11.11.2019
ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
 

HOŞGELDİNİZ  


IŞIĞA DOĞRU yazılarıyla ve IŞIĞA DOĞRU TELEVİZYON PROGRAMI üzerine düşen görevi yerine getirmekte ve görevini sonuna kadar tamamlamak için de etrafında giderek sağlam şekilde artan bir halka oluşturmaktadır. Her geçen gün, daha şuurlu ve berrak hâle gelen olayların rengini, kokusunu, tadını yoklaya yoklaya gelişmekte olan sezgimizin etkisi altında, gelecek günlerin ‘vicdanî ayıklama’yı getireceğini, ‘anlayış ve uygulayış’ için imkânların ortaya çıkacağını, kimsenin kimseye perde olamayacağını, asıl kutsal olanın içimizdeki ‘öz bilgi’ olduğunu, değişimi cismanî güçlerde değil, ruhsal güçlerde aramanın gerekeceğini ifade edebiliriz. Kara ağızlı, kem sözlülerin, ‘felâket tellallığı’ yapanların, fasık ve münafıkların, insanları birbirine dost etmeyenlerin vay geldi başına!..

Bizden kim incindi ya da zarar gördü? Kendilerine hayatlarca ulaşamayanı ulaştırdık, ULAŞTIRACAĞIZ... Bütün bunlar SEVGİDEN’dir. Duyunun ve nefsin ateşinden gelen sevgi değil, Alem Ruhumuzun BÜTÜNLEYİCİ : BİRLEYİCİ etkisinden doğan sevgiden’dir. Nefsin ağırlığını hafif edenin önündeki yol İŞLEK yol olur. Bizler bu yolun gidişini gösterip, onu tanzime memuruz. Yolun sonu HAK’KA çıkar. İnsanı insan olduğundan, insanı ıstırap içinde tekâmül için çaba harcadığından, en kutsal görevi TANRIYI, KENDİNİ, TEKAMÜLÜ sezip, anlayıp, bilip sonsuza mülakî olmak olduğundan sevmelisiniz!

Her gün çevrenizde sizleri üzen, derin düşüncelere sevk eden birçok olaylara şahit oluyorsunuz. Bu olaylar sizleri üzüp tasalandırmasın. Bütün olayları sebep-sonuç ilişkisini göz önüne getirerek inceleyiniz. Ve bu incelemenizde Spiritüel bilgiler sizlere daima yol gösterici olsun. Derginiz Ruh ve Madde, her zaman olduğu gibi sizlere Spiritüel bilgileri vermeye ve sizlere bu dünya kaosunda tutunulacak dallar göstermeye devam edecektir. Bütün olaylarda Ruhsal İdare Mekanizmasının varlığını arayınız. Meyus olmayınız. Tanrı ne eylerse iyi eyler. Her düşüşün bir çıkışı olduğu gibi, her üzüntülü günlerin sonunda sevinçli günler vardır. Sabır, metanet, inanç hepimizi o mutlu günlere ulaştıracaktır. Bilgilenmemiz, bilgili olmamız ve etrafımızı aydınlatmamız, o günlere ulaşmamızı daha da çabuklaştıracaktır.

               Bilgisi ve idraki gelişmiş olan bir varlık için; telâş, boşuna enerji sarfı ve üzüntü mevzuu bahis değildir. Gerekli olan cehdi, hiç bir enerji israf etmeden, lâzım olan yerde kullanır ve zamanında semereyi alır. Kabaca, önünde yürümekte olan zaman şeridi üzerinde sıralanmış hadiseleri, malzeme ve bilgiyi, tıpkı yürüyen bir kayış misali, yeri geldiği zaman istimal eder. Sırası kaçan bir işin ifası için, boşuna enerji sarf etmez. Sırası gelmeyen bir işi de yapmak için telâş hâli de göstermez. İşte sizlerin ve insanların en büyük noksanınız budur. Bu, kâinat prensiplerinin, kâinat modülasyonlarının işleyişi hakkında hiç bir bilgiye sahip olmayışınızdan doğar. Bütün problemlerinizi nefsaniyet ışığı ve perdesi altında mütalâa ettiğiniz için, daima karşılaştığınız hadiseler bu tertipten olmaktadır. Istırabınız gittikçe artacaktır. Şikayetiniz gittikçe çoğalacaktır. İnsanlık için günlük güneşlik havalar nadiren bulunacak havalardır. 

Fakat, idrakini genişletmiş, görüş açısını değiştirmiş kimseler için ıstıraplı hayat sadece bir tecrübeden ibaret kalacaktır.


SON GİRİŞLER
CHAKRA
RUHSAL AKTÜALİTE
REİKİ
SHAMBALLA ŞİFA SİSTEMİ
NLP
EFT
FENG SHUI
MEDİTASYON
YOGA
YAŞAM KOÇLUĞU
PRATİK BİLGİLER
NADİR ÖZYİĞİTTEN MAKALELER
EVRENDE ZEKİ HAYAT
TEKRARDOĞUŞ-ENKARNASYON
RÜYALAR
PARAPSİKOLOJİ
ÖLÜM-ÖLÜME YAKIN DENEYİMLER-ÖTEALEM
NEW AGE
KAYIP UYGARLIKLAR
YARATICI İMGELEME
REGRESYON TERAPİSİ
ÖZLÜ SÖZLER
ALDEA NIN KALEMİNDEN
GMA-GÜMÜŞ MOR ALEV ENERJİSİ
BOLLUK VE BEREKET BİLİNCİ
ERGÜN ARIKDAL
BEDRİ RUHSELMAN
SPİRİTÜEL PAYLAŞIMLAR
ALİ KARACA'DAN PAYLAŞIMLAR
SİRİUS MİSYONU TEBLİĞLERİ
ALTIN ÜÇGEN ENERJİSİ-GOLDEN TRIANGLE HEALING
IŞIL JALE
MAKALELER
ETKİNLİKLER
BİLİNÇALTI ,TELKİN VE OLUMLAMALAR
DUYURULAR
ÇALIŞMALARIMIZDAN GÖRÜNTÜLER
EĞİTİMLERİMİZ
ÜRÜNLERİMİZ
KİTAPLARIMIZ
SORU-CEVAP BANKASI
ŞİİRLER
ÜYELERİMİZDEN GELEN YAZILAR
HİKAYELER VE ÖYKÜLER
DOĞAL YAŞAM
KİŞİSEL GELİŞİM
TAMAMLAYICI TIP
METAPİSİŞİK SÖZLÜK
RUHSAL TEBLİĞLER
ENERJİ DENGELEME TEKNİKLERİ
TEMEL BİLGİLER
TEMEL KONULAR

 

  ışığa doğru