06.07.2022
ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
 
SHAMBALLA GİRİŞ  
SHAMBALLAYA GİRİŞ
Ellerle şifa verme sanatı çok eskidir. İnsanlar bunu zamanın başlangıcından beri yapıyor. Hasta olan veya yaralanmış bir insanın üzerine ellerinizi koymak doğal bir içgüdüdür. Anneler bunun bir örneğidir. Bir çocuk incindiği zaman anneler ellerini incinen yere koyar. İnsan dokunuşu şifa veren özen ve sevgi iletir. Ellerle ve uzaktan şifayı kullanan enerji şifasının bir çok sistemi vardır. Bunların hepsi evrene ve tüm realiteye nüfuz eden evrensel yaşam gücünün veçheleridir. Bu enerji bir çok isimle bilinir, prana, mana, chi, orgon enerjisi, bioenerjisel plazma, ilahi nefes, kozmik nabız, ruach, hayati ateş vs.
Bu enerji Shamballa – Çok Boyutlu Şifa uygulayıcıları tarafından kullanılan doğal bir enerjidir. Shamballa – ÇB – Şifacısı bu enerjiye daha güçlü bir şekilde ulaşır, çünkü onun aldığı uyumlamalar bedenin enerji kanallarındaki blokları temizler. Uyumlamalar ayrıca şifacının kendi yaşam enerjilerini artırır ve kişiyi Shamballa – ÇB – Şifanın kaynağına bağlar. Bu kaynak şifacının istediği herhangi bir şekilde adlandırılabilir, Tanrıça enerjisi, Tanrı, ilk Kaynak vs. Shamballa – ÇB – Şifa herhangi bir din ile ilişkili değildir, bu nedenle kaynağı istediğiniz gibi adlandırabilirsiniz.
Uyumlama işlemi bir şifa seansı değildir. Uyumlama ile kişi Kaynak’tan büyülü bir armağan almış olur. Shamballa – ÇB – Şifayı aldıktan sonra tüm yapmanız gereken ellerinizi kendi üzerinize veya başkasına koymaktır, Shamballa - ÇB – Şifa enerjisi akar.
Uygulama yapmaya başladığınızda, daha önce hiç görmediğiniz veya hissetmediğiniz şeyleri deneyimleyebilirsiniz. Bazıları diğerlerinden daha çok şeyler hisseder. Bazıları hiçbir şey hissetmez, ancak yine de enerjiye kanallık yapar. Ellerde sıcaklık hissedilebilir. Ellerinizi kendinize veya başkalarına koyduğunuz her seferinde enerji oradadır.
Enerjileri aktarmak için, uygulayıcı şifanın gerçekleşmesine niyet ederek ellerini iyileştirilecek kişinin üzerine koyar ve enerji akmaya başlar. Enerjiler zekidir, çünkü Evren çok zeki bir yerdir. Enerji nereye gideceğini, ne yapacağını bilir; oraya gider ve daha yüksek zeka tarafından yönlendirilir. Enerji kendi akışını yönlendirir. Uygulayıcıdan tam hastanın gereksinim duyduğu miktarda enerji çekilir. Tüm bunlar şifacının direkt bilinçli müdahalesi olmadan gerçekleşir. Şifacının işi yoldan çekilmek, şifa yerini açık tutmak ve bundan sonra ne yapacağının işaretlerini gözlemek/dinlemektir.
Shamballa her şeyi iyileştirme yeteneğine sahiptir, çünkü realitenin temel seviyelerinde çalışır. İyileştirme yeteneği orada olsa bile, bu her zaman gerçekleşmez. Limitlerin, hastanın eskiyi bırakma, ve değişimi ve iyileşmeyi kabul etme istekliliğine bağlı olduğu görülüyor. Bu içerikte, iyileşme sözcüğü geniş çapta kabul edilenden farklı bir anlam taşımaktadır. Daha geniş olarak kabul edilen anlamın, belirtilerin iyileşmesi olduğu görülüyor. Shamballa uygulamasındaki diğer anlam daha büyük bütünlülüğe geri dönmektir. Her birimizin sahip olduğu ideal bir form vardır, bu ideal kim olduğumuzun daha yüksek ve daha berrak ifadesidir. Ağrı veya hastalık kişinin şu andaki formu ile ideal formu arasındaki sapmadan/ayrılıktan kaynaklanır. İyileşme hastanın formunu ideal forma daha yakın hizaya getirmektir.
İdeal formumuzdan ayrılıklar yaşamlarımızda sınırlılıkları kabul etmekten gelir. Bunun çoğu erken çocukluğumuzdan gelir, çünkü yaşam ile ilgili en açık ve meraklı olduğumuz yer burasıdır. Bir sınırlama belki bir anne babanın “SESSİZ OL !” diye bağırması olabilir, çocuğun konuşmamayı öğrenmesi için yeterli zamanlar. Bir başka sınırlama, fiziksel bir yara iyileştikten sonra aksamanın devam etmesi veya hayalet ağrıların olması olabilir. Sınırlamalar davranış modellerini, yemek yeme modellerini, fiziksel sınırlamaları, imgelenen fiziksel sınırlılıkları, var olmanın psikolojik, zihinsel veya duygusal yollarını, kişisel ben’imizin daha yüksek ifadesi ile uyum içinde olmayan ifadeleri içerir.
Herhangi bir şifada, amaç sınırlamaları bulmaktır, modeli tanımak, nereden geldiğini bulmak ve onu salıvermektir. Shamballa ÇBŞ hastanın her şeyi görebilmesi için yukarıya
adım atmasına (metaforik olarak) yetecek enerjiyi sağlayarak ve onu bırakma cesaretine sahip olmasını sağlayarak bunu kolaylaştırır. Yaşamlarımız aktivite modellerinin sürekli bir akışıdır. Bazen kişinin iyileşmeyi bloke ettiği olur. Bu, çoğunlukla buna inanmadıkları zaman gerçekleşir. Her zaman, önce iyileştirmek için kişinin iznini almalısınız. İzin onların buna açık olacağı anlamına gelir. Unutmayın, bütün olup olmamayı seçmek iyileşecek olan kişiye bağlıdır. Bu sınırlı ifadedeki bu modellere yapışıp kalmak veya eski modelleri bırakıp kişisel daha yüksek ben ile uyum içinde olan yeni modelleri denemek her bireyin kendi seçimidir.
Shamballa - ÇB – Şifa sadece şifa uygulayıcıları olmak isteyenler için değildir, o ayrıca kendilerini bütün yapmak isteyen insanlar içindir. Shamballa - ÇB – Şifa uyumlamaları kendinizi fiziksel ve spiritüel olarak iyileştirmenizi mümkün kılar. Alışkanlıkları ve bağımlılıkları kırmanın çok faydalı bir yoludur, kendinizi zihinsel ve duygusal seviyede iyileştirirsiniz. Uyumlama aldıktan sonra her gün kendinize enerji vermek iyi fikirdir.
Bir problemi çözmek için Shamballa – ÇB – Şifayı kullanmak çoğu zaman diğer problemlerin de çözülmesini sağlar. Ağrı çoğu zaman bedende hastalığın bulunduğu yerden tamamen farklı bir yerdedir. Örneğin, başağrıları çoğu zaman duygusal stresten kaynaklanır. Başağrısını iyileştirmek duyguları da iyileştirir. Shamballa – ÇB – Şifa uygulayıcıları olarak fiziksel bedendeki hastalıkların çoğunun kaynağının duygusal ve zihinsel bedenlerde olduğunu bilmeliyiz. Eğer nedenin kökünü iyileştirirsek, etkisi basitçe ortadan kalkar. Şifacılar olarak insanları konuşmaya teşvik etmeliyiz. Bunu yaparak, hastalıklarının kaynağını keşfetmelerine yardımcı olabiliriz. Bazı korkunç hikayeler dinleyebiliriz, ancak onlara reaksiyon göstermememiz gerekir. Kendimizi severek korku enerjisini sevgiye dönüştürmeliyiz. Bu gerçekten onlara sevgi dolu destek verdiğimiz anlamına gelir.
Hastaya kendi sürecinden geçmesine izin vererek, onlara neyin yanlış gittiğini keşfetmeleri için izin veririz. Bu, geçmiş yaşamlardan da kaynaklanabilir. Eğer kişi duygusallaşmaya başlarsa ve bununla başa çıkmak için deneyimli değilseniz, sadece Shamballa – ÇB – Şifa rehberlerinden size yardım etmelerini isteyin. Sakin kalın ve evren her şeyi halledecektir. Salıverişten sonra hastanın oldukça büyümüş olacağını bilin. Shamballa – ÇB – Şifacı olarak kavranılacak bir başka şey, her zaman insanları iyileştirmenin mümkün olmadığıdır, çünkü muzdarip oldukları hastalık belki de onların ruhlarının bu yaşamdaki amacının parçasıdır. Eğer durum bu ise ve ölüm gerçekleşirse, bilin ki ölüm de bir şifa işlemidir. Ölüm genellikle doğmaktan çok daha az travmatiktir ! Modern toplumlar ölümün her yerde gerçekleştiği gerçeğini inkar etmeye çabalar. Onlar eğer onu inkar ederlerse, bunun gerçekleşmeyeceğini düşünürler. Ölüm her yerde, her gün gerçekleşir. Onun sadece bir geçiş olduğunu kavramalısınız. Bu çağda, ölümden yükseliş işlemi ile kaçınılabilir. Bu ışık olma işlemidir ve boyutsal değişim ile uyanmış ve bilinçli kalabilmektir.
Yaradılışın tohum mavikopyası bütünlüktür ve bütünlük Sevgidir. Shamballa – ÇB – Şifa sevgidir, Shamballa – ÇB – Şifa gevşetir ve gençleştirir. Bazıları Shamballa – ÇB – Şifanın kaybedilmiş organları geri getiremeyeceğini veya doğuştan olan doğum hatalarını düzeltemeyeceğini söyleyecektir. Bunun sistemi sınırlandırmak olduğunu söylüyorum. Eğer ruhun seçimi bu yaşamda bundan ıstırap çekmek değilse, Kaynağın yardımı ile her şeye ulaşabileceğimizi söylüyorum.
Bu nedenle kendinizi sınırlamayın. Sonucu zihninizde tutarak her şifayı yapın. Bu sonuç şüphesiz ilahi irade ile uyum içinde bütünlüktür. Eğer her zaman ilahi irade ile uyum içindeki sonuçları ararsanız, her şeyi iyileştirmeyi kolaylaştırabileceğinizi keşfedersiniz.
Başkalarının hastalıklarını alabileceğinizden korkmayın, çünkü bu gerçekleşmez. Ne kadar fazla şifa uygularsanız, daha çok iyileşirsiniz. Shamballa – ÇB – Şifanın prensiplerine sarılın ve başkalarının inançlarını düşünmeyin ve sevgi ile hizmete adım atın. Kendinizi AKIŞA BIRAKIN ve Shamballa – ÇB – Şifa enerjisi kalanı yapsın. Sihirin yaşamınıza
girmesine ve Kaynak ile bir olmanıza izin verin. Kendinizi daha fazla bıraktıkça, o daha çok akacaktır.
Shamballa – ÇB – Şifa sadece başkalarını iyileştirmek isteyenler için değil, herkes içindir. Kaynağa uyumlanmak bütünlük getirir.

SON GİRİŞLER
CHAKRA
RUHSAL AKTÜALİTE
REİKİ
SHAMBALLA ŞİFA SİSTEMİ
NLP
EFT
FENG SHUI
MEDİTASYON
YOGA
YAŞAM KOÇLUĞU
PRATİK BİLGİLER
NADİR ÖZYİĞİTTEN MAKALELER
EVRENDE ZEKİ HAYAT
TEKRARDOĞUŞ-ENKARNASYON
RÜYALAR
PARAPSİKOLOJİ
ÖLÜM-ÖLÜME YAKIN DENEYİMLER-ÖTEALEM
NEW AGE
KAYIP UYGARLIKLAR
YARATICI İMGELEME
REGRESYON TERAPİSİ
ÖZLÜ SÖZLER
ALDEA NIN KALEMİNDEN
GMA-GÜMÜŞ MOR ALEV ENERJİSİ
BOLLUK VE BEREKET BİLİNCİ
ERGÜN ARIKDAL
BEDRİ RUHSELMAN
SPİRİTÜEL PAYLAŞIMLAR
ALİ KARACA'DAN PAYLAŞIMLAR
SİRİUS MİSYONU TEBLİĞLERİ
ALTIN ÜÇGEN ENERJİSİ-GOLDEN TRIANGLE HEALING
IŞIL JALE
MAKALELER
ETKİNLİKLER
BİLİNÇALTI ,TELKİN VE OLUMLAMALAR
DUYURULAR
ÇALIŞMALARIMIZDAN GÖRÜNTÜLER
EĞİTİMLERİMİZ
ÜRÜNLERİMİZ
KİTAPLARIMIZ
SORU-CEVAP BANKASI
ŞİİRLER
ÜYELERİMİZDEN GELEN YAZILAR
HİKAYELER VE ÖYKÜLER
DOĞAL YAŞAM
KİŞİSEL GELİŞİM
TAMAMLAYICI TIP
METAPİSİŞİK SÖZLÜK
RUHSAL TEBLİĞLER
ENERJİ DENGELEME TEKNİKLERİ
TEMEL BİLGİLER
TEMEL KONULAR

 

  ışığa doğru