09.05.2021
ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
 
EFT NASIL GELİŞTİRİLMİŞTİR  
EFT Nasıl Geliştirilmiştir? 

Batıda geliştirilmiş olmasına rağmen, EFT’nin dayandığı ilkeler binlerce yıllık doğu tıbbına, akupunktur ve akupresur yöntemlerine dayanır. 
Dr. Roger Callahan adlı, kırk yılı aşkın deneyimli bir klinik psikolog, doğu tıbbı üzerine yaptığı araştırmalarda kötü anıların, travmaların ve olumsuz deneyimlerin yarattığı düşüncelerin bedenin enerji sistemindeki düzgün akışı olumsuz yönde etkilediğini izlemiştir. Yersiz korkuların ve endişelerin tedavisi için yaptığı geniş araştırmalar sonucu meridyenlerin uç noktalarına uygulanan baskıların olumlu sonuçlar verdiğini görmüş, geliştirdiği yöntemi pek çok sayıda hastasına uygulamaya başlamıştır. 
Callahan bu konudaki ilk keşif deneyimini 1980 senesinde yaşamıştır. Mary adlı, su fobisini tedavi etmeye çalıştığı ve bir buçuk yıldır klasik terapiler ile sonuç alamadığı hastası ile seansta iken, Mary midesinin bulandığını söylediğinde Dr. Callahan incelemekte olduğu konularla ilgili olduğu için, işleyip işlemeyeceğini merak edip, mide meridyeninin uç noktası olan göz altı noktasına hafifçe birkaç kez vurmuştur. Mary aniden tüm su fobisinin yok olduğunu söylediğinde, birlikte yakınlarındaki havuza gitmişler ve Mary yüzüne su serpmeye başlamıştır. Korkuları, kabusları, baş ağrıları; hepsi aynı gün tamamen ortadan kalkmış ve bir daha tekrarlamamıştır. (Dr.Roger Callahan, The Rapid Treatment of Panic, Agoraphobia and Anxiety, 1990) 
Callahan bu terapi yöntemini geliştirip “Thought Field Therapy: TFT” (Düşünce Alanı Terapisi) adını vermiştir. 
Sonra öğrencilerinden biri, Gary Craig adlı bir mühendis, bu yöntemleri daha basitleştirip, herkesin kullanabileceği bir teknik haline getirmiş ve “Emotional Freedom Techniques : EFT” (Duygusal Özgürleşme Teknikleri) adını vermiştir. 
Bilgisini ve deneyimini cömertçe paylaşan Craig sayesinde, bugün gitgide yaygınlaşan, hem kişisel olarak, hem de terapistler tarafından kullanılan bu teknik, herkesin kendi kendine uygulayabileceği bir yöntem haline gelmiştir. 
EFT Nasıl Çalışır? 
EFT, akupunktura dayalı bir tekniktir 

Bedenimizin yaşam kaynağı enerji "chi", meridyen adı verilen enerji kanalları ile organlar ve tüm sistem tarafından kullanılır. Enerjinin sürekli ve düzgün aktığı, yüksek olduğu zamanlar bizim her bakımdan sağlıklı olduğumuz zamanlardır.
Yaşadığımız travmalar ve baskıladığımız, yaşamayıp içimizde tuttuğumuz duygular meridyenlerde tıkanıklıklar, aksamalar yaratır. EFT bunların yüzeye çıkarılıp giderilmesi için geliştirilmiş bir tekniktir.
Yaşadığımız olumsuz bir olayın ya da bir travmanın anısı (blokajı) bedenin enerji kanallarında saklandıkça bedensel ya da psikolojik acı yaşanır. 
Günlük yaşanan olaylar bu olumsuz düşünce veya anıları, yani bedenin enerji sisteminde aksaklıkları tetikler ve yüzeye çıkarır. Bu da bedensel veya psikolojik acı olarak algılanır. 
Özetle, Gary Craig’in “keşif” olarak tanımladığı ve ısrarla belirttiği gibi;
Deneyimlemekte olduğumuz tüm olumsuz duyguların nedeni, bedenin enerji sistemindeki bir aksaklıktır. 
Bazı anılar bizi rahatsız eder, bazıları etmez. Rahatsız eden anılar, enerji bedenimizde aksamaya neden olanlardır ve geleneksel psikoterapide yapıldığı şekilde, bazen bu anıları tekrar etmek, derinlerine inmek, incelemek ve sahiplenmek - asıl sebep, yani enerji tıkanıklığı varlığını sürdürdüğü için- kişinin ruh halinde olumlu gelişmeler sağlayamaz. 
Bu nedenle bugün birçok psikoterapist EFT ve benzeri meridyen terapileri uygulamaktadır.
Duygusal Özgürleşme Teknikleri ile olumsuz duyguya odaklanıp bu aksaklığı yüzeye çıkardıktan sonra, enerji kanallarımızın uç noktalarına kısa vuruşlar yaparak kanallardaki aksamaları giderilir. Böylece olumsuz duygularınız tamamen ortadan kalkar, yaşama daha kolayca devam edebilirsiniz. 

EFT Nasıl Uygulanır? 
Burada verilen bilgi, EFT uygulayıcısı olabilmeniz için yeterli değildir. Lütfen buradaki bilgilere dayanarak kendinize ya da bir başkasına EFT denemeleri yapmayınız. Bilinçaltına doğrudan inerek yoğun duyguları yüzeye çıkartan EFT ile tüm duygu bileşenlerini bitirinceye kadar tekniği uygulamanız gerekir. Bu uyarıyı dikkate almanızı önemle rica ediyoruz. 

EFT çok basit bir dizi işlem yapılan bir yöntemdir. Bu basitliğine rağmen, tüm yemek tariflerine benzetilir; her basamağı aynen tanımlandığı gibi uygulamazsanız, istediğiniz sonucu alamazsınız. Bu nedenle aşağıdaki basamakları iyice dikkatle incelemeli ve uygulamalısınız.

EFT’nin dört temel basamağı vardır: Ana Reçete olarak adlandırılır.
1. Kurulum
a. Odaklanma
b. Değerlendirme (Ölçme)
c. Onaylama
2. Vuruş serisi (Hatırlatıcı tanım söylenerek vurulur)
3. Dokuz Gamut noktası ve göz hareketleri
4. Vuruş serisi

Kurulum bölümünde ovalayarak, izleyen uygulama boyunca ise işaret ve orta parmaklarınızın uçlarını kısa, orta şiddette, hissedilir vuruşlar (tapping) yapmak için kullanacaksınız. Vuracağınız noktalar bedendeki meridyenlerin uç noktalarıdır ve bedenin iki yanında simetrik olarak yer alırlar. Bu noktalar deri yüzeyine yakın olduğu için, meridyenlerin daha derinde gömülü bölümlerinden daha kolay ulaşılan noktalardır.
Burada anlatılan dört aşama her turda uygulandığında bütün meridyenlerin uç noktalarına vurulmuş olur. Bazen kısaltılmış vuruş serisi de uygulanabilir, çünkü ilk yedi meridyene dokunulduğunda duyguların yoğunluğunda belli bir değişim hissediliyorsa, demek ki tıkanıklık bu ilk meridyenlerdedir ve parmaklardaki meridyenlere vurulması gerekmeyecektir.
Bununla birlikte, biz burada tüm aşamaları her seferinde uygulamanızı öneriyoruz, böylece açıkta kalan nokta bırakmadığınızdan emin olacaksınız. Tüm prosedür çok kısa sürdüğü için sorun yaratmayacaktır.

Ana Reçete 
1. Kurulum
• Odaklanma
• Ölçme
• Onaylama “Bu ......(sorunuma) .... rağmen, kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum” (Üç kez söylerken “Hassas nokta” yı ovalayın ya da “Karate Kesme” noktasına vurun) 
2. Vuruş serisi 
Kaş ucu, göz yanı, göz altı, burun altı, çene, köprücük kemiği, kol altı, başparmak, işaret parmağı, orta parmak, küçük parmak, karate kesme noktası (Bu noktalara yedişer kez vururken “Hatırlatıcı tanım” yüksek sesle söylenir)

3. Dokuz Gamut ve göz hareketleri 
• Gözlerinizi açın.
• Gözlerinizi kapayın.
• Gözleriniz açıp sağa, en aşağıya bakın.
• Sola en aşağıya bakın.
• Oturduğunuz yerden yukarı, düz bir çizgi izleyerek başınızın tepesine bakın.
• Saat yönünde, gözlerinizle çizebileceğiniz en büyük çemberi çizin. Burnunuzu çok büyük bir saatin merkezine yapışmış gibi düşünün ve her rakamı mutlaka görmeye çalışır gibi büyük bir daire çizin.
• Aynı şeyi saatin ters yönünde yapın.
• İki saniyeliğine “İyi ki doğdun .....” mırıldanın.
• Hızla birden beşe kadar sayın.
• İki saniyeliğine “İyi ki doğdun .....” mırıldanın.
4. Vuruş serisi (Bedenin diğer tarafındaki aynı noktalar)
Kaş ucu, göz yanı, göz altı, burun altı, çene, köprücük kemiği, kol altı, başparmak, işaret parmağı, orta parmak, küçük parmak, karate kesme noktası (Bu noktalara yedişer kez vururken “Hatırlatıcı tanım” yüksek sesle söylenir)

Başa dönerek yeniden değerlendirme
Onaylamayı “Geriye kalan ......... e rağmen, ...............” diyerek yenileme ve hatırlatıcı tanımı “Geride kalan ......” şekliyle söyleyerek yeni seriyi uygulama
Uygulama Ayrıntıları 

1. Kurulum 

a. Odaklanma
Bu ilk aşama, EFT tekniğinin en önemli aşamasıdır. Bu aşamada hangi sorun üzerine odaklanacağımızı belirleriz ve dikkatimizi tamamen buna veririz. Bu şekilde sorunu enerji bazında yüzeye çıkarırız ve ardından gelen basamaklar için tam bir hazırlık yapmış oluruz. 
Odaklanma ve sorunla iletişim kurma aşaması ne kadar iyi yapılırsa EFT uygulamasından alacağınız başarı da o kadar yüksek olacaktır. İçtenlikle ve tam bir dürüstlükle duyguyu tanımlayın.

Yüksek sesle sorunu belirtin: 
“Yükseklikten korkuyorum”
“Çok şişmanım”
“Başım ağrıyor”
“Kendime güvenemiyorum”
“Ölmekten korkuyorum”

b. Ölçme
Bu duygunun ya da rahatsızlığın o andaki yoğunluğunu ölçün. 
10 = en yüksek
0 = hiç yok 
Eğer ölçemiyorsanız sorunu derinlemesine düşünün, gözünüzün önünde bir film gibi canlandırın ve oluşan duygunun yoğunluğunu “Çok - Orta - Az” gibi bir şekilde değerlendirin. Hiç yapamıyorsanız bu ölçme aşamasını hassas noktayı ovaladıktan sonra bir kez daha deneyin.

c. Onaylama (Kabul)
Yine bu aşamada, sorunumuzun giderilmesine engel olabilecek “Ters Yüz Olmuş Ruh Hali” ya da “Psychological Reversal: PR” adı verilen koşullar giderilir. 
PR tıpkı elektrikli bir alete, örneğin bir radyoya pil yerleştirirken yaptığımız bir hataya benzer: Pilin kutuplarını ters yerleştirdiğimiz zaman aletimiz çalışmaz. Bizim meridyenlerimiz de kutupsal olarak ters yüz olabilir; dolayısıyla ruh halimiz de etkilenir ve iyileşmeyen, kronikleşen birçok sorunumuzun altında şu tatsız gerçek yatabilir: Biz bir yandan sorunumuzdan kurtulmak isteriz, bir yandan da hiç istemeyiz, çünkü bu sorun sayesinde sağladığımız yanlış bir “fayda” vardır. 
Örneğin:
• Sigarayı bırakmak isteyen kişiler, bir yandan da tütünden aldıkları “keyiften” mahrum olmak istemezler.
• Zayıflamak isteyen birçok kişi, duygusal korunma sağlamak ya da gerginliğini yatıştırmak istediğinde gider, buzdolabında ne bulursa atıştırır.
• Hastalıklarının iyileşmesini isteyen bazı insanlar, iyileştiklerinde ilgi odağı olamamaktan korkar, sevgi eksikliği çekeceklerini sanıp tedavilerini engellerler, hatta yeni rahatsızlıklar çıkarırlar.
• Başarılı olmak isteyen birçok kişi, başarılı olduklarında bunu sürdürememekten, hemen yitirmekten korkarlar, bu hayal kırıklığını ya da yüksek tempolu çalışma hayatını yaşamaktansa, başarısız olmalarına neden olan her şeye sığınmaya ve mazeret üretmeye devam ederler. 
• Çok para elde etmeyi isteyen sayısız insan, bir yandan da paranın mutluluk getirmediğine, dost kaybettirdiğine ve insanın karakterini bozduğuna inanır.
Tanıdık geldi mi? PR, tüm duygusal sorunların %40’ında yer alan gerçek bir olgudur ve EFT uygulamasının işleyebilmesi için ortadan kaldırılması gerekir. 
Bunu yapmak için, toptancı yaklaşımla, PR olsun olmasın her vakanın “Kurulum” aşamasında aşağıdaki iki basamak uygulanır: 

1. Bir yandan göğüsteki “Hassas Nokta” parmak uçlarıyla ovalanırken (ya da eldeki “Karate Kesme” noktasına sürekli vurulurken)
2. Diğer yandan onaylama cümlesi üç kez inanılarak ve yüksek sesle tekrarlanır.

Onaylamalar/ Olumlamalar
Ters yüz olmuş ruh hali, yani PR, olumsuz düşünce içerdiği için, olumlama cümlesi bunu etkisiz ve kutupsuz hale getiren bir cümle olmalıdır.
Genel yapısı şöyledir:
Bu ______________________’ime rağmen, kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum.
Buradaki boşluğu iyice ayrıntılı bir şekilde tanımladığımız sorun ile dolduruyoruz. Birkaç örnek vermek gerekirse:
• Bu yükseklik korkuma rağmen, kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum.
• Her gece gördüğüm berbat kabuslara rağmen, kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum.
• İşimi kaybetmem nedeniyle yaşadığım gelecek ile ilgili endişelerime rağmen, kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum.
• Bu sevgiyi ve ilgiyi hak etmememe rağmen, kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum.
• Bu keskin bel ağrılarıma rağmen, kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum.
• Anne ve babama duyduğum öfkeye rağmen, kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum.
• Sevgilimin beni terk etmesi nedeniyle yaşadığım bunalıma rağmen, kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum.
• Eşimin hastalanmasından ötürü kendimi suçlu hissetmeme rağmen, kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum.
• Değişmek istemememe rağmen, kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum.
• Kızgınlığımı sürdürmek istememe rağmen, kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum.
• Alkol bağımlılığımdan kurtulmak istemememe rağmen, kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum.
• Kendimi çirkin bulmama rağmen, kendimi seviyorum ve tamamen ve derinden kabul ediyorum.
• Yanlış yapmaktan çok korkmama rağmen, kendimi tamamen ve derinden, yargısızca kabul ediyorum.

Bu örnekler çoğaltılabilir. PR’yi ortadan kaldırmak için, bu olumlama cümlelerini söylerken
• İnanmasanız da söyleyin, inanmanız gerekmez
• İnanarak ve vurgulayarak söylerseniz daha iyidir
• Yüksek sesle söylerseniz daha iyidir
• Bulunduğunuz ortam uygun değilse alçak sesle mırıldanın ya da içinizden söyleyin

Hassas Nokta 
Bedenimizin üst kısmında, göğüs ortalarında iki “Hassas Nokta” vardır. Burası biraz ovalandığında hassasiyet, hatta hafif acı hissedilir, çünkü lenf tıkanıklıklarının oluştuğu yerdir. Yerleri tam olarak bulabilmek için; kaburgalarınızın ortasındaki kemiğin üst ucu “U” şeklindedir, bunu bulduktan sonra 7-8 cm aşağıya ve oradan da yine 7-8 cm sağa veya sola gidildiğinde her göğsün üzerindeki hassas noktayı bulabilirsiniz. 
Bu noktalar ovalanacağı için, herhangi bir nedenle kullanamıyorsanız, (ameliyat vb) ellerdeki “Karate Kesme” noktalarına kısa vuruşlar yaparak da olumlamaları tekrarlayabilirsiniz. Yine de deneyimler göğüsteki hassas noktaların kullanılmasının daha etkili olduğunu göstermektedir.

2. Vuruş Serisi
Vuruş yaparken iki elinizin de parmak uçlarını kullanabilirsiniz. Yazı yazarken kullandığınız eli kullanmanız daha kolaydır. İşaret parmağınızı ve orta parmağınızı birleştirin ve sağlam bir şekilde, fakat acıtmadan orta şiddette vurun. Zaten bu noktalar nispeten daha hassastır. Fazla güçlü vurduğunuzda aşırı acıtabilir ya da çürümelere, morarmalara neden olabilirsiniz.
Her noktaya yaklaşık yedi kez vurmanız önerilir. Başka birine uygulama yaparken içinizden sayabilirsiniz. Kendinize vururken bir yandan “Hatırlatıcı tanım” tekrarlayacağınız için, kaç kez vurduğunuzu sayamazsınız. Bunun yerine, üç kez hatırlatıcı tanımı söylediğinizde diğer noktaya geçebilirsiniz. 
Yani 5-9 arası vuruş sayısı yeterlidir.
Hatırlatıcı tanım : Onaylama cümlesinde belirttiğiniz sorunun birkaç sözcükle özetlenmiş halidir ve vuruşlar sırasında yüksek sesle tekrarlanmalıdır. Böylelikle odaklanmanın sürdürülmesi sağlanır. Bulunduğunuz ortam nedeniyle yüksek sesle söyleyemeyecekseniz, mırıldanın ya da içinizden sürekli tekrarlayın.
Sorunu aynı sözcüklerle özetlemeye özen gösterin.
Örnekler:
*** Onaylama cümlesi:
“Başarısızlıktan korkmama rağmen, kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum” 
Hatırlatıcı tanım:
“Bu başarısızlık korkusu” 
*** Onaylama cümlesi:
“Babama karşı duyduğum öfkeye rağmen, kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum” 
Hatırlatıcı tanım:
“Bu babama karşı öfke” 

Vuruş Noktaları

Kaş ucu : Kaşın başladığı, altındaki kemiğin burun ile birleştiği nokta
Göz yanı : Gözün dış köşesindeki kemiğin üzerindeki nokta
Göz altı : Tam karşıya bakarken gözbebeğinin iki buçuk santim altındaki kemiğin üzerindeki nokta
Burun altı : Burnun hemen altındaki, dudak üstünde orta nokta
Çene: Çenenin alt sınırı ile alt dudağın ortasındaki nokta
prücük Kemiği : Köprücük kemiği ile ilk kaburganın göğüs kemiği ile birleştiği nokta, tam olarak göğsün ortasındaki kemiğin üst bölümündeki “U” şeklindeki boşluktan aşağı iki-üç santim kadar inip sağa/sola iki-üç santim gidince bulduğunuz nokta) Bu nokta kemik üzerindedir. Kravat takıyor olsaydınız, kravatınızın iki ucu yaklaşık bu noktalara rastlardı.
Kol altı : Koltuk altında, biraz aşağıda bulunan nokta (Erkeklerde meme ucu hizasında, kadınlarda ise sutyenin kol altına dönen bölümünün ortasında bulunan nokta)
(Parmakların hepsinde, avcunuzu yere tuttuğunuzda, tırnağın size bakan tarafında bulunan kenarındaki nokta)
Başparmak tırnağı köşesi 
İşaret parmağı tırnağı köşesi 
Orta parmak tırnağı köşesi 
Küçük parmak tırnağı köşesi 
Karate kesme noktası : Bilek kemiği ile küçük parmağın dibi arasında, elin etli kısmında tam ortadaki nokta. (Karate kesme hareketi yaparken kullanılan yerin ortasında) 

3. Dokuz Gamut 
Dokuz Gamut noktası, elin üst tarafında, küçük parmak ile yüzük parmağından aşağı inilerek kemiklerin üçgen yaptığı yerde, üçgenin alt köşesindeki noktadır. Bu noktaya sürekli vurarak göz hareketleri yapılır ve başın hiç oynatılmamasına dikkat edilir. 
Bu basamak ilk vuruş serisi tamamlandıktan sonra, beynin işlevlerini canlandırmak, harekete geçirmek için yapılır.
Başı sabit tutarken ve el üzerindeki dokuz gamut noktasına sürekli vururken:
1. Gözlerinizi açın.
2. Gözlerinizi kapayın.
3. Gözleriniz açıp sağa, en aşağıya bakın.
4. Sola en aşağıya bakın.
5. Saat yönünde, gözlerinizle çizebileceğiniz en büyük çemberi çizin. Burnunuzu çok büyük bir saatin merkezine yapışmış gibi düşünün ve üzerindeki her rakamı mutlaka görmeye çalışın.
6. Aynı şeyi saatin ters yönünde yapın.
7. İki saniyeliğine “İyi ki doğdun .....” melodisini mırıldanın. (Daha doğrusu, şarkıyı ağzınız kapalı, ama ses çıkararak söyleyin)
8. Hızla birden beşe kadar sayın.
9. İki saniyeliğine “İyi ki doğdun .....” mırıldanın.
Derin bir nefes alıp, verin. 
Bu sırayı izlemeye dikkat edin, göz hareketlerinin sırası değişse de, son üç adımı mutlaka belirtilen sırayla yapın. Burada beynin önce sol lobu, sonra sağ lobu ve yine sol lobu harekete geçirilir. 

4. Vuruş Serisi
Vuruş serisini bedenin diğer tarafındaki noktalarla, aynı sırayı izleyerek tekrarlayın. Derin bir nefes alıp, verin.
Duyguların yoğunluğunu yeniden değerlendirin. 
Bu adımda inişler veya çıkışlar yaşanabilir. Yeniden ilk vuruş serisi ile devam edin. Her sefer onaylama cümlesine “Geriye kalan” diye ekleyin:
“Babama karşı duyduğum geriye kalan öfkeme rağmen, ........”
“Geriye kalan pişmanlığıma rağmen, ........”
“Hala biraz uçak korkusu duymama rağmen, .......” 

Sonuçlar 

Amaç değerlendirmenin “Sıfır” ile tamamlanmasıdır. Sonuç bazen aynı gün alınır, bazen de ısrarlı bir şekilde çalışma ile bir hafta ya da bir ayda alınabilir. Tekrar etmek çalışmanın temelini oluşturur. Üşenmeden, sıkılmadan tekrarlayın, sebat edin.
Bir sorunun yoğunluğunun azalarak “idare edilebilir”, “dayanılabilir”, “bir süre daha tahammül edilebilir” hale dönüşmesi de yararlı ve önemli bir gelişmedir, ama tamamen yok edilmesi mümkün ise, neden edilmesin? 

Genelleme Etkisi:
Göreceksiniz ki, siz EFT ile bazı sorunlarınızı ortadan kaldırdıkça, üzerinde çalışmanız gereken diğer sorunların bazıları da kendiliğinden yok olacaktır. Bu EFT terminolojisinde “Genelleme Etkisi” olarak adlandırılır. 

Apex (Doruk) Etkisi: 
Bazen EFT uygulandığında sorunundan tümüyle kurtulan kişiler bu sorunu kendilerinin hiç yaşamadığını, hiç hatırlamadıklarını ya da sorunun kendiliğinden çözüldüğünü iddia edebilirler. Bu nedenle her vuruş serisinden sonra “ölçüm” yaparak azalmayı hatırlamaları, adım adım bu sorundan kurtulmalarını izlemeleri ve yeni durumu kabullenmeleri sağlanır.

Yan Etkiler
EFT tamamen güvenli bir yöntemdir, yan etki olarak bir “zarar” görmeniz mümkün değildir (Uygulayan kişi acımasızca vurup yüzünüzü gözünüzü morartmadıysa!!). Bununla birlikte her enerji çalışması esnasında ve sonrasında olabileceği gibi, kısa bir uyum süreci yaşanabilir. Bu süreç boyunca izlenebilen birkaç tepki şunlardır:
• Yoğun bir şekilde esneme ve uyuma
• Uyuşukluk
• Gözlerin yaşarması, bazen ağlama
• İç geçirme, geğirme, karın guruldaması, gaz çıkarma vb.
Bol su içmek her zaman yarar sağlayacak ve toksinlerin atılmasına yardım edecektir. Her seanstan sonra bir bardak su içilmesi önerilir. 

EFT'nin Özellikleri 
EFT uygulamalarının en iyi özellikleri şöyle sıralanabilir: 

• Hızlıdır - Birçok eski ya da yeni duygusal sorun bir saatten az bir sürede tamamen iyileşir, en inatçı tıkanıklıklar bile bir ay içinde sorun olmaktan çıkar.
• Etkili ve kalıcıdır - Ömür boyu başa çıkılamamış korkular, takıntılar, derin üzüntüler bütünüyle ortadan kalkar. Kalıcı iyileşme sağlanır.
• Yumuşak ve naziktir - Sadece parmak uçları dokundurularak yapılır
• Güvenlidir - Bedende çekme, itme, döndürme gibi manipulasyonlar yapılmaz, iğne batırılmaz, tablet ya da kimyasal herhangi bir madde alınmaz. Bu yüzden hiçbir tehlikesi yoktur.
• Özeldir - Uzun terapi seanslarında tüm yaşamımızı anlatırız, EFT’de ise halletmek istediğimiz soruna odaklanmamız yeterlidir, sorunu anlatmamız bile gerekmeyebilir. 
• Kolaydır - Öğrenmesi ve uygulaması kolay ve basittir, yöntemi kullanacak kişinin psikoloji ya da tıp eğitimi alması gerekmez.
• Kendi kendine uygulanabilir. 
• Her tür sorun için uygulanabilir.
• Yeni sorunlara yol açmaz - Geçmişimizde yaşadığımız olayların acısını tekrar yaşamamız gerekmez. Birçok psikolog aylar, hatta yıllar süren terapilerin yeni sorunlar getirdiğini, suçluluk, pişmanlık, kendine dönük öfke vb duygular yarattığını kabul etmektedir.
• Soruna bağlı olarak başarı oranı %85-97 arasındadır. 

EFT Uygulama Alanları 

• Olumsuz Duygular (Stres, öfke, korku, endişe, acı, üzüntü, suçluluk, güvensizlik, korku, nefret, kıskançlık, fobi, panik atak, depresyon ...)• Olumsuz İnançlar (“Talihsizim”, “Yalnızlığa mahkumum”, “Beceriksizim”, “Kimseye güvenmemek lazım”, “Para bana hiç gelmeyecek”, "Hiç kimseye güvenemem", "Bütün erkekler aldatır") 

• Duygusal Travma (Kaza, cinsel taciz, zorbalığa uğrama, terk edilme, işten çıkarılma, soygun, yakınını kaybetme, haksızlığa uğrama...) 
• Bedensel Sorunlar (Allerjiler, sırt ve bel ağrıları, fibromiyalji, kabızlık, cinsel sorunlar, şişmanlık, sedef hastalığı, karın ve mide ağrıları...)
• Madde Bağımlılıkları (Sigara, alkol, yemek, uyuşturucu, alışveriş...)
• İlişki Sorunları (Cinsel Sorunlar, boşanma, insan bağımlılığı...)

• Hedef Belirleme (İşyerinde, ilişkilerde, kazanç düzeyinde, projelerde, toplumda yer belirlemede, hayat amacına aşmada...)
• Performans Artırma (Sınav, iş, spor, sanat alanlarında, kolay odaklanma, hafıza geliştirme, yaratıcılık, disiplin geliştirme, verim artırma...)
• Ruhsal Gelişim (Dinginlik, dengeli ilişkiler, sevecenlik, affetmek, sevgi ve hoşgörü geliştirme...)
 
SON GİRİŞLER
CHAKRA
RUHSAL AKTÜALİTE
REİKİ
SHAMBALLA ŞİFA SİSTEMİ
NLP
EFT
FENG SHUI
MEDİTASYON
YOGA
YAŞAM KOÇLUĞU
PRATİK BİLGİLER
NADİR ÖZYİĞİTTEN MAKALELER
EVRENDE ZEKİ HAYAT
TEKRARDOĞUŞ-ENKARNASYON
RÜYALAR
PARAPSİKOLOJİ
ÖLÜM-ÖLÜME YAKIN DENEYİMLER-ÖTEALEM
NEW AGE
KAYIP UYGARLIKLAR
YARATICI İMGELEME
REGRESYON TERAPİSİ
ÖZLÜ SÖZLER
ALDEA NIN KALEMİNDEN
GMA-GÜMÜŞ MOR ALEV ENERJİSİ
BOLLUK VE BEREKET BİLİNCİ
ERGÜN ARIKDAL
BEDRİ RUHSELMAN
SPİRİTÜEL PAYLAŞIMLAR
ALİ KARACA'DAN PAYLAŞIMLAR
SİRİUS MİSYONU TEBLİĞLERİ
ALTIN ÜÇGEN ENERJİSİ-GOLDEN TRIANGLE HEALING
IŞIL JALE
MAKALELER
ETKİNLİKLER
BİLİNÇALTI ,TELKİN VE OLUMLAMALAR
DUYURULAR
ÇALIŞMALARIMIZDAN GÖRÜNTÜLER
EĞİTİMLERİMİZ
ÜRÜNLERİMİZ
KİTAPLARIMIZ
SORU-CEVAP BANKASI
ŞİİRLER
ÜYELERİMİZDEN GELEN YAZILAR
HİKAYELER VE ÖYKÜLER
DOĞAL YAŞAM
KİŞİSEL GELİŞİM
TAMAMLAYICI TIP
METAPİSİŞİK SÖZLÜK
RUHSAL TEBLİĞLER
ENERJİ DENGELEME TEKNİKLERİ
TEMEL BİLGİLER
TEMEL KONULAR

 

  ışığa doğru