09.05.2021
ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
 
TOPLUMSAL DEĞİŞİMLER  
TOPLUMSAL DEĞİŞİMLER 
Medyom: Macit ARAY 

TOPLUMLARIN manevi çöküş dönemleri öyle bir sona doğru yürür ki peygamberlerin gelmeleriyle, büyük toplumsal değişimler yapmakla görevli kişilerin bütün önlemleriyle bir süre için rahatlama hâkim olur gibi görünür. Fakat sonunda toplumsal ahlâk düzeninin çökmesi yönünden huzura ve akla yönelik denge devam edemez olur ve sonunda doğal bir olayın ya da toplumsal bir felâketin bu topluma ve bu toplum hayatına son verdiğine şahit olabilirsiniz. Böylece tarihi dönemler, ulusların bu tür kaderler ile baş başa kaldıklarını göstermektedir. Ellerinizdeki belgeler bunlardan yeteri kadarını kanıtlayabilir ve bundan sonrası için de birçok keşifler ve ibret verici neticeler görülebilir. Denizlerin altındaki kıtalar, insanların bir zaman yeryüzündeki mutluluklarının şahlanan şiddetli arzular hâline dönüşmesinden sonra bir çöküntü ile son bulmasıyla oluşmuştur. Pompei Harabeleri bunun belli başlı örneklerinden biridir.

Öyle ise toplumun maddi ve manevi dengesini oluşturan etken ahlâktır diye tanımlanabilir. Ahlâkın bu en saf ve sade tanımı insanların kaderlerini, toplum düzeni içerisinde öğreten bir süreçtir. Kemâl (olgunluk) yalnız ahlâk yolunun izlenmesiyle elde edilen bir sonuç değildir. Kemâl ancak, anlayışın ahlâk düzeni içinde yürüyüşünden ve yükselişinden elde edilir. Bu nedenle, sadece güzel karakterli olmak, tekâmül için yeterli değildir. Aynı zamanda bilginin ve birçok becerilerin ve sanatların maddi ve manevi bütün araçlarıyla bir kemâl ifade etmesi imkânı yoktur. Ancak, bunların dışında olan ahlâk ögesini eklemek gerekir.

Dünya hayatının aşamaları, toplumlar bakımından büyük duraksamalar görmüştür. Hatta asırlarca insan hayatının akmadığı dünya aşamaları vardır. Bu bakımdan, tarihte bazı boşluklara rastlamak mümkün olabilir. Bu boşluklarda insan kaderinin yeni baştan düzenlenmesine doğru gidildiği meselesi akla gelebilir. Bu bir bakımdan doğrudur. Sizi inciten iki olay vardır: Birincisi şiddetli arzularınıza ters olan bir konu ve hareket karşısında incinirsiniz, yani ihtiyacınıza cevap vermeyecek olan olaylar size aykırı gelir, cehennem gibi görünür. İkincisi de sizi toplum düzenlerine ısındıracak (alıştıracak) bütünsel yasaların, sizin ruhsal enerjiniz üzerinde bir baskı etkisi yapmasından doğar.

Böylece, toplum hayatındaki düzenin dışına fırlamak isteyenler yok olup giderler. Yok olmanın bu beşeri anlamı, doğal anlamı ile de oluşabilir. Depremlerin, yangınların, kuraklıkların, şiddetli tayfunların insanları yeryüzünden silip süpürdüğü çok defa görülmüştür. Mezopotamya’da bunun belli başlı belirtileri vardır. Avrupa’da, Amerika’da, Arabistan’da hatta çöllerin güneyinde ve kutba yakın bölgelerde bile insanların çok büyük hayat maceraları sırasında izledikleri çeşitli yolların birer yıkılma sonucunda tükendiklerine şahit olunmuştur. Bütün oluşumlar tarihi bir hikâyeden ibarettir. Asıl problem kendinizi bu düzene göre ayarlayabilmektir. Zaten dünya uygulamalarınızın gidiş hızına elverişli olsun diye adımlarınıza bir kolaylık sağlayan ahlâk ilkeleri meydana getirilmiştir. Böylece, bu ilkelerin büyük özveriler sonucunda size kurtarıcı bir gelecek vaat ettiği kesindir. Aksi hâlde ahlâkın basıncı altında inleyen ve düşünce yetisinin pencerelerinin açılmamış olması dolayısıyla, vicdanlarda şiddetli tepkiler duyulması nedeniyle bazı kimselerin hayatında bir kararsızlık gözlemlemek mümkündür. Böylece toplum hayatı çalkantılı bir hayattır ve bu büyük çalkantı da çeşitli sorunları, insanları birbirleriyle karşılaştırması sonucunda bilgisi, iktidarı ve iradi faaliyetleri oranında ruhsal olgunluğa doğru koşturmaktadır.

 
SON GİRİŞLER
CHAKRA
RUHSAL AKTÜALİTE
REİKİ
SHAMBALLA ŞİFA SİSTEMİ
NLP
EFT
FENG SHUI
MEDİTASYON
YOGA
YAŞAM KOÇLUĞU
PRATİK BİLGİLER
NADİR ÖZYİĞİTTEN MAKALELER
EVRENDE ZEKİ HAYAT
TEKRARDOĞUŞ-ENKARNASYON
RÜYALAR
PARAPSİKOLOJİ
ÖLÜM-ÖLÜME YAKIN DENEYİMLER-ÖTEALEM
NEW AGE
KAYIP UYGARLIKLAR
YARATICI İMGELEME
REGRESYON TERAPİSİ
ÖZLÜ SÖZLER
ALDEA NIN KALEMİNDEN
GMA-GÜMÜŞ MOR ALEV ENERJİSİ
BOLLUK VE BEREKET BİLİNCİ
ERGÜN ARIKDAL
BEDRİ RUHSELMAN
SPİRİTÜEL PAYLAŞIMLAR
ALİ KARACA'DAN PAYLAŞIMLAR
SİRİUS MİSYONU TEBLİĞLERİ
ALTIN ÜÇGEN ENERJİSİ-GOLDEN TRIANGLE HEALING
IŞIL JALE
MAKALELER
ETKİNLİKLER
BİLİNÇALTI ,TELKİN VE OLUMLAMALAR
DUYURULAR
ÇALIŞMALARIMIZDAN GÖRÜNTÜLER
EĞİTİMLERİMİZ
ÜRÜNLERİMİZ
KİTAPLARIMIZ
SORU-CEVAP BANKASI
ŞİİRLER
ÜYELERİMİZDEN GELEN YAZILAR
HİKAYELER VE ÖYKÜLER
DOĞAL YAŞAM
KİŞİSEL GELİŞİM
TAMAMLAYICI TIP
METAPİSİŞİK SÖZLÜK
RUHSAL TEBLİĞLER
ENERJİ DENGELEME TEKNİKLERİ
TEMEL BİLGİLER
TEMEL KONULAR

 

  ışığa doğru