1. İYİ BİÇİMLENDİRİLMİŞ HEDEFLER
a-Ne istendiğini açığa çıkaracak çözüm amaçlı sorular
b-Ölçekleme
c-Etki alanı
d-Ekoloji
e-Pozitif durumda olma

2. YENİDEN ÇERÇEVELEME
a-Anlam
b-Bağlam

3. 6 ADIMDA YENİDEN ÇERÇEVELEME
Bilinçdışı zihinle birlikte çalışarak kaynaklara ulaşıp bir davranışı veya alışkanlığı değiştirir.

4. TARAFLARLA GÖRÜŞME


5. GÖRSEL SQUASH
a-Uyumlu hale getirme
b-Birleştirme

6. ALERJİDEN KURTARMA YÖNTEMİ


7. MÜKEMMELLİK ÇEMBERİ
a-İçsel durumu yönetmek için
b-Belirlenmiş bağlamda mükemmel duruma otomatik erişim yaratmak için

8. MANTIKSAL SEVİYELER
a-Çevre
b-Davranış
c-Yetenek
d-Değerler/İnançlar
e-Kimlik
f-Misyon/Amaç

9. SWISH
a-Zorlanmalar, dürtüler için
b-Çapa çökertmek için 
c-Arzulanan durum oluşturacak otomatik bir uyarıcı yaratmak için arzu edilmeyen durumun kullanılması

10. YENİ DAVRANIŞ JENERATÖRÜ
a-Duruma cevap vermenin yeni bir yolu. 
b-Yeni bir davranış veya beceri öğrenmek
c-Beceri veya davranışı iyi yapan bir kişiyi modellemek

11. HIZLI FOBİ VE TRAVMA TEDAVİSİ
a- Fobiler ve travmatik olaylar birbirine benzer. 
b- Güçlü negatif duyguları yok etmek için kullanılır.

12. METAFOR KULLANIMI