22.09.2021
ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
 
CHİ KUNG  

Taocu Yoga, Ch’i Kung ve T'ai Chi Ch'uan,

Çalışma ile ilgili verdiğimiz bilgiyi doğru anlatabilmek için öncelikle Taoculuk olarak bilinen derin Çin öğretisinin özünü anlatmak isteriz.

Tao Nedir? 
Tao batı dillerinde yol anlamına gelir, Taocu anlayışta doğa yolu izler, yol evrenin varoluşunu ve gidişatını denetler. Mutlak anlamda yol yada Tao açıklanamayacak bir şeydir. Tao bütün gerçekliklerin altında yatan bilinemez bir şey için kullanılan bir semboldür. O tanımlanamazdır, ancak “onu” kendisiyle uyum içinde olmayı öğrenerek deneyimleyebiliriz. Tao, yerin ve göğün güçlerini içerir. Tao’cu çalışmalar yapmak bize, kendimizi yol ile uyum haline getirmeyi öğretir. Bedenimizi, solunumumuzu ve zihnimizi düzenlemeyi ve birbiri ile uyumlu hale getirmeyi öğrenmek bu anlayışın temel amacıdır.

Varlığımızı oluşturan bütün parçaları, bir tek bütünlük oluşturacak şekilde bir araya getirmeyi öğrenmeye çalışırız. Tao her şeyin birliğini ve bütünlüğünü simgeler. Farkındalığınızı genişletip, “yolun” uçsuz bucaksızlığını kavradığınızda her şeyin birbiri ile ilişki içinde olduğunu görürsünüz. “Yol” farkındalıktır, iyiyi de kötüyü de, tüm zıtlıkları da içerir.

Yin Yang

Taocu anlayışa göre evren yin ve yang adı verilen iki gücün etkileşmesinden oluşur. Evrendeki tüm varlıklar bu iki karşıt ve birbirini iten ama aynı zamanda birbirini dengeleyen gücün değişik oranlardaki karışımıdır. Dışarı doğru büyüme dürtüsü yang ve içeri doğru büyüme dürtüsü yin tüm evreni özetler (kozmos-kaos). Amaç uyum ve denge arayışıdır. Evrenin yaratılışı gibi insanlarda yang ve yin arasındaki etkileşime göre düzenlenmişlerdir. Bu iki gücün etkileşmesi Çh’i adı verilen bir enerji doğurur.

İnsan ve Ch’i

Çh’i enerjisi tüm vucudumuzu saran bir iletim sistemiyle tam 32 hat üzerinde kesintisiz olarak dolaşır. Taocu yaşam bilgisine göre bu dolaşımdaki tıkanıklık ya da aşırılık o enerji hattıyla ilgili organlarımızda, salgı bezlerimizde; hastalık ya da dengesizlik durumu yarattığı gibi, duygu ve düşüncelerimizi de etkiler.

Tao’cu Yoga ve Yaşam Bilgisi

Bütün evrenin en sade felsefesi: yaşayan her canlının yaşamı sürdürme gayreti ve kendi soyunu sürdürme amacıdır. Kadim Çin’deki Taocu ustalar tarafından geliştirilmiş sağlık, uzun yaşam, canlılık ve cinsellik ile ilgili tekniklere kısaca Taocu Yoga diyoruz.

Taocuların, sağlık, canlılık, cinsellik ve uzun yaşam çalışmaları onların ölümsüzlük arayışından kaynaklanmaktadır. Taocu tarih bu tür ölümsüzlerin (sıradışı şekilde uzun yaşayan kişiler) hikayeleri ile doludur. Bu insanlar, Taocu içsel simya aracılığıyla fiziksel bedeni terk edip, kendi başına bedenden bağımsız olarak, varolabilecek ölümsüz bir ruhsal beden yaratılabileceğine inanmaktadırlar.

Ch’i Kung

Taocu yoga yapan bir kişi kendi enerjisi, yerin ve göğün enerjisi ile ilgilenmeyi ve kendi enerjisini denetlemeyi öğrenir. Bu çalışmalara kısaca chi kung adı verilir. Chi kung Taocu yoganın bir bölümüdür ve ayrılmaz bir parçasıdır.

Ch’i kung’un anlamı: Kung, bir çalışma ya da uğraş üzerinde uzun zaman ve büyük çaba harcamak anlamına gelir. Ch’i kung: ch’i ile ilgili uzun zamana yayılmış bir çalışma ya da eğitim anlamına gelir. Ch’i ise yaşam enerjisi anlamındadır, yani ch’i kung yaşam enerjisi çalışmasıdır. 
Taocu ustalar solunumları ve zihni birleştirip; yaşam güçlerini denetim altına almalarını sağlayacak chi kung yöntemleri geliştirmişlerdir. Ch’i bedenimizde kanallar ya da meridyenler olarak bilinen yollar aracılığıyla dolaşır bu yollardan iki tanesi temeldir: “yin ve yang kanal”. Bu iki kanalın varlığı aynı zamanda öğretinin evrendeki denge hedefi ile de örtüşür.

Çalışmanın özü: Uyum ve Denge

Ch’i kung’da kendimizi yada en değerli hazinemiz olan hayatımızı korumak ve geliştirmek için; solunumumuzda, bedenimizde, zihnimizde uyum ve denge ararız. O halde yin ve yang’dan bahsederken kendimizi mükemmel bir şekilde dengelemekten bahsediyoruz.

Ch’i kung çalışmaları ruh, zihin ve beden bütünlüğü üzerine kuruludur. Chi kung çalışması sırasında “dışarda” (bedensel) hareketler sürerken, “içerde” zihin dinginleşir. Çalışmalar, beynin iki küresini işbirliği haline sokarak dikkat ve yoğunlaşma yeteneğini artırır, merkezi sinir sistemini etkin hale getirir, nefes ve duruş bozukluklarını düzeltir. Ch’i Kung çalışmalarının en önemli faydası enerji üretim kapasitesi düşük, ama depolama kapasitesi yüksek olan iç organlarımızda enerji depolanmasını sağlamaktır bu sayede bedenin tüm sisteminin sağlığı korunur.

Ruhsal Çalışmalar ve Meditasyon

Gerçek anlamda insan olabilmek için yaşamın bilinçlilik olarak adlandırdığımız bir diğer yanını da beslemeliyiz. Taocu meditasyon teknikleri ve Zazen çalışmaları Tao’cu yoganın temel amacına yönelik ruhsal farkındalık ve zihni sessizleştirmeye yönelik çalışmalardır.

Taoculuk ve “Üç hazine” bilgisi

Üç hazine Taocu bilgeler tarafından varlığımızı oluşturan ve birbirinden ayrılamayacak üç niteleliğimizi tanımlamak için kullanılmaktadır

Bunlar:
-Ch’i: evrenin yapıtaşını oluşturan temel enerjidir.
-Ching: hem bedenimiz, hem de bedenimizdeki hormonlar, kan, lenf gibi yaşamsal özlere karşılık gelir. 
-Shen: ruhumuz, zihnimiz ve bilincimizdir.
Üç hazinemiz olarak adlandırılan ch’i, ching ve shen birbirlerini etkileyen birbirlerine dönüşebilen özlerden ya da enerjilerden oluşmaktadır. Taocu yoga: ch’i kung çalışmaları, içsel simya, meditasyon ve 5 element Taocu beslenme bilgisi ile bu üç hazineyi korumayı öğretir.

Unutmayın hayat sahip olduğumuz en değerli servetimiz ve bize verilmiş en değerli armağandır.

 

Çalışma Programımız

Programımız Taocu öğretide ve Çin Tıbbında bedenimizde varolduğuna inanılan enerji merkezleri, noktaları ve kanallarının; solunum, fiziksel ve zihinsel tekniklerle uyarılması ve enerji akışının doğru, dengeli bir şekilde sağlanması üzerine kuruludur.

1-Isınma egzersizleri: bedeni uygun teknikler ile chi kung’a hazırlamak 
2-Solunum egzersizleri: Solunum teknikleri ile doğru soluk alıp vermek ve enerjinin yönlendirilmesi.
3-Baduanjin: Nefes ve fiziksel enerji çalışmaları.
4-Tao Yin: fiziksel esneklik ve enerji kanallarının çalıştırılması. 
5-Zhang Zhuang: Ağaç duruşları, Kök salma ve Demir Gömlek duruşları: Enerjiyi dönüştürüp topraklayarak yer küreye kök salma anlayışı ile yapılan çalışmalar. 
6-Yi Chin Ching: Kas tendon değişimleri Tendonlarımızın güçlendirilmesine ve enerjinin yönlendirilmesi çalışmalarıdır. 
7-Kendi kendine canlandırıcı Taocu masaj: Lenf ve kan dolaşımımızı düzenleyen faydalı dokunuşlar.
8- Sağaltıcı Ses Bilgisi: 5 element öğretisine göre iç organlarımızın sağlığına yönelik 6 farklı enerji çalışmalası.
9- Fırını (Tan Tien) ısıtma çalışmaları.
10- Cinsel kung fu ve cinsel yaşam sağlığı için enerji çalışmaları
11-Ba Gua: Evrende her şey döner ve merkezde insan vardır. Çalışma ritim eşliğinde hem kendi merkezini koruyarak hem de ortak bir merkez çevresinde, eşiniz ile uyumlu dönme üzerine kuruludur. Ayrıca bazı hayvan hareketlerini taklit ederek yürünür.

T'ai Chi Ch'uan

Programımızda chi kung sonrası aşamalarda yer alan bu çalışma ustalar tarafından enerjinin dansı ve dinamik meditasyon olarak da adlandırılır. Aynı zamanda Taocu çalışmalarda ulaşılmak istenen ruhsal olarak dengede olma halini de ifade eder. Bedenin, zihin ve nefes ile bir olduğu, chi enerjisini sağlıklı ve akıcı bir şekilde dönüştürdüğü bütünsel bir çalışmadır. Uygulama Yang stil form temelinde yapılır.

Bedensel, Ruhsal ve zihinsel bütünlük için Meditasyon çalışmaları

1- Üç zihni birleştirme meditasyonu ve Tan Tien öğretisi.
2-İçsel gülümseme meditasyonu
3-Kozmik iyileşme meditasyonu 
4-Mikrokozmik yörünge meditasyonu
5-Oturup zihni sakinleştirme
6-Derin Gevşeme - Song Fa Gong
13-Zazen: Meditasyon oturuşu ve soluk. Zen’in anlamı: kapısı olmayan yoldan aydınlanma yoluna geçiştir, sadece burada ve bu anda olma, ikililiğin yokluğu hali çalışmasıdır.

Ve çalışma programının en güçlü bölümü:

Xing Shen Zhuang Fa (Zin Şın Çuan fa)

Bedeni, zihni, bilinci enerjiyi, ruhu; özgün ve bozulmamış formunda yeniden yapılandırma çalışması anlamına gelir. Farkındalık zihnine ulaşmak için bedenin mutasyona, ruhun/zihnin bölünmeye uğramadan önceki formuna ulaşması için yapılan ve omurga üzerindeki enerji merkezlerini uyararak çalışılan fiziksel ve ruhsal bir çalışma formudur. Kaslar, kas zarı (fascia),eklemler,bağlar (tendonlar),dolaşım, kan, sinirler,ch’i, kemik iliği ve jing (öz enerjiyi) sırasıyla etkileyen kök hücrelerin ve bedenin tümüyle yenilenmesine etki eden “altın” bir çalışmadır.

 

SON GİRİŞLER
CHAKRA
RUHSAL AKTÜALİTE
REİKİ
SHAMBALLA ŞİFA SİSTEMİ
NLP
EFT
FENG SHUI
MEDİTASYON
YOGA
YAŞAM KOÇLUĞU
PRATİK BİLGİLER
NADİR ÖZYİĞİTTEN MAKALELER
EVRENDE ZEKİ HAYAT
TEKRARDOĞUŞ-ENKARNASYON
RÜYALAR
PARAPSİKOLOJİ
ÖLÜM-ÖLÜME YAKIN DENEYİMLER-ÖTEALEM
NEW AGE
KAYIP UYGARLIKLAR
YARATICI İMGELEME
REGRESYON TERAPİSİ
ÖZLÜ SÖZLER
ALDEA NIN KALEMİNDEN
GMA-GÜMÜŞ MOR ALEV ENERJİSİ
BOLLUK VE BEREKET BİLİNCİ
ERGÜN ARIKDAL
BEDRİ RUHSELMAN
SPİRİTÜEL PAYLAŞIMLAR
ALİ KARACA'DAN PAYLAŞIMLAR
SİRİUS MİSYONU TEBLİĞLERİ
ALTIN ÜÇGEN ENERJİSİ-GOLDEN TRIANGLE HEALING
IŞIL JALE
MAKALELER
ETKİNLİKLER
BİLİNÇALTI ,TELKİN VE OLUMLAMALAR
DUYURULAR
ÇALIŞMALARIMIZDAN GÖRÜNTÜLER
EĞİTİMLERİMİZ
ÜRÜNLERİMİZ
KİTAPLARIMIZ
SORU-CEVAP BANKASI
ŞİİRLER
ÜYELERİMİZDEN GELEN YAZILAR
HİKAYELER VE ÖYKÜLER
DOĞAL YAŞAM
KİŞİSEL GELİŞİM
TAMAMLAYICI TIP
METAPİSİŞİK SÖZLÜK
RUHSAL TEBLİĞLER
ENERJİ DENGELEME TEKNİKLERİ
TEMEL BİLGİLER
TEMEL KONULAR

 

  ışığa doğru