14.08.2022
ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
 
VEDİK ASTROLOJİ  
Vedik Astroloji

Jyotish veya Vedik (Hint) Astroloji nedir?

Vedik astroloji - Jyotish
 Tanrı'nın bir armağanı olup Vedik kültürün bir parçasıdır. Jyotish, Jyoti 'ışık'; sh ise 'en yüce' demektir ve "en yüce ışığın bilgisi" anlamına gelir.

Vedaların Vedanga bölümünün en sonuncusu 'her şeyi bilen' kısmıdır. 
Veda 'kutsal kitap', anga ise 'kol, bacak' anlamına gelir. Vedanga, vücudu çalıştıran kol, bacak gibi Vedaların yorumunu yapan bölümdür.

Vedalar evreni aralıksız yöneten, onu mutlak bir düzen ve uyum içinde sürekli kılan evrenin zekasının bilgisidir. Dinler üstü, Mutlak'ın, Yaratılış'ın bilgisidir. Kendi içlerinde tamamen uyanık olanRishi'ler, yani bilgeler bu varlık alanına tümüyle açıktırlar. Saf varlık yani mutlak ile tamamen özdeşleşmiş olan Rishi'ler,Veda'nın seslerinin kendiliğinden bilinçlerinin sınırsız okyanusunda yükseldiğini hissederler.İçe doğan bu sesleri, insanlığın tarihi boyunca Veda edebiyatı metinlerine kaydetmişler, aynı zamanda bütün dünyanın bunun keyfini çıkarması ve yararlanması için Veda bilgelerinin sözlerini, daha yazılmadan ağızdan ağıza kuşaklara aktarmışlardır. Bunlar, Mantralar halinde şiir, nesir ve şarkı formunda ifade edilmiş Samhitalar, yani derlemelerdir. 
Mahabharata, Bhagavad-Gita, Rig Veda (Aitereya-Brahman-evrenin bilgisi), Upanishadlar, Vedik kültürün ve Vedik Astroloji'nin başlıca kaynaklarıdır. 

Vedik astroloji ruhun yolculuğunu anlatır. 
Bireyin kozmik hayatı nasıl teneffüs ettiğini, 
devamlı evrimleşen bireyin aslında devamlı genişleyen evrenin bire bir kopyası olduğunu, 
mikro kozmosun nasıl makro kozmosla tamamen aynı olduğunu, sonsuzluğun nasıl sadece bir nokta içinde canlı olduğunu, ölümsüzlüğün nasıl gelişimin gerçeği olduğunu, 
tüm evrenin yapısını anlatır.

Vedik AstrolojiKarma felsefesine dayanır. 
Karma felsefesi, basit bir etki tepki felsefesidir: "Ne ekersen onu biçersin". Enerjinin sakınımı ilkesi, karma kuramını desteklemektedir. Kişinin yaptığı her faaliyetin o kişiye geri dönen etkileri ya da sonuçları olur.

Karma terimi, yani hareket, eylem ya da eylemin gücü, eylem veya deneyimin izlenimi gibi çeşitli anlamlara gelebilir. 

Batı'da ise genelde kötü hareket veya kötü hareketin sonuçları ile ilişkilendirilmektedir. Aslında 
Karma sözcüğü iyi veya kötü bir anlam taşımaz, eylem veya faaliyeti ile ilişkilidir. İyi karma, iyi hareket, kötü karma kötü hareket anlamına gelir, karma eylem anlamındadır. Örneğin, düşünme süreci, düşünme eyleminin icraatıdır. Aynı şekilde konuşmalarımız, hareketlerimiz, davranışlarımız hareketin farklı düzeyleridir.

Havuza bir taş attığınızda batar ama yüzeyde dalgalar bırakır. Dalgalar kıyıya ulaşıncaya kadar yayılır, kıyıdaki kum parçacıklarına çarparak onları öteye iter, onları geriye, havuza
çeken bir etki bırakır. Etki her yerdedir. Havuzda ve kıyıda her tarafta görülür. Eylem, onu yapanı ya da çevresini işte bu şekilde etkiler. Bir eylemin sonuçları, nerede olursa olsun, binlerce yıl içinde bile olsa, onu yapana mutlaka geri ulaşır.
Tamamlanmamış eylemler bu hayata taşınır. 
Karma bir seçimdir, bir cezadeğildir.
Bir kader ile doğuyoruz ve bunu deneyimlemek zorundayız. 
Bu 
karma hem iyi hem kötüolabilir. Sonuç olarak Vedikastroloji özel şahsi karmalar ve yüzleşeceğimiz olaylar ile ilgilenir. Kasten seçeceğimiz doğrular, sadece bu hayatı geliştirmekle kalmayıp ileri taşınacak olan kötü karmayı da önler, bilincimizi yükseltir.

Kendimizi tanımak, gelecek tehlikeleri önlemek, ruhun amacına yönelmek ancak 
Vedik astroloji yani Jyotishen yüce ışığın bilgisi ile gerçekleşir. Vedik astroloji kutsal olanın dilidir. Tanrıyla konuşmanın yoludur. Bizler hakkında her şeyi açığa çıkaran karmaşık kodlanmış mesajlardır, kutsal şifredir. Jyotishveya Vedik astroloji geçmişi, şimdiki zamanı bilmemize ve gelecekle ilgili eğilimleri saptamamıza yardımcı olur. Kesin hesaplara dayanan bu bilime 'Veda Matematiği' de denir. 

Jyotish'de geleceği öngörmek için yapılan matematiksel hesapların sonucunda, horoskop (doğum haritası) çizilir ve yorumlanır. Doğum haritası insan için çıkarılabileceği gibi, bir hayvan veya bir nesne için de çıkarılabilir. Örneğin, eğitim, evlilik, seyahat, inşaatın başlangıcı, işe başlamak, anlaşma yapmak, partilerin kurulması vs. gibi konularda da harita çizilir ve yorumlanır. Ayrıca dünyayla ilgili savaşlar, depremler, doğal afetler önceden görülebilir. Herhangi bir iş anlaşması, evlilik günü, ev satma veya satın alma gibi önemli adımlar için, doğru zaman bulunur. Evlenmeyi düşünenler, doğum haritalarını inceleterek, birbirleriyle uyumlu olup olmadıklarını öğrenebilirler.

Vedik astroloji ile Batı Astrolojisi arasındaki tropikal ve sideral zodyak farkı nedir? 
Batı ve Hint astrolojileri arasındaki en önemli fark kullandıkları zodyak'lardır. Yaklaşık 1700 yıl önce Batı astrolojisi gelişirken, Koç, Boğa, İkizler gibi gerçek takım yıldızlar, Batı astrolojisinin Koç, Boğa, İkizler vs. olarak belirlediği yerde idi. Bu arada, burçlar hâlâ aynı isimleri taşımalarına rağmen, takım yıldızlar neredeyse yer değiştirdiler. Hâlâ, bir zamanlar yer aldıkları takım yıldızların isimlerini taşıyorlar! 

Tropikal (hareketli, mevsimsel) zodyak 
Batı astrologlarının tropikal (mevsimsel) zodyak'ını biz zodyak diye tanımlıyoruz. Bu tropikal zodyak başlangıç noktası olarak
yıldızlar değil, Güneş'in bulunduğu yer esas alınmıştır. Kış sona erdiğinde, gece ile gündüz eşit uzunlukta olduğunda, Güneş gökyüzünde daima belli bir konumda olur. Bu nokta tropikal zodyak'ın başlangıcı olarak ele alınır. 

Batı astrolojisinde Güneş'in ilkbahar başlangıcında bulunduğu nokta sıfır derece Koç burcu olarak tanımlanır. Güneş sıfır derece Koç burcuna geldiği zaman ilkbahar başlar. Buna aynı zamanda
Bahar ekinoks'u (bahar noktası) da deriz. Buradaki astronomik bilgiyi açıklamak oldukça zor. Önemli olan konu, Batı yani tropikal zodyak'ın Güneş'in konumunu esas almasıdır. Böylece, Batı astrolojisine göre İlkbahar'ın ilk gününde Güneş sıfır derece Koç burcundadır, Yaz'ın ilk gününde sıfır derece Yengeç burcundadır, Sonbahar'ın ilk gününde sıfır derece Terazi burcundadır ve Kış'ın ilk gününde Oğlak burcunun ilk derecesindedir. Astronomideki Koç burcunu, sıfır derece Koç burcunda bulmayı beklememeliyiz. 

Batı zodyak'ı bölünmeleri bir zamanlar takım yıldızların gerçek yerlerinde bulunduğu zaman yapıldı. Ancak o takım yıldızlar yer değiştirdiler. Batı zodyak'ı Güneş'in bulunduğu yeri esas aldığına göre, Batı astrolojisini 
Güneş astrolojisi olarak düşünebiliriz. 

Aslında, Batı astrolojisi, Güneş enerjisinin gezegenler arasında nasıl dağıldığı ile ilgilenir. Buna benzer biçimde, Batı'da gördüğümüz gerçek, 
bilinçli akıl ve egonun, (ki, buna Güneş diyoruz) önemli olduğudur. Bu konumda da Batı astrolojisinin,psikolojik astroloji formunda iyi işlev görmesi şaşırtıcı değildir. 

Sideral (sabit yıldız grupları, yıldızıl) zodyak 
Diğer yandan, Hint astrolojisi insanın evrenin bir parçası olması ile ilgilenir. Hint astrologları tarafından kullanılan zodyak, yıldızların konumunu esas alır. Buna 
yıldızıl (sideral) zodyak denir. 

Yıldızıl zodyak, doğal olarak her astronomik takım yıldız tam 30 derece olmadığından, aynı zamanda, biraz şematiktir. Bununla birlikte yıldızıl zodyak'taki Koç burcu, mevsimsel (tropikal) zodyak'taki Koç burcuna nazaran astronomik Koç takımyıldızına çok daha yakındır. Hint (sideral) zodyak'ın orta noktası, (180º noktası, aynı zamanda 0º Terazi ) sabit yıldız 
Spika'dır. 

Kısaca: Batı zodyak'ı, Güneş'in konumunu, Hint zodyak'ı ise yıldızların konumunu esas alır. Batı astrolojisi Güneş - astrolojisi , Hint astrolojisi ise kozmik - astrolojidir. Batı astrolojisi Güneş enerjisinden etki alan gezegenleri kendine has psikolojik bir tarzda analiz eder. Hint astrolojisi ise evren ile insan arasındaki ilişkinin tümüyle ilgilenir

Tropikal (mevsimsel) ve sideral (yıldızıl) zodyaklar arasındaki farka 
ayanamşa denir. Elinizde bir Batı haritası varsa, yükselen ile gezegenlerden, ayanamşa farkını çıkartarak Hint haritası elde edebilirsiniz. 

Artan sayıda batılı astrolog Vedik astrolojisinin değerini keşfediyor. Batı dünyasında Vedik Astrolojisine duyulan ilgi gittikçe artıyor. Şimdi posta/e-posta yoluyla uygulamalı yani kendi haritanızı tanıyarak 
Vedik Astroloji takip etmek mümkün. Takip etmek, istediğiniz yerde ve zamanda bulunduğunuz yerden kurs öğrenimi görmek anlamına gelen esnek bir öğrenimdir. İstendiği zaman tamamlanabilir. İstediğiniz zaman kayıt yaptırabiliyor, ara verebiliyor, tekrar başlıyabiliyorsunuz. 

Kursun içeriği
Diğer konuların yanı sıra, Vedik horoskopun yorumlanması, harmonik horoskopların rolü, Hint kehanet astrolojisi (dasas), 
Horoskoptaki yogalar, Vedik iyileştirme metodları (yarı kıymetli taş, renk ve mantra seçimi), Ayurveda ile bağlantısı (ayurvedik beden tiplerini horoskoptan tayin etme) 

Bu konular yoğun bir şekilde 14 derste kapsamlı olarak inceleniyor. Daha fazla bilgi için öğretmeniniz 
Merih Akalın'la görüşebilirsiniz. 

www.dirah.org/turkiye.htm 
merihakalin@superonline.com 

SON GİRİŞLER
CHAKRA
RUHSAL AKTÜALİTE
REİKİ
SHAMBALLA ŞİFA SİSTEMİ
NLP
EFT
FENG SHUI
MEDİTASYON
YOGA
YAŞAM KOÇLUĞU
PRATİK BİLGİLER
NADİR ÖZYİĞİTTEN MAKALELER
EVRENDE ZEKİ HAYAT
TEKRARDOĞUŞ-ENKARNASYON
RÜYALAR
PARAPSİKOLOJİ
ÖLÜM-ÖLÜME YAKIN DENEYİMLER-ÖTEALEM
NEW AGE
KAYIP UYGARLIKLAR
YARATICI İMGELEME
REGRESYON TERAPİSİ
ÖZLÜ SÖZLER
ALDEA NIN KALEMİNDEN
GMA-GÜMÜŞ MOR ALEV ENERJİSİ
BOLLUK VE BEREKET BİLİNCİ
ERGÜN ARIKDAL
BEDRİ RUHSELMAN
SPİRİTÜEL PAYLAŞIMLAR
ALİ KARACA'DAN PAYLAŞIMLAR
SİRİUS MİSYONU TEBLİĞLERİ
ALTIN ÜÇGEN ENERJİSİ-GOLDEN TRIANGLE HEALING
IŞIL JALE
MAKALELER
ETKİNLİKLER
BİLİNÇALTI ,TELKİN VE OLUMLAMALAR
DUYURULAR
ÇALIŞMALARIMIZDAN GÖRÜNTÜLER
EĞİTİMLERİMİZ
ÜRÜNLERİMİZ
KİTAPLARIMIZ
SORU-CEVAP BANKASI
ŞİİRLER
ÜYELERİMİZDEN GELEN YAZILAR
HİKAYELER VE ÖYKÜLER
DOĞAL YAŞAM
KİŞİSEL GELİŞİM
TAMAMLAYICI TIP
METAPİSİŞİK SÖZLÜK
RUHSAL TEBLİĞLER
ENERJİ DENGELEME TEKNİKLERİ
TEMEL BİLGİLER
TEMEL KONULAR

 

  ışığa doğru