09.05.2021
ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
 
ÖZGÜR İRADE  

Özgür İrade

Değişmez bir yazgı, pek çoğumuz için kabul edilmez bir kavramdır. Kimse özgürlüğünü ve gücünü kaybetmeyi istemez ve kendisine doğumdan itibaren sıkı sıkıya belirlenmiş bir yolu körükörüne işlediğinin söylenmesinden hoşlanmaz. Ayrıca Tanrı vergisi bir kişilik ve geçmiş tarafından kesinkes belirlenmiş bir davranış kalıbına bağımlı olmayı da arzu etmez.
Özgür irade, Yeni Çağ düşüncesinin köşe taşıdır. Her birimiz evrenin ilahi planının bütüncül bir parçası olmakla birlikte ve bu yapı her şeyin tutunduğu ve onsuz hiçbir şeyin işleyemediği bir şey olmakla birlikte, bu plan zarfındaki davranışlarımız ve büyüme hızımız tamamen bize kalmıştır. Doğumla bize verilen hayat kesin bir çizgi arz etmez. Sadece bu güne dek yaşadığımız bütün hayatların bir toplamıdır. Ana hatları tesbit ederken özgür irademizi kullanmışızdır. Şimdi de şartlarla uğraşma konusunda özgür iradeyi kullanmaya devam ederiz. 
Kova Çağı’nın vaatlerinden biri de, özgür irade alanımızın her birimizin çekip çevirebileceği sınırlara dek genişletilmesidir. Gelecek çağın esas vazifelerinden biri olan tüm potansiyellerine erişmeye kişiler ancak bu şekilde ilerleyebilirler. Bu noktaya dek, seçim alanımız sınırlanmıştır. Hemen hepimiz davranışlarımızın bizim adımıza tanımlanabildiği bir çeşit gruba ait olmak zorundayız. Hakiki ya da değil, bilgice bizden yukarıda olduklarını iddia edenleri izlemek zorundayız. Kova Çağı insanı, hayatın ne olması gerektiği konusunda çok daha doğrudan bir algıyla uyum içinde kendi hayatını yürütecek güç ve dayanıklılığa sahip olacaktır. Bu, toplumun kurumları olmayacak demek değildir. Sadece, her birey oynayacağı roller konusunda söyleyecek çok daha fazla şeye sahip olacak demektir. Tavrıyla birlikte yaratma isteğinde varlıklar olarak, yıllar boyu birikmiş yıkıcılıkları ağır basan şartları kabul yerine yeni şartlar tesis edeceğiz.
Özgür irade gerçeğini açık açık telaffuz etmemiz son derece önemlidir. Modern bilgisayar destekli toplumda her şey kendimizi son derece küçük hissetmemize ve nihayet kendi hayatlarımızın sorumluluğunu dahi alamayacak denli ezilmemize yol açıyor. Dev ve duyarsız bir makinenin içine düşmüş gibiyiz. Söz gelimi elektrikler kesilecek olsa elimiz kolumuz bağlanıyor, yaşamımızı mum ışığında sürdürmekten başka çaremiz kalmıyor. Devletin eğitim politikalarını ne kadar beğenmesek de, kanun gereği olduğu için çocuklarımızı okula göndermeye mecburuz. Bu gibi durumlarda özgür iradeden bahsetmek zorlaşıyor, giderek özgür iradeden daha az yararlanmaya başladık. Yine de her şeye rağmen özgür iradeye inancımızı kaybetmememiz gerekiyor.
Bugünlerde karşılaştığımız cesaret kırıcı bir başka konu da özgür iradenin nasıl tezahür ettiği. Tam itaat ve muhafazakarlık feci bir şey olmakla birlikte, özgür iradenin yanlış yönlendirilip geleneksel yapıyı kırdığı ve yıkıcı anti-sosyal davranışlara yol açtığı durumlarda, onlar bile kötünün iyisi gözükebiliyor; buna örnek olarak holiganizm ve cinsel aşırılıklar gösterilebilir. Ancak bu başkaldırılar da, çağdaş hayatın karıncalarınkine benzer niteliğine bir tepki olarak anlaşılabiliyor. Yine de bu tavırlarla, Kova Çağı insanının özgür iradeyi kullanma biçimi arasında pek bir bağlantı gözükmüyor. Yüksek benliğiyle uyumlu ve hayatın gerçek hedefini anlamaya başlamış insanın düşünce ve hareketleri de bu hedef yönünde akıyor. Hangi dış olaylarla karşılaşırsa karşılaşsın bunları gelişimi için kullanıp birer vasıta gibi görebiliyor.
Elimizdeki parametreler çerçevesinde özgür iradenin nasıl kullanılacağını tahayyül için, hayatı bir yolculuk gibi görmek gerekiyor. Trene, Inverness’e gitmek üzere Londra’dan bindikten sonra ani bir kararla Bristol’e gitmemiz söz konusu olamaz ya da karar değiştirip uçakla gitmeye başlayamayız. Londra’ya özgü temel özellikler yol ortasında değiştirilemez. Ancak bu parametreler dahilinde tam bir seçme özgürlüğü vardır. İstesek, tüm vagonu kapatır İskoçya’ya uyuya dinlene gideriz. İstersek koridorda bir aşağı bir yukarı volta atarak herkesi çılgına çevirebiliriz. Kuşetleri ateşe verebilir, restorandaki tüm tabakları kırabiliriz. Valizimizi tüm trene yetecek kadar çok ilaç ve ilk yardım malzemesiyle doldurabilir, hatta palyaço kılığına girip, çocuklara bir gösteri bile düzenleyebiliriz. İmkanlar sınırsızdır. Belli limitler dahilinde, özgür irade tam bir serbestlik içindedir ve spiritüel kanunun ilginç paradokslarından biri gereği, ne kadar yasaya uygun davranırsak, özgürlüğümüz de o ölçüde artar.

SON GİRİŞLER
CHAKRA
RUHSAL AKTÜALİTE
REİKİ
SHAMBALLA ŞİFA SİSTEMİ
NLP
EFT
FENG SHUI
MEDİTASYON
YOGA
YAŞAM KOÇLUĞU
PRATİK BİLGİLER
NADİR ÖZYİĞİTTEN MAKALELER
EVRENDE ZEKİ HAYAT
TEKRARDOĞUŞ-ENKARNASYON
RÜYALAR
PARAPSİKOLOJİ
ÖLÜM-ÖLÜME YAKIN DENEYİMLER-ÖTEALEM
NEW AGE
KAYIP UYGARLIKLAR
YARATICI İMGELEME
REGRESYON TERAPİSİ
ÖZLÜ SÖZLER
ALDEA NIN KALEMİNDEN
GMA-GÜMÜŞ MOR ALEV ENERJİSİ
BOLLUK VE BEREKET BİLİNCİ
ERGÜN ARIKDAL
BEDRİ RUHSELMAN
SPİRİTÜEL PAYLAŞIMLAR
ALİ KARACA'DAN PAYLAŞIMLAR
SİRİUS MİSYONU TEBLİĞLERİ
ALTIN ÜÇGEN ENERJİSİ-GOLDEN TRIANGLE HEALING
IŞIL JALE
MAKALELER
ETKİNLİKLER
BİLİNÇALTI ,TELKİN VE OLUMLAMALAR
DUYURULAR
ÇALIŞMALARIMIZDAN GÖRÜNTÜLER
EĞİTİMLERİMİZ
ÜRÜNLERİMİZ
KİTAPLARIMIZ
SORU-CEVAP BANKASI
ŞİİRLER
ÜYELERİMİZDEN GELEN YAZILAR
HİKAYELER VE ÖYKÜLER
DOĞAL YAŞAM
KİŞİSEL GELİŞİM
TAMAMLAYICI TIP
METAPİSİŞİK SÖZLÜK
RUHSAL TEBLİĞLER
ENERJİ DENGELEME TEKNİKLERİ
TEMEL BİLGİLER
TEMEL KONULAR

 

  ışığa doğru