20.09.2020
ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
 
SORULARLA REİKİ  

SORULARLA REİKİ


Uyumlama ( inisiasyon) almadan Reiki almak mümkün mü?

Reiki’ye uyumlanmış birinden Reiki şifası almak mümkün. Ancak uyumlama olmadan kendi başımıza Reiki enerjisine ulaşmak mümkün değildir. Reiki1. derece uyumlamasını bir Reiki öğretmeninden alan herkes yaşam boyu bu enerjiyle çalışabilir.

Uzaktan Reiki uyumlaması almak mümkün mü?

Usui Reiki  uyumlaması uzaktan yapılamaz.. Bu kadar net söylüyorum. Niye mi?

Usui Reiki uyumlaması masterin ve alıcının niyetinden ibaret değildir. Birçok enerji uyumlaması sadece niyet etmekten ibarettir. Ancak Usui Reiki kadim bir öğretidir. Adı üstünde 'kadim'. Değiştirilmez. Güncellenmez. Yüzyıllardır nasılsa yine aynıdır ve aynı şekilde kalacaktır. Kadim olma özelliği budur zaten.

Ve uyumlamada master alıcının karşısına geçip sadece niyet etmez. Bir dizi ritüel vardır. Bunlar sırasıyla uygulanmalıdır. Muazzam bir törendir bu ve master ve alıcı aynı aurayı paylaşmalıdır. Bu uzaktan olmaz web-cam'le de olmaz, niyetle de olmaz.

Bunlar 'mit' değil enerjetik gerçeklerdir. Bana göre sana göre değildir, hakikatte olandır. 
'Ben yaptım oluyor' ile geçiştirilecek bir konu değildir. 'Oluyor' da ne oluyor acaba?
Usui Reiki'de uzaktan uygulanması mümkün olan kısım sadece 'şifa' bölümüdür.
Bununla beraber, bu anlattıklarım Usui Reiki'yi daha iyi yapmaz diğer enerji çalışmalarından..
Ben Usui Reiki öğretmeni -yani bir anlamda taraf- olduğum halde anlattıklarım yobaz bir bakış açısı değildir arkadaşlar.

Usui'yi Reiki'yi ulaşılmaz göstermek ya da 'en iyidir' gibi bir hava vermek için söylemiyorum, sadece hakikatı paylaşıyorum.

Usui Reiki böyledir.. bir başka enerji uyumlaması başka şekilde olabilir.. Ama Usui Reiki böyledir..

Usui Reiki öğretisi ne yazık ki -demode imiş- ya da masterleri dar görüşlü bakış açısına sahipmiş gibi söylem ve yorumları çok talihsiz buluyorum.
Ben çoğunuzun bildiği gibi birçok enerji ile çalışıyorum ve hiçbir enerjiye önyargılı yaklaşmam. Birçok hoca beni fazlaca modern(!) dahi bulur..ancak Usui Reiki böyledir. Biz ne kadar yeni uygulama ve uyumlama teknikleri bulduk zannetsek de..

Usui Reiki'nin böyle olduğu ve böyle kalacağını sonuna kadar her zaman savunurum.. Niye mi?

Çünkü bu şekilde olduğu takdirde 100 yılı aşan yazılı tarihçesi ile nesillerdir 'güvenle' kullanılmaktadır ve kullanılacaktır..
Uzaktan 'ben seni uyumladım'larla, 'niyet et yeter'lerle olmuyor arkadaşlar..

Bu konunun sadece uyumlama kısmı.. Hele seminer konusu var ya.. o işte işin en az uyumlama kadar önemli bir diğer tarafı..

8 saat süren seminerde -katılanlar bilir- durmadan konu anlatıyor, bilgi veriyoruz. Niye?
Ben de uzaktan uyumlarım, e-book yollarım...ohh ne güzel işte.. Biz niye bu kadar emek veriyoruz ki değil mi?

Masteriniz size 1-2 saatte seminer verip, kestirip atıyorsa sorgulayın. Neden başka birileri 8 saat anlatıyor ve her soruya o gün ve sonrasında cevap vermeye çalışıyorken sen bana 1 saatte anlattın diye.. 

Arkadaşlar, seminer çok önemli bir konu. Bir şeyi yarım yamalak öğreneceğinize hiç öğrenmeyin daha iyi.. bu kadar net söylüyorum.

Doğru bilgiye ve işini saygıyla yapanlara ulaşmaya çalışın. Bu öğreti saygı ve emek işidir.

'Daha kolayı var ama biz yokuşa sürüyormuşuza çevrilmesine' izin vermeyin lütfen.
Öğrendikleriniz size ömür boyu faydalar sağlayacaktır. Bu yalnızca aynı fiziksel ortamda ve soru cevaplarla yaşanabilecek bir olgudur. web-cam'le, e-book'la değil. Usui Reiki'nin bu duruşuna lütfen saygı gösterelim.

Bu enerjiler birer lütuf ve yetkidir bize sunulan..ve her zaman olduğu gibi her yetki, sorumluluğu da beraberinde getirmelidir.

Uyumlama verenler bu yetki ve sorumluluğu, yani bu dengeyi çok iyi bilmelidir.

Reiki kötü (negatif) amaçlı kullanılabilir mi?

Usui Reiki öğretisinde uygulama yapılacak kişiden izin şarttır. İzin almadan Reiki kişiye uygulanamaz ve Reiki enerjisi gönderilemez. Bu Reiki etiğinde çok önem taşıyan bir konudur. Kişinin izni olmadan ve ne gaye ile yardımcı olunacağı alıcıya söylenmeden çalışma yapılmaz. Dolayısıyla alıcının haberi olmadan negatif bir amaçla yapılacak çalışma Usui Reiki için kesinlikle geçerli değildir. Kişinin rızası şarttır.

Her zaman söylendiği gibi Reiki bilinci olan bir enerjidir. İnsani zaaflar söz konusu olsa bile Reiki doğru sevgi, şefkat kanalını kendi bulur. Zaafla talep edilebilecek bir çalışma düşünülse bile Reiki çalışmaz, akmaz. Sadece sevgi ve şifa için hazırdır.

Özetle Reiki ile birine kötülük yapılmaz, yapılamaz. Bir zarar verilmez, verilemez.

Reiki uyumlaması ile elde edilenle, birinden Reiki şifası almak arasında ne fark vardır?

Uyumlama alırsanız yaşam boyu kendinize ve başkalarına şifa gücünüz olur, birinden Reiki şifası alırsanız şifa bulursunuz ancak her daim bir şifacıya ihtiyacınız olabilecektir.

Bir diğer fark uyumlama aldığınızda ulaştığınız titreşim seviyesi ile farkındalığınız çok belirgin şekilde artacak ve özellikle kendinizi tanıma ve sevmeyle ilgili önemli bir adım atmış olacaksınız.

Uyumlama ile açılan Reiki kanalım zamanla ya da birisinin etkisi ile kapanabilir mi?

Hayır, bu mümkün değildir. Reiki kanalınız yaşam boyunca açık olacaktır. Çakralarda yaşananlarla ve zihinsel – duygusal  yaralanmalarla ilgili blokajlar olabilir ancak Reiki kanalınız bu blokajları açma yönünde yaşam boyu size yardımcı olmaya hazırdır.

Reiki’yi herkes aynı şekilde kullanabilir mi? Kişisel hiçbir özellik gerekmiyor mu? Mesela inanan  ya da inanmak isteyende daha iyi çalışmaz mı?

Reiki dini bir öğreti değil, inanç sistemleri ile ya da inanma önkoşulu ile çalışan bir sistem de değil. Tüm deneyimlerimiz de gösteriyor ki, Reiki sadece inisiye olduktan sonra istemekle çalışıyor, inanmakla değil. “Ben buna inanmıyorum, böylece size bunun çalışmayacağını ispat etmeye geldim” diyen çok değerli bir arkadaşımızın önümüzdeki ay Reiki öğretmeni olacağı örneğinde olduğu gibi...

Ya da ateist olarak tanıdığımız arkadaşlarımızın “biz anlattıklarınızı çok iyi muhakeme ettik, yerine oturuyor, peki ama siz bunları dindarlara nasıl anlatıyorsunuz?” diye sordukları gibi...

Ya da aynı şekilde dindar arkadaşlarımızla konuştuğumuzda “tamam, biz zaten ne demek istediğinizi çok iyi biliyoruz, iyi de bunu dinsizler nasıl karşılıyorlar?”  şeklinde sordukları gibi, Reiki her yaklaşımı aynı şekilde kucaklayan ve tamamiyle önkoşulsuz ve seçici olmayan bir sevgi enerjisi...

“Eğer” li ya da “rağmen” li bir sevgi değil, gerçek koşulsuz sevginin ta kendisi...

Reiki evrensel bir şifa ise neden para ile eğitim veriliyor?

Reiki Üstadı bayan Takata, “İnsanlar evrenden talep ettikleri bir değer için bir bedel ödemeliler, ancak o zaman sahip olduklarının kıymetini bilebilirler. Reiki aslında paha biçilmez bir lütuf, ancak yine de insanoğlu sahip olabilmenin anlamı yönünden bir emek, bir bedel karşılığında bu ulvi enerjinin kıymetini anlayabilir” yaklaşımında bulunmuştur. Bu bağlamda dolar bazında bir rayiç bedel belirlemiştir.

Bu yaklaşım  zaman içinde belirli spekülasyonlara yol açmış,  “enerjinin satışı” şeklindeki yorumlara kadar gidebilmiştir.

Burada söz konusu olan öğretmenin verdiği emek ve bu emeğe karşı uygun gördüğü bedeldir. Ya da çok sevgili Reiki öğretmeni dostum Mine Dural’ın hoş yorumu ile “para da bir enerjidir ve bu bir enerji alışverişinden ibarettir” de denebilir.

Dünya genelinde 3-4 milyon arası Reiki’ye  uyumlanmış kişi olduğunu duydum, bu bir tarikat falan olmasın? Reiki’ de mürit mürşit ilişkisi var mı?

Tarikat olması için Reiki’nin; (tarikat’ın kelime anlamına göre ) Tanrı’ya ulaşmada  bir din içinde kimi ilkelere göre birbirinden ayrılan yollardan biri olması gerekir . Daha önceki sorularda da değindiğimiz gibi Reiki’nin dini bir öğreti olmadığını hatırlamakda fayda var.

Ayrıca yine yol gösterici, rehber anlamında kullanılan “mürşit” kelimesi, bir Reiki öğretmeni içi geçerli değildir. Çünkü Reiki öğretmeni inisiasyonda kişiye sadece kanallık eder. Kişinin kendi hayatında yapması gereken konulara müdahalesi olmaz. Kişilerin özgür iradelerine karışmamak Reiki’nin temel esaslarındandır. Kişilere kendi ayakları üzerinde daha güvenli durabilmelerini, kendileri ve başkalarını sevebilmeyi tekrar hatırlatan öğretmen değil bizzat Reiki’dir.

Reiki’ye inisiye olmuş bir kişi isterse bir daha inisiye edenle hiç görüşmeyebilir. Buna ihtiyaç yoktur. Enerji her şekilde yaşam boyu onunla olacaktır. Sohbet amaçlı birliktelikler öğretmeni tabi ki çok mutlu eder, ancak bu zaruri değil tamamiyle keyfidir.

Dünyada milyonlara ulaşan ve hızla artan Reiki’ye uyumlanan kişi sayısı da artık dünyanın ibresinin doğrudan, barıştan ve sevgiden yana yönelebilmesinin bir sonucudur. Bu, farkındalık tanımı ile izah edilebilecek “gelinmiş” bir titreşim seviyesidir.

Gizli semboller filan varmış, bu ne anlama geliyor?

Reiki 2. aşamadan itibaren verilen sembollerin gizliliği yine bir Reiki etiğidir. Burada gizlilikteki maksat o derecedeki titreşim seviyesini almamış bir kişinin hadiseyi enerjetik olarak henüz yaşamadığından belirli yanlış yorumlara gitmemesi içindir. Yoksa artık günümüzde hemen tüm Reiki kitapları ve Reiki ile ilgili sitelerde sembollere ulaşmak mümkündür. Bu semboller inisiye olmayan bir kişide çalışmayacağı için pek anlamı ve değeri de olmayacaktır. Bu sembollerin değerinin suistimal edilmemesi açısından ilgili enerji seviyesine inisiye edilmeden sembolerle tanışmamamız bundandır. Semboller kişilerden esirgenmiyor, tanışacakları titreşim seviyesini bekliyorlar.

Siz de bir hekimsiniz, meslekdaşlarınız size içerlemiyorlar mı?

Niye içerlesinler ki?

Hipokrat yeminime aykırı hiç bir davranış ve düşünce içinde değilim. Aksine hastalarımın şifasını çok daha kapsamlı düşünebilme imkanı bulduğumdan çok daha mutluyum. Meslekdaşlarım da Reiki’yle yaşamaktan son derece keyif alıyorlar. Ayrıca tanışmalarına vesile olmamdan dolayı gururlandığımı da itiraf etmeliyim.

Bizler meslekdaşlarımızla didişmek değil kendimizi geliştirebilme yolunu seçtik. Bu durumdan da hepimiz son derece hoşnutuz.

Bio-enerjiyi duymuştum, bu da ona benzer bir şey mi?

Bio-enerjiyle ilgili olan arkadaşlarımız Tanrı’nın bahşettiği yüksek ki enerjileri ile emek veriyorlar. Enerjiyi kanalize ediyorlar ve çok hoş sonuçlar alıyorlar. Bir dezavantajları şifa çalışmalarının sonunda yorgun düşebiliyorlar ve (kaba tabirle) şarj edebilmeleri için biraz zamana ihtiyaçları var. Reiki inisiyeler ise kendi ki enerjilerini kullanmadıkları ve evrensel enerjiye kanal oldukları için şifa seanslarında yorgunluk çekmiyorlar, aksine evrensel enerji kendi bedenlerinden geçerek alıcıya gittiği için kendilerini de şifalandırmış oluyorlar. İki çalışma arasında en belirgin fark bu bence.

Temel benzerlik ise her iki çalışmanın da enerjetik olarak sevgi ve şifayı amaçlayan kulvarlar oluşu.

İnsan bir şeye gerçekten konsantre olursa, yani beyin gücüyle her şeyin yapılabileceğine inanıyorum, Reiki bir konsantrasyondan ibaret olamaz mı?

Niye olamaz , çünkü Reiki’yi hiçbir konsantrasyonunuz olmadığı bir ortamda da uygulayabilir ve olumlu sonuçlarını yaşayabilirsiniz. Reiki düşüncenizin kanalize edildiği bir şifa yöntemi değildir. Hep söylendiği gibi Reiki bilinci olan bir enerjidir ve kişinin şifası için gereken doğru ve sağlıklı yolu O bulur. Biz sadece enerjiye kanalız, konsantre olsak da olmasak da...  

SON GİRİŞLER
CHAKRA
RUHSAL AKTÜALİTE
REİKİ
SHAMBALLA ŞİFA SİSTEMİ
NLP
EFT
FENG SHUI
MEDİTASYON
YOGA
YAŞAM KOÇLUĞU
PRATİK BİLGİLER
NADİR ÖZYİĞİTTEN MAKALELER
EVRENDE ZEKİ HAYAT
TEKRARDOĞUŞ-ENKARNASYON
RÜYALAR
PARAPSİKOLOJİ
ÖLÜM-ÖLÜME YAKIN DENEYİMLER-ÖTEALEM
NEW AGE
KAYIP UYGARLIKLAR
YARATICI İMGELEME
REGRESYON TERAPİSİ
ÖZLÜ SÖZLER
ALDEA NIN KALEMİNDEN
GMA-GÜMÜŞ MOR ALEV ENERJİSİ
BOLLUK VE BEREKET BİLİNCİ
ERGÜN ARIKDAL
BEDRİ RUHSELMAN
SPİRİTÜEL PAYLAŞIMLAR
ALİ KARACA'DAN PAYLAŞIMLAR
SİRİUS MİSYONU TEBLİĞLERİ
ALTIN ÜÇGEN ENERJİSİ-GOLDEN TRIANGLE HEALING
IŞIL JALE
MAKALELER
ETKİNLİKLER
BİLİNÇALTI ,TELKİN VE OLUMLAMALAR
DUYURULAR
ÇALIŞMALARIMIZDAN GÖRÜNTÜLER
EĞİTİMLERİMİZ
ÜRÜNLERİMİZ
KİTAPLARIMIZ
SORU-CEVAP BANKASI
ŞİİRLER
ÜYELERİMİZDEN GELEN YAZILAR
HİKAYELER VE ÖYKÜLER
DOĞAL YAŞAM
KİŞİSEL GELİŞİM
TAMAMLAYICI TIP
METAPİSİŞİK SÖZLÜK
RUHSAL TEBLİĞLER
ENERJİ DENGELEME TEKNİKLERİ
TEMEL BİLGİLER
TEMEL KONULAR

 

  ışığa doğru