14.08.2022
ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
 
O AN ŞİMDİ  
O AN ŞİMDİ....

Yüreğimizin derinliklerinde dünyanın bu zor zamanların bir gün geleceğini hepimiz aslında biliyorduk. Asırlardan beri tüm dinler ve kehanetler ?dünyanın sonu?nu anlattılar. Kutsal kitaplarda birçok defa bugün an insanlığın içinde bulunduğu durumdan bahsedildi. Bu İncil?de ?haykırma ve dişleri gıcırdatma zamanı? olarak geçer. Bu talihsiz bilgilere rağmen, bilin ki HEPİMİZ Dünya?nın şu an içinde bulunduğu ?temizlik döneminde? dünyada olmak için gönüllü olduk.

Kendimize şu soruları sorabiliriz; neden kendimize bu kadar acı çektiriyoruz? Dünyanın evrimi süresince en zor olan bu dönemde neden bedenlenerek dünyaya gelmeyi seçtik? Soruların cevabı açık?Biz Dünya?da bedenlenmeyi seçtik çünkü bize büyük RESMİ gösterdiler.

Bu resimde biz çabalarımızın sonucunu gördük. Ve bu resimde biz şu an insanlığın düşüşü ile beraber yaşanılan teknik temizlikten sonra tüm olumsuzlukları n IŞIĞA geri dönüştürüldüğünü gördük. Bu sır ile biz; şu an varlığımızın her bir hücresinde ne kadar acı çekersek çekelim sonuçta herşeyin çektiğimiz acılara değeceğiniz biliyoruz. Bize Yeni Dünyanın tüm ihtişamı gösterildi. Ve bu resimde biz; insanlığın ve dünya üzerindeki varlık bilincinin bütün olarak BİRLİK bilinci ile yaşadığına tanık olduk. Yeni Dünya?da her bir ruh diğer canlı, cansız tüm yaşam boyutlarında bulunan ilahi gücü görüyordu ve ona saygı gösteriyordu. Her koşulda insanların bütünün hayrına olacak olan en doğru çözümü bulmak için beraber çalıştığını gördük. Tüm çabalar kazan-kazan ile sonuçlanıyordu. Şu an dünyada yaşanan tüm acı ve hastalıkları aşabilen Yeni bir Dünya yaratıldı. Biz neşe, sevgi, bolluk, bereket, sağlık, mutluluk, bilgelik, aydınlanma ve Tanrısal ait tüm güzelliklerin dünyada yaşandığını gördük.

Ancak, bu bizim bu dönemde dünyada bedenlenmeyi seçmemizin tek nedeni değildir. Yüksek benliğimiz Tanrıların çocuklarının evrimi söz konusu olduğunda geçerli olan Evrensel Kanunları biliyordu. Yani, biliyorduk ki dünya üzerinde fiziksel boyutta bir şeyin oluşabilmesi için, bunun bu boyutta yaşam süren varlıkların özgür iradesi ile istenmesi gerekiyordu. Yüreğimizden gelen ses dünyayı mükemmel Yeni Dünya?ya dönüştürmek için fiziksel boyutta yapmamız gerekenleri bize söylüyor. ?Tanrı?nın yeryüzünde bedenlere ihtiyacı var? denmesinin sebebi budur.

Şunu hatırlatmak isterim ki her ne kadar Yerin-Göğün Hakimleri bizi bu yarattığımız korkunç durumdan kurtarıp çıkarmak isteseler de onlar özgür iradelerimize müdahale edemezler. Ancak, eğer biz Yerin Göğün Hakimlerinden yürekten yardım istersek, bu yakarışlarımız cevapsız kalmayacak ve dünyaya yardım yağmur gibi yağacaktır.

Şu an, misafir olarak geldiğimiz dünyada isteyerek veya istemeyerek yarattığımız bu olumsuz şartları neye dönüştürmek istiyorsak Tanrı?nın Kutsal Işığı?nı ona doğru çağırmamız gerekiyor.

Tanrılar bize dünyada bedenlenip diğer Işık İşçileri ile birleşerek mucizeler gerçekleştirebileceğ imizi gösterdiler. Işık İşçileri ve Yerin Göğün Hakimlerinin birlik olup çalışmasıyla Dünyaya Cenneti getirebileceğ imizi gördük. Birlikte su yüzüne çıkmakta olan negatif olguları hızlı bir şekilde dönüştürebileceğimizi gördük. Har gür içinde olan dünyadaki canlı cansız tüm yaşam formlarını yıl değil birkaç ay içinde dönüştürebileceğimize tanık olduk. Bu nedenle her birimiz gönüllü olarak dünyada bedenlenmeyi seçtik. İlahi Planın amacı bizimle birlikte çalışarak Yeni Dünyanın fiziksel temelini atmak ve Tanrı?nın ışığını mükemmel olan Yeni Dünyaya tekrar çağırmaktır.

Biz tüm yaşam ile BİRiz. Bu demektir ki dünya üzerindeki her şey birbirine bağlıdır; birbiriyle ilintilidir. Yaşamın bir bölümünü etkileyen bir şey yaşamın diğer bölümlerini de etkiler. Ben yükseldikçe tüm yaşam da yükselir. Dolayısıyla, BİR olmamızı nedeni ile her birimiz başka bir erkek, kadın ve çocuk adına; onların vekili gibi hareket edebilme imkanına sahibiz.

Ne zamanki biz Tanrıların çocukları olarak karşılıksız İlahi Sevgi?mizi sunarsak Tanrılar da bizim bu desteğimizi kat kat ışıkla güçlendirirler. Şu anda, taktir-i ilahi biz ışık işçilerini perdenin daha da yakınına gelebileceğimiz şekilde yaklaşmamıza imkan vermektedir. Ve şu anda yüceliklerden dünyaya yaradılışın hiçbir döneminde olmadığı kadar çok destek gelmektedir.

Bizler şu an insanlığın şimdiye kadar deneyimlemediğ i kadar büyük bir teknik temizlik sürecinin içindeyiz. Bu olay aslında bizi ışığa doğru yönlendiren güçlü bir etki sağlamaktadır. Dünyanın birçok yerinde insanlar uyanmaktalar. Onların yüksek benlik bilinci şu an düşüncelerinden, sözlerinden, hareketlerinden veya duygularının da üstün olarak baskın çıkmaktadır. İnsanlar toplu halde neden burada olduklarını ve kim olduklarını hatırlamaya başladılar.

Ancak uyanırsak yaşamımızın amacını hatırlayabiliriz. İşte bu durumda İlahi Plan?ın uygulaması ile ilgili olarak ihtiyacımız olan her şey bize yüksek benliğimiz tarafından aktarılır. Yüreğimizin sesini duyarız ve ?İşte? deriz ?O AN geldi?. Bu ANın şimdiye kadar beklediğimiz an olduğunu anlar ve dünyaya bedenli olarak gelmeden önce kendimizi ve insanlığı bu kutsal gezegende mükemmel Yeni Dünyaya taşıyacak olan gönülden yapmayı kabul edip geldiğimizi hatırlarız.

Şimdiye kadar gözlemlediğim kadarı ile, iç sesimize rağmen Işık İşçisi kelimesini duyan herkez bu kelimenin onlardan başka birlerini kastediyor olduğumuzu sanmasıdır. Onlar ışık işçisinin çok özel biri olduğunu; mesela kendilerinden insanlık için ışığı çekmekte daha usta olduklarını sanmaktalar. Bu çoğu zaman insanları harekete geçmekten alıkoyar ve onların yüreklerinin sesini duymalarına engel olur. .

Bu hayırlı dönemde her bir birey Işık İşçisi olamaya kadirdir. BİL Kİ şu an tesadüf olarak değil, ilgi alanının seni mıknatıs gibi çekmesi nedeni ile bu satırları okuyorsun. Çünkü sen de bir Işık İşçisisin!?..Lütfen bu bilgiyi yüreğinden hissetmeye çalış ve yüksek benliğine İlahi Plan?ın gözler önüne serildiği bu kritik dönemde yapman gereken görevini sana söylemesi için çağrıda bulun.

İçinde bulunduğumuzu BU ANIN SANA İHTİYACI VAR.

Kesin olarak şunu bilmenizi isterim ki İlahi Plan şu an yaşamakta olduğumuz global ekonomik çöküşün teknik temizlik için olduğunu bildirmektedir. Yıllardan beri finansal sistem manipülasyon, kontrol veya üstünlük kazanmak için insanları kötüye kullandı. Şimdi Tanrı?nın sonsuz sınırsız bolluk ve bereketi dünya toprağına temel attığından beri bu mükemmel duruma uymayan tüm olguların dünyadan temizlenmesi için yüzeye çıktığını ve negatif olguların bu şekilde temizlenerek ışığa dönüştüğüne tanık oluyoruz.

Şu an dünyada gözlerimizin önünde çökmeye başlayan eski ekonomik sistemlere tutunmak isteyen güçlü insanlar hala mevcut. Bu eski model; hırs, bencillik, yolsuzluk ve gücün kötüye kullanılması demektir. Bu davranış modelleri Yeni Dünyanın 5. boyuttaki frekansı tarafından taşınamaz. Birçok kişi uyandı, ve bu inanılmaz bilinç gücü ile Tanrılar dünyayı yükseltmek için harekete geçtiler. Allah şükür ki aynı zamanda olup bitenin farkında olan insanlar da var. Bu aydınlanmış ruhlar yücelerle birlikte yeni finansal sistemin yapılanmasında birlikte çalışıyorlar. Bu sistem bütünün hayrı için olan olguları yani; temelde dürüstlük, cömertlik, doğruluk ilkelerini benimser.

Bu çağrı; acı ve keder ile özdeştirdiğimiz çökmekte olan eski dünyanın finansal sisteminin çok çabuk bire şekilde temizlenerek dönüştürülmesi için ışık işçilerini harekete geçirmek içindir. BİRLİk çalışmaları ile bu temizliği dışardan göründüğünden çok kısa bir süre içinde tamamlayabiliriz. Birçok uzman dünyanın temizliğinin yıllarca süreceğini söylüyor. Ancak, Yerin Göğün Hakimleri ışık işçilerinin BİRLİK çalışmaları ile bu sürenin göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir sürede gerçekleşeceğini net olarak bildirmekteler.

Sevgililer, bu başarıyı gerçekleştirme anı geldi. O an şimdi?

İlahi Planın bu boyuttaki çalışması tamamlandıktan sonra mükemmel Yeni Dünya yüreklerden ve bilincimizden dışarı çıkarak fiziksel planda hızlı bir şekilde gerçeğe dönüşecek. Bu olay Tanrılardan gelen bolluk ve bereket ışığı ile insanlığın hakkı olan Cennet Dünyaya kavuşmasıdır.

Yüreğinizin sesini dinleyin. Yüksek benliğiniz sizi hatasız bir biçimde yönlendirecektir. Görevinizi anlayacaksınız. Ve bu zor zamanlarda dünyaya nasıl ışık katacağınız size bildirilecek. Yüreğinizin sesine cevap verirseniz eğer her biriniz birer Tanrı olarak görev taşıyacak ve bu olumsuz süreçteki görevinizi tamamlayarak Cennet bir Dünya yaratacaksınız.


SON GİRİŞLER
CHAKRA
RUHSAL AKTÜALİTE
REİKİ
SHAMBALLA ŞİFA SİSTEMİ
NLP
EFT
FENG SHUI
MEDİTASYON
YOGA
YAŞAM KOÇLUĞU
PRATİK BİLGİLER
NADİR ÖZYİĞİTTEN MAKALELER
EVRENDE ZEKİ HAYAT
TEKRARDOĞUŞ-ENKARNASYON
RÜYALAR
PARAPSİKOLOJİ
ÖLÜM-ÖLÜME YAKIN DENEYİMLER-ÖTEALEM
NEW AGE
KAYIP UYGARLIKLAR
YARATICI İMGELEME
REGRESYON TERAPİSİ
ÖZLÜ SÖZLER
ALDEA NIN KALEMİNDEN
GMA-GÜMÜŞ MOR ALEV ENERJİSİ
BOLLUK VE BEREKET BİLİNCİ
ERGÜN ARIKDAL
BEDRİ RUHSELMAN
SPİRİTÜEL PAYLAŞIMLAR
ALİ KARACA'DAN PAYLAŞIMLAR
SİRİUS MİSYONU TEBLİĞLERİ
ALTIN ÜÇGEN ENERJİSİ-GOLDEN TRIANGLE HEALING
IŞIL JALE
MAKALELER
ETKİNLİKLER
BİLİNÇALTI ,TELKİN VE OLUMLAMALAR
DUYURULAR
ÇALIŞMALARIMIZDAN GÖRÜNTÜLER
EĞİTİMLERİMİZ
ÜRÜNLERİMİZ
KİTAPLARIMIZ
SORU-CEVAP BANKASI
ŞİİRLER
ÜYELERİMİZDEN GELEN YAZILAR
HİKAYELER VE ÖYKÜLER
DOĞAL YAŞAM
KİŞİSEL GELİŞİM
TAMAMLAYICI TIP
METAPİSİŞİK SÖZLÜK
RUHSAL TEBLİĞLER
ENERJİ DENGELEME TEKNİKLERİ
TEMEL BİLGİLER
TEMEL KONULAR

 

  ışığa doğru