09.05.2021
ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
 
EĞİTİM,İŞ VE MESLEKİ KARİYER AÇISINDAN YENİ ÇAĞ ANLAYIŞI  

Eğitim, İş ve Mesleki Kariyer Açısından Yeni Çağ Anlayışı

İnsanlık artık kökten bir tekamül sıçrayışına doğru yürümektedir; bu durum büyük bir şuur değişimini beraberinde getirecektir. Bu değişim eğitim, iş ve mesleki kariyer alanlarında da kendini göstermeye başlamıştır. Eğitime tabi tuttuğumuz çocukların büyük kısmının zaten dünya yaşamına aşina olduklarını fark ediyor; onları artık sadece yaş, zeka, sınavlarda başarı vb. gibi kıstaslarla tasnif edemeyeceğimizin farkına varıyoruz. Her öğrenci sadece kişisel potansiyeli bakımından değil, ancak geçmiş hayatlarda edindiği beceri ve bilgileri şuurlu olarak kullanma yeteneği bakımından da bir bireydir. Geçmiş dönemlerde öğrendiklerimizin büyük bir kısmı, yüzeye çok yakın bir yerde bulunurlar; becerikli bir yoklama sayesinde kolayca bu hayatımızın bir parçası olabilirler. Bu, elbette çocuğun geçmişini “görebilen” sonra da bu geçmişi yansıtmasını çocuğa öğretebilen öğretmenlerin yetiştirilmesini gerektirmektedir.
Eğitimin gerçek rolü, bir kişiyi açmak, düşünsel melekelerini geliştirmek, entellektüel merakını teşvik etmektir. Ne yazık ki birçok modern eğitimci, öğrencilerine küçük bilgisayarlarmış gibi davranıp, çocuklar ilgi duysun ya da duymasın, onlar için, önemli olsun ya da olmasın, onlara sadece bilgi yüklemekle ilgilenirler. Çok tartışmalı bir seçme tekniği uygulanır ve çocuklar bir okulun “çizgisine” bağlanıverirler; artık sadece toplumda belli bir işlevi yerine getirmek üzere şartlandırılmışlardır. Öğrenmeyle ilgili bir tavır, genelde sınav materyali toplamakla meşgul bir öğrenci ırkı yaratmıştır. Yani yaratıcı çalışma için hiç zaman kalmamıştır.
Çocuklarımıza bilimsel öğeleri öğretmek tek başına yeterli olmamaktadır. Onlara okumayı, yazmayı, hesap yapmayı öğretmek kadar gerekli olan bir başka şey de kendi kendini yönetmeyi, mantık ve şuur sahibi bir varlık olarak kendi kendine hareket etmeyi öğretmektir. Oysa en az ilgilenilen konu günümüzde çocuklarımızın içsel gelişimleridir. 
Yeni çağda çocuklarımızı artık sadece yaş, zeka, sınavlarda başarı gibi kıstaslarla tasnif edemeyeceğimiz de açıkça ortaya çıkmaktadır. Her öğrencinin sadece kişisel potansiyeli bakımından değil, ancak geçmiş hayatlarda edindiği beceri ve bilgileri şuurlu olarak kullanma yeteneği bakımından da bir birey olduğunu bilmek çok önemlidir. Dışarıdan aynı gibi gözüken çocukların aslında çok farklı yeteneklere sahip olduğunu bilerek hareket edersek onların ruhsal tekamül ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yaşamasına izin verebiliriz. Eğitim ilgi duymadığımız ama almaya mecbur olduğumuz bilgiler halinde bize sunulmamalı; gerçekten kendi potansiyelimizin açığa çıkarılmasını sağlayacak ve hayatımızın çekici ve sürekli bir parçası olacak hale gelmelidir.

KARİYER VE İŞ YAŞAMI

İş hayatında ise maddi başarı başlıca kıstas olarak düşünülüyor ve aileler en çok çocuklarının bu özellikleriyle gurur duyuyorlar. Oysa hayatlarımıza çok daha geniş bir bakış açısından yaklaşabilirsek bu başarı yönelimli yapıya sıkı sıkıya bağlı kalmamamız gerektiğini hissedebileceğiz.
Başarılarımızı hayatımızın esası değil ancak bir parçası gibi düşünebilmeliyiz ve başkaları için yaptıklarımız da aynı ölçüde önem kazanmalıdır. Bugünkü hayatımızda yaptığımız çalışmalar yüzyıllarca sürmüş ve sürecek olan genel tekamülümüzün sadece çok küçük bir parçası olarak düşünüleceğinden, başarısız olmak ya da kariyerimizin yok olması, artık bugün olduğu gibi büyük bir felaket olarak değerlendirilmeyecektir. Önemli olan bir işe verdiğimiz samimi çaba, özen ve yaratıcılık olmalıdır. Son söz olarak bütün dünyevi tecrübelerimizi üç otuz yılla sınırlamaktan vazgeçtiğimizde, zaman konusuna da çok farklı yaklaşacağız. Tek bir noktaya yöneltilmiş, korkutucu bir “başarı” arzusu artık geçerli olmayacak, iç otoritemizin aranışı, hayatımızın esas teması ve var oluş nedeni haline gelecektir.

Yararlanılan Kaynak: New Age - Yeni Çağ Akımı, Lorna St. Aubyn, Ege Meta Yayınları

SON GİRİŞLER
CHAKRA
RUHSAL AKTÜALİTE
REİKİ
SHAMBALLA ŞİFA SİSTEMİ
NLP
EFT
FENG SHUI
MEDİTASYON
YOGA
YAŞAM KOÇLUĞU
PRATİK BİLGİLER
NADİR ÖZYİĞİTTEN MAKALELER
EVRENDE ZEKİ HAYAT
TEKRARDOĞUŞ-ENKARNASYON
RÜYALAR
PARAPSİKOLOJİ
ÖLÜM-ÖLÜME YAKIN DENEYİMLER-ÖTEALEM
NEW AGE
KAYIP UYGARLIKLAR
YARATICI İMGELEME
REGRESYON TERAPİSİ
ÖZLÜ SÖZLER
ALDEA NIN KALEMİNDEN
GMA-GÜMÜŞ MOR ALEV ENERJİSİ
BOLLUK VE BEREKET BİLİNCİ
ERGÜN ARIKDAL
BEDRİ RUHSELMAN
SPİRİTÜEL PAYLAŞIMLAR
ALİ KARACA'DAN PAYLAŞIMLAR
SİRİUS MİSYONU TEBLİĞLERİ
ALTIN ÜÇGEN ENERJİSİ-GOLDEN TRIANGLE HEALING
IŞIL JALE
MAKALELER
ETKİNLİKLER
BİLİNÇALTI ,TELKİN VE OLUMLAMALAR
DUYURULAR
ÇALIŞMALARIMIZDAN GÖRÜNTÜLER
EĞİTİMLERİMİZ
ÜRÜNLERİMİZ
KİTAPLARIMIZ
SORU-CEVAP BANKASI
ŞİİRLER
ÜYELERİMİZDEN GELEN YAZILAR
HİKAYELER VE ÖYKÜLER
DOĞAL YAŞAM
KİŞİSEL GELİŞİM
TAMAMLAYICI TIP
METAPİSİŞİK SÖZLÜK
RUHSAL TEBLİĞLER
ENERJİ DENGELEME TEKNİKLERİ
TEMEL BİLGİLER
TEMEL KONULAR

 

  ışığa doğru