24.05.2022
ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
 
DETERMİNİZM VE FATALİZM  
Determinizm ve Fatalizm Hakkında Dr. Bedri Ruhselman

Determinizm ve Fatalizm Hakkında

Dr. Bedri Ruhselman 

BEŞERİYETİN bugünkü hazin, endişe verici ve ıstıraplı durumunu hazırlayan bencilce ve nefsaniyetine yenik istek ve iradesiyle, daha doğrusu korkunç ihtiraslarla tutmuş olduğu çetin ve dolambaçlı yolların istikameti de gene elbette İlahi İrade Kanunları’nın müsaadesi dahilinde çizilebilir. Zira insanların iradelerini serbest kılan İlahi Murat, onların dolambaçlı yollara sapan iradelerinin tahakkukuna imkan bahşederek düşe kalka da olsa gene yürüyebilmelerine yol açmıştır. Yalnız bu yollar işte böyle bugünkü insanlığın yürümekte olduğu yollar gibi zahmet, meşakkat, ıstırap ve gözyaşlarıyla dolar. Bu da bir İlahi İrade Kanunu’nun tecellesidir.

Demek ki insan, tekamülü yolunda iyiyi, güzeli, doğruyu isterse onları bulur. Kötüyü, çirkini, yanlışı tercih ederse bunları bulur. Fakat insan tekamülünü hangi yoldan takip ederse etsin neticede mutlaka İlahi İrade Kanunları’nın icabatından olan tekamül merhalelerine ulaşacaktır.

Bir insan çeşmeden suyu alıp evine getirmek için çeşitli hareket tarzlarından birisini seçmekte serbesttir. Fakat seçtiği bu hareket tarzının kendisine hoş ve nahoş gelen neticelerine de katlanmayı evvelemirde göze alması gerekir. Mesela, suyu sağlam bir kovaya koyar ve emniyetle getirir. Delik bir tenekeye koyar, döke saça getirir. Fakat bu defa emeğinin önemli bir bölümünün boşa gittiğini görür. Fakat suyu bardak bardak taşımak yolunu da tutabilir. O zaman daha çok emek sarf etmek ve çeşmeye bir gidiş gelişte görebileceği işini tamamlayabilmek için birçok defa o yolu katetmek zorunda kalır yani işini güçleştirir. Ve bundan dolayı da kimseyi kabahatli çıkarmaya herhangi bir hakkı kalmaz. Demek ki bir gayeye varmak için kullanılan yolların ve vasıtaların hepsi de işe yarayabilir, ancak o vasıtalara göre alınacak neticeler az veya çok zahmetli, az veya çok süratle elde edilir.

İnsanlar bu hakikati ne kadar erken öğrenir, anlar ve duyabilirlerse; iradeleriyle fiil ve hareketlerini ne kadar çabuk bu hakikate göre ayarlayabilirlerse ıstıraplarından ve sıkıntılarından kendilerini o kadar kolaylıkla kurtarıp mesut ve sevinçli hayatlara kavuşmak imkanını elde etmiş olurlar. Şu halde İlahi İrade Kanunları, insanların kendi tekamüllerini bizzat kendi iradeleriyle sarf edecekleri cehit ve gayretin neticesinde kazanmak yolunu ve imkanlarını onlara halk etmiştir. Kendi iradesini inkar eden bir insan bilmelidir ki, her şeyden evvel kendisine bahşolunan bu ilahi armağanın kıymetini anlayamamış ve ondan çok eksik bir surette faydalanabilmekten daha ileri bir kabiliyet gösterememiştir.

Bazı insanlar nefsani içgüdülerinin tesirleri altında güçsüz düşerek bile bile birtakım kötü işleri yapmaktan kendilerini alıkoyamıyorlar. Ve bu kötü işlerin doğuracağını sezmekte bulundukları kötü sonuçlardan yakalarını kurtarmak endişesi de duyarlar. Ve bunun için bulduklarını sandıkları tek çare de, yaptıkları veya yapmakta oldukları kötü işlerin kendilerine ait olmadığına kendilerini inandırmaya ve vicdanlarını aldatmaya ve avutmaya çalışmaktır. Fakat bütün bu gayretler boşunadır. Ve neticesiz kalmaya mahkumdur. Zira bu yol yanlış bir yoldur. Yani daha doğrusu gayeyi uzaklaştırıcı uzun ve meşakkatli bir yoldur. Ve bu yola sapanların -ne düşünürlerse düşünsünler- yapacakları her kötü hareketten dolayı ıstıraplı akibetlerden kendilerini kurtarabilmeleri mümkün olmayacaktır. Zira bu, mukadderdir. Binaenaleyh insanlar iradelerini kullanarak tekamül yolunda sonsuz imkanlar bahşeden İlahi İrade Kanunları’nın yardımı ile yükselmek mecburiyetindedirler. Ve burada onların şu veya bu hareketi seçmelerinde Tanrı insanları tamamıyla serbest bırakmıştır.

SON GİRİŞLER
CHAKRA
RUHSAL AKTÜALİTE
REİKİ
SHAMBALLA ŞİFA SİSTEMİ
NLP
EFT
FENG SHUI
MEDİTASYON
YOGA
YAŞAM KOÇLUĞU
PRATİK BİLGİLER
NADİR ÖZYİĞİTTEN MAKALELER
EVRENDE ZEKİ HAYAT
TEKRARDOĞUŞ-ENKARNASYON
RÜYALAR
PARAPSİKOLOJİ
ÖLÜM-ÖLÜME YAKIN DENEYİMLER-ÖTEALEM
NEW AGE
KAYIP UYGARLIKLAR
YARATICI İMGELEME
REGRESYON TERAPİSİ
ÖZLÜ SÖZLER
ALDEA NIN KALEMİNDEN
GMA-GÜMÜŞ MOR ALEV ENERJİSİ
BOLLUK VE BEREKET BİLİNCİ
ERGÜN ARIKDAL
BEDRİ RUHSELMAN
SPİRİTÜEL PAYLAŞIMLAR
ALİ KARACA'DAN PAYLAŞIMLAR
SİRİUS MİSYONU TEBLİĞLERİ
ALTIN ÜÇGEN ENERJİSİ-GOLDEN TRIANGLE HEALING
IŞIL JALE
MAKALELER
ETKİNLİKLER
BİLİNÇALTI ,TELKİN VE OLUMLAMALAR
DUYURULAR
ÇALIŞMALARIMIZDAN GÖRÜNTÜLER
EĞİTİMLERİMİZ
ÜRÜNLERİMİZ
KİTAPLARIMIZ
SORU-CEVAP BANKASI
ŞİİRLER
ÜYELERİMİZDEN GELEN YAZILAR
HİKAYELER VE ÖYKÜLER
DOĞAL YAŞAM
KİŞİSEL GELİŞİM
TAMAMLAYICI TIP
METAPİSİŞİK SÖZLÜK
RUHSAL TEBLİĞLER
ENERJİ DENGELEME TEKNİKLERİ
TEMEL BİLGİLER
TEMEL KONULAR

 

  ışığa doğru