSYONU TEBLİĞLERİ
ALTIN ÜÇGEN ENERJİSİ-GOLDEN TRIANGLE HEALING
IŞIL JALE
MAKALELER
ETKİNLİKLER
BİLİNÇALTI ,TELKİN VE OLUMLAMALAR
DUYURULAR
ÇALIŞMALARIMIZDAN GÖRÜNTÜLER
EĞİTİMLERİMİZ
ÜRÜNLERİMİZ
KİTAPLARIMIZ
SORU-CEVAP BANKASI
ŞİİRLER
ÜYELERİMİZDEN GELEN YAZILAR
HİKAYELER VE ÖYKÜLER
DOĞAL YAŞAM
KİŞİSEL GELİŞİM
TAMAMLAYICI TIP
METAPİSİŞİK SÖZLÜK
RUHSAL TEBLİĞLER
ENERJİ DENGELEME TEKNİKLERİ
TEMEL BİLGİLER
TEMEL KONULAR

 

  ışığa doğru