20.09.2020
ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
 
USUİ REİKİ  
     
          USUI REİKİ 


Usui Reiki Türkiye'de ve kıbrısta kısaca Reiki olarak adlandırılan temel enerji sistemidir. Diğer enerji sistemlerinin çogu Usui Reiki kökenli ve orijinlidir. Şifa çalışmalarına başlamak isteyenlere öncelikle temel olarak Usui Reiki 1 egitimi ile başlamaları tavsiye edilir.

KUNDALINI REİKİ

Kundalini Reiki Nedir?

Kundalini reiki oldukça sade ve oldukça etkili bir şifa sistemidir. Temeli vücuttaki şifa kanallarının ve chakraların açılması ve niyet ederek kendimize yada başkalarına şifa vermeye dayanır.

Bizler yerküre enerjisini 1. chakradan (kök chakra) vücudumuza alırız. Bu enerji tüm chakraları ve ana enerji kanallarını dolaşarak tepe chakaradan çıkar. Kundalini enerji kanalı kök chakrada başlar ve tepe chakrada son bulur. Kundalininin açılmasıyla chakralar tam olarak temizlenir ve enerji kanalları açılır. Bu şekilde vücuda giren yerküre enerjisi artar, bu enerji chakraları daha çok besler ve devam ettiği enerji kanallarını açar. Kundalini enerjisine kundalini ateşi de denir.

Kundalini Reiki Mr.Ole Gabrielsen tarafından dünyaya tanıtılmıştır. Mr.Ole Gabrielsen Danimarkalı bir meditasyon masterıdır. Mr.Ole Gabrielsen ile Master Kuthumi'nin yaptığı çalışmalar ve ruhani bilgi alışverişleri sayesinde Kundalini Reiki tekniği doğmuştur. Şu ana kadar Kundalini Reiki uygulayıcıları bunun büyük faydalarını görmüşlerdir ve tüm dünyada büyük bir hızla yaygınlaşmaktadır.Kundalini Reiki Eğitimi:

Kundalini Reiki eğitimi inisiyasyonla gerçekleşen bir eğitimdir. Yani Reiki'de olduğu gibi Kundalini Master'ın sizi bu enerjiye uyumlaması gerekmektedir. Bir Kundalini Master tarafından uyumlanmadan Kundalini Reiki enerjisini kullanamazsınız.

Kundalini Reiki 3 eğitimden oluşmaktadır.

Kundalini 1: Birinci inisiyasyonla verilen eğitimdir. Bu inisiyasyonda şifa kanalları ve chakralar açılır,vücut Kundalini 2 için hazırlanır. İnisiyasyon oldukça güçlüdür ve kişinin enerji kanallarını oldukça yoğun etkiler. Usui Reiki 1,2,3 inisiyasyonlarına eş değer bir etkisi vardır. Bu inisiyonla birlikte şifa teknikleri, uzağa enerji gönderimi öğretilir. 25 dakika süren bir inisiyasyondur.

Kundalini 2: Bu inisiyasyonla birlikte tüm enerji kanalları kuvvetlendirilir, kundalini uyandırılır ve kundalini ateşi yakılır. Ana enerji kanalının açıldığı bu inisiyasyonda Kundalini Solar Plexus chakrasına ulaşır. Öğretilen özel bir meditasyon ile çok kısa zamanda Kundalini ateş enerjisi yükseltilir. Sonuçta bütün chakralar açılır ve temizlenir, enerji sistemi aydınlatılır. Vücut Kundalini 3 için hazırlanır. Kundalini 2, Kundalini 1'den en az 2 gün sonra verilmelidir.25 dakika süren bir inisiyasyondur.

Kundalini 3: Kundalini Master seviyesidir. Bu seviyede bütün chakralar açılır, önceki inisiyasyonlar kuvvetlendirilir.Kundalini ateşi tepe chakraya kadar çıkartılır. Bu inisiyasyondan sonra Kundalini bütün vücutta yükselir. Kundalini 2 inisiyasyonundan en az 5 gün sonra yapılmalıdır. 25 dakika süren bir inisiyasyondur.

KARUNA Kİ

Karun Ki Nedir?

Karuna Ki,Merhamet Enerjisi yada daha uygun bir şekilde "Merhamet Enerjisinin Yolu" anlamına gelir. İyileştiren ve yaratılışın merhametini bütün yaratılanlara dağıtan bir enerjidir.

Karuna Ki kalp merkezli bir iyileştirmedir. Burada bunun bir din olmadığı açıkça ortaya konulmalıdır. Bu bir iyileştirme yöntemidir ve merhameti işlemek için hazırlanmış bir meditasyon uygulamasıdır. Sevgiyi ve merhameti dağıtmak her zaman yapmaya değer harika bir çalışmadır.

Karuna Ki'nin Reiki enerjisinden daha güçlü olduğuna dair hiç bir iddiası yoktur. Karuna Ki sadece bir şifa sanatıdır ve uygulamacıların deneyimleriyle her geçen gün geliştirilmektedir.

Karuna Ki, Karuna Reiki'den farklı bir kulvardadır. Sembolleri büyük ölçüde aynı olsa bile şifaya yaklaşımı ve uygulamaları farklıdır.

Karuna Ki'nin kendine özel meditasyonları bulunmaktadır ve bu meditasyonlar şifa enerjisini arttırıcı etkiler yapmaktadır.

Birinin gerçekten iyileştirilmesi sadece mükemmel sevgiyle mümkündür.Karuna Ki'nin de temel amacı bu mükemmel sevgiye ve merhamet enerjisine bağlanmak ve bu şekilde şifa kanalı haline gelebilmektir.

Karuna Ki'yi isteyen herkes öğrenebilir, Usui Reiki gibi herkese açıktır. Karuna Ki sistemi,markalardan,kayıtlardan,çatışan bağlılıklardan ve dış kontrollerden bağımsızdır. Bu sistemin öğretmenleri kendilerinin bireysel öğrencilerinin ihtiyaçlarına uyacak tarzda gördükleri yeni materyaller eklemekte serbesttirler.Karuna Ki ve Usui Reiki:

Karuna Ki Usui Reiki'den üstün olduğunu iddia etmemektedir. Usui Reiki uygulayıcıları için onun enerjisinin hissedilişi farklıdır. Bir şifa çalışmasında hangisinin daha etkili olduğu yada kullanılması gerektiği size söylenemez. Ancak buna sezgilerinizle siz karar verebilirsiniz. Benim şahsi deenyimlerim önce Usui Reiki ile bir şifa çalışması yapıp daha sonra uygun gördüğüm şekilde Karuna Ki sembolleri yada yöntemleriyle çalışmayı sonlandırmanın çok etkili olduğu göstermektedir.

Özellikle bir kanser vakkasında standart Usui Reiki uygulamasından sonra ur bulunan bölgeye Halu ile enerji göndermek daha sonra kalp bölgesinde Heart'ı kullanmak ve en son topraklanma için ayak altlarında Rama kullanmak son derece etkili olacaktır. Karuna Ki eğitimi aldıktan sonra nasıl bir uygulama yapacağınıza siz karar verebilecek seviyeye geleceksiniz.

Bir şifa seansında sadece Usui Reiki ile çalışabileceğiniz gibi sadece Karuna Ki ile çalışmayı da tercih edebilirsiniz. Yada her ikisiyle birlikte bir çalışma yapabilirsiniz. Bu sezgilerinizle vermeniz gereken bir karardır.Karuna Ki eğitiminizde bu kararı almanız konusunda size yardımcı olacaktır.Karun Ki Eğitiminde Neler Öğrenilir?

Karuna Ki'nin 13 sembolünü ve bu sembollerin kullanım alanlarını öğreneceksiniz.

Karuna Ki'nin 4 farklı meditasyonunu ve bu meditasyonlarla şifa kanalınızı nasıl geliştireceğiniz öğreneceksiniz.

Hasta bir kişinin vücudunu tarayarak sorunu bölgeyi bulmayı öğreneceksiniz. Ayrıca uzaktaki kişilerinde vücudunu tarayarak sorunlu bölgeyi bulmayı öğreneceksiniz.

Mudaları ve mudraların şifa seansında ve meditasyonda kullanımını öğreneceksiniz.

Karuna Ki ile yakından yada uzaktan nasıl şifa çalışması yapacağınızı ve başka insanlara ve kendinize nasıl iyileştirici enerji göndereceğinizi öğreneceksiniz.Karuna Ki Sembolleri:

ZONAR: Çalışmalarda ilk başta kullanılır ve acıyı azaltmaya yardım eder. Hücresel boyuttaki travmaları tedavi eder.

HALU: Zonardan daha yüksek boyutlarda ve seviyelerde çalışan bir semboldür. Sorunlu olan bölgeye ışır ve şifa enerjisini bu noktaya ışınlar. Bilinçaltındaki negatif paternleri ve blokajları çözer.

HARTH: Duygusal sorunların iyileştirilmesinde kullanılır. Yaşama güzellik,denge ve ahenk verir. Kötü alışkanlıklardan kurtulmak içinde kullanılır.

RAMA: Topraklanmada ve yeryüzü enerjisi ile bağlantı kurmada kullanılır.Alt chakralarda kullanımı çok etkilidir. Alt chakralarla üst chakralar arasında denge sağlar. Kristalleri ve odayı da temizlemekte kullanılır.

GNOSA: Yüksek benliğimizle bağlantı kurmamızı sağlar. Ruhsal ve mistik bilgiye ulaşmak için kullanılır.

KRİYA: Denge sağlamak ve farkındalığı arttırmak için kullanılır. Hafızayı geliştirici ve öğrenmeyi kolaylaştırıcı etkisi vardır. Düşünceleri harekete geçirtir ve aksiyon sağlar.

IAVA: Şartlanmalarımızdan kurtulmamıza yardım eder ve farkındalığımızı arttırır. Gezegensel iyileşme içinde kullanılır. (savaş,sel,deprem vs...)

SHANTİ: Geçmişe takılıp kalmamızı engeller,şimdiki zamanda uyumlu yaşamamızı sağlar,kendimiz için hazırladığımız geleceği açığa çıkarır.

OM: Evren fonksiyonlarını bir bütün olarak temsil eder. Hayatlarımıza bütünlük getirir. Havayı temizleme ,stabilize etme ve kesinleştirmede kullanılır. Işık getirir,temizler ve koruyucu etki yapar.

DUMO: Bütün chakralarla bağlantı kurar ve onları açar ve kundalini ateşinin akışını sağlayan merkezi kanalize eder.

USUI DAİ KO MYO: Her chakranın ,merkezin ve bedenin ve zihnin birleşimini canlandırır. Bütün hastalığın ruhsal bedenlerde oluşan bulutlardan geldiği düşünülür ve Dai Ko Mi ruhsal bedeni temizler ve iyileştirir.

TİBETAN FİRE SERPENT: Meditasyon veya iyileştirmede daha çok denge ve yenilik için kullanilabilir.

RAKU: Uyumlama esnasında kullanılan bir semboldür. Master ile öğrencisinin auratik alanlarını ayırmak için ve hara çizgisini aktive etmek için kullanılır.Karuna Ki Meditasyonları:

Karuna Ki'nin 4 çeşit meditasyonu vardır.

İlk Karuna Ki meditasyonu iyileştirme kanalını kuvvetlendirmeye,kişisel Chi'yi yükseltmeye ve benliği iyileştirmeye odaklanmak için özel nefes almayı kullanan bir aktivitedir.

İkinci Karuna Ki meditasyonu merhamet enerji üzerine meditasyon yapmaktır.Meditasyon merhametinizi tüm everene yaymanızı da sağlar.

Üçüncü Karuna Ki meditasyonu sembollerdir. Karuna sembolleriyle meditasyon,sembollerle bağlantının gelişimini sağlar ve böylece sistemin tabanı olan merhamet, kalp bağlantısı da gelişir.

Dördüncü Karuna Ki meditasyonu tonlama kullanmadır. Bu uygulama Karuna Ki meditasyonunun ilk tipinde de etkileri değiştirmek veya artırmak için kullanılabilir.

GOLDEN TRIANGLE:

Golden Triangle 1986 yilinda James Purner tarafIndan derin Budha meditasyonu esnasında gelen vizyonlarla ortaya çikartılmış bir sistemdir.

Golden Triangle yeni bir enerji sistemine dayalı bir şifa yöntemidir. Bu sistem oldukça güçlü bir enerji titresimine sahip olan bir Golden Triangle enerjisine dayanır. Ancak bir Reiki sistemi değildir.

Golden Triangle'nin kendine özel bir sembolü vardir. Şifa çalışmaları için kullanılsa da temelde üçüncü gözle ilgili bir enerji sistemidir ve üçüncü gözü aktive eder.Sezgilerin gelişmesi için Golden Triangle enerji sistemi etkili olarak kullanılabilir. Ayrıca kundalini enerjisini aktive edici ve diger chakralarla da ilgili çalışmaları vardır.

Temel olarak üçüncü gözümüzün aktivasyonu ile ilgili olsa da Golden Triangle sistemiyle yakından yada uzaktan şifa çalışmları yapılabilmektedir.Özellikle ağır hastalıklarda bu enerji sistemi rahatlıkla kullanılabilir. (kanser,astim,hepatit,AIDS vb..)

Enerji sistemi inisiyasyona ögretilir ve ögrenmesi kadar uygulaması da çok kolaydır.

Eğitimi aldiktan sonra sizde Golden Triangle Uygulmacısı ve Eğitmeni olursunuz. Bu eğitimi almak için en az Usui Reiki 1 egitimi almış olmanız gereklidir.

IMERA REİKİ:

Imera Reiki oldukça güçlü ve üst düzey bir Reiki sistemidir.Bu sistem sadece Usui Reiki, Seichim Reiki veya Karuna Reiki gibi Reiki çeşitlerinin masterlarına ögretilir. Imera Reiki,daha çok reiki anlamına gelir.Alıcıya da vericiye de sifa veren bir enerjidir.Bu enerji çesidinde semboller yoktur ve uyumlanması çok kolaydır.Ancak enerjiye alışkın olmayan bir insan için bu uyumlama Imera Reiki 'nin güçlü titresiminden dolayi zorlu bir süreç olacaktır.Bu yüzden sadece masterlara ögretilir ve egitimini alanlarda bu sistemin Master'i olurlar. Imera Reiki fiziksel, zihinsel,duygusal ve ruhsal sifa için kullanılır.Bunun yanı sıra bir diğer özelligi de istenen olumlu amaçlar içinde kullanilabilir olmasidir.Kişinin dilediği gelecek yada ulaşmak istedigi amaçlar için Imera Reiki ile sifa seansları yapılabilir. Bir çok kullanıcı güçlü spritüel bağlantılar deneyimlemiştir. Imera Reiki bir çok yeteneğinizi ortaya çıkartır.Imera Reiki bastırılmış sorunları ortaya çıkartmakta oldukça yeteneklidir.(psikolojik,duygusal yada spiritüel travmalar gibi) Imera Reiki oldukça etkili bir rahatlıkla ve uzaktan şifa için yoğunlukla kullanılabilir. Imera Reiki ile yakından ve uzaktan şifa verebilirsiniz ve uyumlama süreci de hem yakindan hem uzaktan yapilabilir. Oldukça etkili ve güçlü bir sistem olan Imera Reiki anlatmakla anlaşılabilecek bir enerji değildir.Mutlaka onu deneyimlemeli ve etkilerini yasamalısınız.

VIOLET FLAME REİKİ:

Ivy Moore yaptığı çalışmalarla 40 tane sembol bulmuştur. Bu semboller çok eski olmasına rağmen yeni bulunmuşlardır ve bu yeni reiki sisteminin adı Violet Flame Reiki'dir. Violet Flame Reiki diğer reiki sistemlerinden üstün ya da güçlü değildir. Ancak farklı bir frekansı vardır. Bu bir çok kristalin bir arada bulunduğu kuvars salkımında her bir kristalin kendine özgü enerjisi olduğu kavramıyla açıklanabilir. Violet Flame Reiki'nin titreşimi oldukça etkilidir.

Violet Flame Reiki'nin enerjisi aya benzer. Dİşi ve yumuşak bir enerji alanına sahiptir. Bu sistemin vurgusu saf bir kalple iyilestirme üzerinedir. Violet Flame Reiki enerjisinin en öenmli özelliklerinden biri auratik alanda korunma kalkanı oluşturmasıdır. Violet Flame Reiki inisiyasyonu almış olan kişiler bu enerjiyi kullanmasalar bile auralarında oluşan güçlü etki ile negatif etkilerden korunmayı başaracaklardır.

Violet Flame Reiki aslında tek bir dereceli bir enerji sistemidir. Ancak 40 sembole bir anda uyumlanmak kolay olmadığından uyumlamalar 4 ayrı seferde yapılabilir. 39 sembolü kullanım için 1 sembol ise uyumlama içindir. Sembollerin kullanım alanları oldukça çeşitlidir.

Usui Reiki 1 derecesinde olanlar uyumlamaları alabililer ancak semboller kendilerine verilmez. Enerjiye bağlandıklarında hangi sembol doğru ise o kendiliğinden çalışmaya başlayacaktır. Usui Reiki 2. derecede olanlara masterlık sembolü hariç tüm semboller verilir. Usui Reiki Master olanlara ise masterlık sembolüde verilerek artık bu enerji sisteminin master'ı olmaları sağlanır.

Violet Flame Reiki enerjisi kullanımı çok zevkli ve kişiyi derinden etkileyen olumlu bir enerjidir.Dünyada çok yaygın olarak kullanılmaktadır ve kullanıcılarının yaşamına sevgi getiremektedir.

SACRED FLAMES REİKİ:

Sacred Flames Reiki Allison Dahlhaus'un geliştirdiği bir enerji sistemidir. Allison şifacılık konusunda detaylı çalışmalar yapan eğitimci yazar,nternational Natural Healers Association'da yönetici müdür ve aynı zamanda Reiki Blessings Akademi'nin baskanıdır.

Sacred Flames Reiki yeni bir enerji sistemidir ve en önemli özelliği renk terapi, imgeleme ve geleneksel japon Reiki ve mum çalışmalarını da bünyesinde barındırmaktadır.

Sacred Flames Reiki'nin tek bir derecesi vardır ve SFR'yi öğrenmek için daha önceden Usui Reiki eğitimi almış olmanıza gerek yoktur. SFR öğrenenler bu sitemi tek inisiyasonla öğrenir ve başkalarına da öğretme hakkını elde ederler. Yani Sacred Flames Reiki Master olurlar.

Sacred Flames Reiki'nin sembolleri yoktur ve uygulanması son derece kolaydır. Ancak öğrendikten sonra son derece etkili olarak kullanabilirsiniz. Sistem imgeleme ve meditasyon çalışmalarını barındırır. Yapılan çalışmalar fiziksel, duygusal,zihinsel ve ruhsal şifa verir.

SFR'de ateş ile yapılan çalışmalar çok önemlidir. Ateş negatif enerjilerden koruyucudur ve meditasyon esnasında son derece dinlendiricidir. Sacred Flames Reiki'de mum ile yapılan çalışmalar çok önemlidir.

Sacred Flames Reiki uyumlamasından sonra bir temizlik dönemine girebilirsiniz. Bu süreç genelde 21-30 gün sürer ve bu süreçte sigara,alkol, kırmızı et,kahve gibi zarar verici maddelerden uzak durmak ve bol bol su içmek önerilir. Eğer bu temizlenme süreci yoğun olursa bu süreci daha hafif yaşamak için dilekte bulunduğunuzda belirtiler azalacaktır. Vücudunuzdaki tüm negatiflikler bitene kadar temizleme süreci devam eder.

TAKYON:

Kurucusu Ole Gabrielsen'in kendi ifadesiyle; Takyon (ya da Tacyon, Tachyon) bir frekans/enerji değildir ama bütün frekansların tohumu olduğu düşünülür. Herşey Takyon'dan gelişir/meydana gelir.Takyon, uyumsuzluğun yakınına geldiğinde, denge yaratır.Mükemmel form Takyon'da kodlanmıştır.Takyon şifa vermez ama vücut Takyon'u şifa için ihtiyaç duyulan enerjiye dönüştürür.Takyon ışık hızından daha hızlıdır.Takyon EMF'nin (örneğin; elektrikli cihazların oluşturduğu elektromanyetik alanlar) yakınına geldiğinde, negatif alanların etkilerini pozitif enerjilere dönüştürür.

Takyon'a uyumlandıktan sonra titreşimleriniz değişir, bu nedenle hastalıklar kendiliğinden ortadan kalkar. Başkalarına şifa verirken ya ellerinizi Takyon anteni olarak kullanarak alıcının bedenindeki sorunlu bölgelere şifa verirsiniz ya da Takyon antenlerini kullanırsınız. Takyon'un amacı bedeninizin titreşimlerini yükselterek hasta olmayı önlemektir. Takyon 9 aşamalık bir eğitimdir. Uyumlanmak için hiçbir ön koşul yoktur.

Takyon 1: Burada Takyon'a uyumlanırsınız/Takyon gücünü kazanırsınız. Vücudun üzerine konulan aletler geliştirmeyi, suya enerji yüklemeyi, elektromanyetik alanı nötr duruma getirmeyi vb öğrenirsiniz.

Takyon 2: İleri uyumlanma/Takyon gücünü daha çok kazanma

Takyon 3: İleri uyumlanma/Takyon gücünü daha çok kazanma. Tedavide kullanmak için daha güçlü aletler yapmayı öğrenirsiniz. Ayrıca Takyon 1 - 2 - 3 uyumlamaları yaparsınız.

Takyon 4 - 5 - 6: Takyon'a daha ileri uyumlanma (Takyon 6'dan sonra yüzde 100) Enerjiyi yönlendirmek için bir Lazer anteninin nasıl yaratılacağı kuramı. Takyon 4 -5 -6 uyumlamaları yapabilirsiniz.

Takyon 7 - 8 - 9: Takyon'a daha ileri uyumlanma (Takyon 9'dan sonra yüzde 300) Bedeninizi yavaş yavaş bir Takyon antenine nasıl dönüştüreceğiniz gösterilir. Takyon 7 - 8 - 9 uyumlamaları yapabilirsiniz. Her uyumlamanın arasında bir günlük bir tamamlanma süreci olmalıdır.

REİKİ'NİN HAYATIMIZA AKTARIMI VE KULLANIMI:

Reiki’yi nerelerde kullanabiliriz, hayatımızda nelere aktarabiliriz? Aslında tek ve kısa bir cevabı var, heryerde !

Konuyu biraz açalım, birkaç konu başlığında toplayalım:

Mekan Temizliği:

Bulunduğunuz mekanı enerjetik olarak temizlemeniz, arındırmanız mümkündür. Bulunulan ortamda negatif ( durgun ) enerjilerin arındırılmasında kullanabiliriz. Bizi negatif besleyen ( enerji alanımız “ auramızı” küçülten, kendimizi kötü, zayıf, sağlıksız hissettiren )enerji alanını temizler. İyi, sağlıklı, keyifli hissettirecek bir ortam haline getirir. 2.aşama eğitiminde alınan sembol bilgileri ile de bu çalışma daha uzun süre etkili kalabilecek hale getirilebilir. Uygulayacağımız bir şifa çalışması ya da meditasyon, bir toplantı, önemli bir görüşme öncesi ve sonrası mekan temizliği olumlu sonuçlar verir.

Eşyalar:

Korumak istediğimiz, arızalanan, çalışmayan bütün makine ve eşyalarda uygulayabiliriz. Sıkışan kilit, cep telefon şarjı, akü, bilgisayar errorlerinde, nasıl sonuçlar verdiği hemen tüm Reiki kitaplarında rastlayabileceğiniz, kendi uygulamalarınızda da bundan farklı olmadığını yaşayabileceğiniz örneklerdir. Başlangıçta şaşırtıcı gelen bu hoş denemeleri yapabilirsiniz.

Meditasyonlar, spiritüel çalışmalar:

Reiki’nin verdiği derinlikle meditasyon çalışmalarınızdaki farkındalık ve keyfi daha yoğun yaşayabilirsiniz. Dünya ana bağlantımızı naif bir şekilde hatırlatan, birey-evren dengelerini kuvvetlendirecek sonuçları yaşayabilirsiniz. Duygu ve düşüncelerinizin özüne inebilip, gerçekten kendinizi tanıma yolunda önemli adımlar atabilirsiniz.

İlaçlar:

Kullandığınız ilaçların etkilerini olumlu anlamda kuvvetlendirmede, ( ilaç etkisinin daha erken başladığı ve etki süresinin uzadığı gibi), ilaçların yan etkilerindeki azalmaları gözlemleyebilirsiniz. Tıbbi tedavilerin olumlu sonuçlarının daha seri bir şekilde gerçekleştiğine şahit olabilirsiniz.

Besinler:

Yemeklere uyguladığınız zaman yemeklerin lezzetlerinin farkedilir şekilde arttığına tanık olabilirsiniz. Bunun besinlerdeki toksinlerin ve katkı maddelerinin arınması ile alakalı olduğunu hissedebilirsiniz. Misafirlerinize Reiki verdiğiniz ve vermediğiniz yemekler ile onlara belli etmeden hoş sürprizler yapabilirsiniz. İçeriğinde çok özel malzemeler olmayan bir yemek ya da mezenin Reiki uygulaması ile nasıl tercih edilir hale geldiğini gözlemleyebilirsiniz.

Koruma Amaçlı:

Kendinizi, mekanınızı, eşyalarınızı dış negatif etkilerden koruyabilirsiniz. Özellikle 2. aşama sembol eğitimi ile bunu daha uzun süreli etkili halde gerçekleştirebilirsiniz.

Hoşlanmadığınız, enerjetik anlamda iyi hissetirmeyen kişi ya da ortamlarda koruma prosedürünün ne kadar rahatlatıcı olduğunu gözlemleyebilirsiniz.

Bitki ve Hayvanlarda Uygulama:

Bitki ve ihtiyacı olduğunu gördüğünüz hayvanlardaki uygulamaların ne kadar şaşırtıcı sonuçlar verdiğine şahit olabilirsiniz. Özellikle bu konuda ne kadar önyargısız cevaplar geldiğini bilerek yaşayacaklarınız sizler için çok hoş deneyimler olacaktır

Hamilelikte Reiki:

Bu konuyu ayrı bir başlıkta vermemizin nedeni hamileliğin herhangi bir şifa prosedürü gerektiren durumlardan daha farklı ve daha özel olmasındandır.

Çin geleneğinde doğum günü dünyaya geliş günü değil, ana rahmine düşme anı olarak kabul edilir. Bu da gösteriyor ki, intra-uterin dönem (anne karnında geçen dönem ) bizim hayatımızın bir parçası hem de çok önemli bir parçasıdır. Batı tıbbı da bu konuya özellikle son yıllarda çok yoğun şekilde eğilmiştir.

Ana karnındaki gelişim özellikle teknolojinin gelişmesiyle daha detaylı şekilde incelenebilir hale gelmiş, bu dönemde gerçekleşen patolojilerin ve doğum anındaki patolojilerin ileriki yıllarda nasıl etkiler ortaya çıkarabildiği daha detaylı bir şekilde takip edilebilmiştir.

Halen bütün detaylarıyla bilinemese de bu dönemin önemi hepimizin malumudur. Özellikle bu dönemde bebeğe verilecek Reiki’nin ne denli olumlu etkilerde bulunduğu deneyimlerde aktarılmaktadır. Anne adayının hamilelik dönemini rahat ve huzurlu geçirebilmesine katkıları artık bilinen bir gerçektir. Bebeğin bu dönemde, doğumunda ve doğumu sonrasında Reiki enerjisiyle ne kadar olumlu şekilde beslendiği de yine tüm deneyimlerin ortak paydasıdır.

Sevginin en saf ve temiz hali ile beslediği anne-bebek ilişkisi, Reiki’nin ön koşulsuz sevgi ve şifa desteği ile harikulade bir tablo ortaya çıkarmaktadır.

Reiki’nin hayatımıza, günlük kullanımımıza aktarımı sadece yukarıdaki başlıklardan ibaret değildir. Aklınıza gelen her yerde her koşulda Reiki size kapalı zannettiğiniz kapıları açan bir destektir. Reiki’yi kullanmaktan çekinmeyin. Özellikle tıp mensubu arkadaşlarımıza ve diş hekimi meslekdaşlarımıza hastalarında destekleyici tedavi olarak kullanmalarını tavsiye ederim. Sonuçları hem hasta hem de hekim için tatminkar olacak hoş deneyimleri yaşamanızı yürekten dilerim.

Reiki ile değil Reiki’yi yaşayacağımız ışık dolu günler dileği ile...


SON GİRİŞLER
CHAKRA
RUHSAL AKTÜALİTE
REİKİ
SHAMBALLA ŞİFA SİSTEMİ
NLP
EFT
FENG SHUI
MEDİTASYON
YOGA
YAŞAM KOÇLUĞU
PRATİK BİLGİLER
NADİR ÖZYİĞİTTEN MAKALELER
EVRENDE ZEKİ HAYAT
TEKRARDOĞUŞ-ENKARNASYON
RÜYALAR
PARAPSİKOLOJİ
ÖLÜM-ÖLÜME YAKIN DENEYİMLER-ÖTEALEM
NEW AGE
KAYIP UYGARLIKLAR
YARATICI İMGELEME
REGRESYON TERAPİSİ
ÖZLÜ SÖZLER
ALDEA NIN KALEMİNDEN
GMA-GÜMÜŞ MOR ALEV ENERJİSİ
BOLLUK VE BEREKET BİLİNCİ
ERGÜN ARIKDAL
BEDRİ RUHSELMAN
SPİRİTÜEL PAYLAŞIMLAR
ALİ KARACA'DAN PAYLAŞIMLAR
SİRİUS MİSYONU TEBLİĞLERİ
ALTIN ÜÇGEN ENERJİSİ-GOLDEN TRIANGLE HEALING
IŞIL JALE
MAKALELER
ETKİNLİKLER
BİLİNÇALTI ,TELKİN VE OLUMLAMALAR
DUYURULAR
ÇALIŞMALARIMIZDAN GÖRÜNTÜLER
EĞİTİMLERİMİZ
ÜRÜNLERİMİZ
KİTAPLARIMIZ
SORU-CEVAP BANKASI
ŞİİRLER
ÜYELERİMİZDEN GELEN YAZILAR
HİKAYELER VE ÖYKÜLER
DOĞAL YAŞAM
KİŞİSEL GELİŞİM
TAMAMLAYICI TIP
METAPİSİŞİK SÖZLÜK
RUHSAL TEBLİĞLER
ENERJİ DENGELEME TEKNİKLERİ
TEMEL BİLGİLER
TEMEL KONULAR

 

  ışığa doğru